KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
28 września 2017

Kalkulacje rolnicze - roczna analiza cen plonów

W lipcu zakończył się stary statystyczny sezon na rynku zbóż. Dlatego też eksperci dokonują oceny minionego okresu jak również sporządzają prognozy zbiorów i cen na nowy sezon 2017/2018. W sezonie 2016/2017 odnotowano rekordowe zbiory zbóż, zwłaszcza w Europie Wschodniej.

W Polsce w wyniku wywozu zbóż w sezonie 2016/17 i niskiego poziomu zapasów krajowych, ceny rosły od zakończenia żniw. W końcu sezonu były znacząco większe niż rok wcześniej. Wiele wskazuje, że w nowym sezonie utrzymają się na podobnym poziomie.

Źródło: opracowanie ARR wg danych GUS, MRiRW i prognozy Zespołu Ekspertów.

Wg danych Zintegrowanego Systemu Informacji Rolniczej na koniec lipca 2017 r. za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie w Polsce płacono 705 zł za tonę, tj. o 16% więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. W stosunku do roku 2015 – 6,1%. Najwyższe ceny (745 zł/t) rolnicy uzyskali za sprzedaną pszenicę w makroregionie Północno-Zachodnim. W województwie kujawsko-pomorskim pod koniec lipca płacono w skupie średnio 700 zł za tonę.
W Polsce pod koniec starego sezonu ceny pszenicy były wyższe niż średnio w UE.

Najwyższe ceny pszenicy odnotowano we Włoszech, Niemczech i Polsce.

W sezonie 2017/18 ceny skupu zbóż, w tym pszenicy będą kształtowały się pod wpływem:

- Światowych zbiorów i zapasów

W odniesieniu do poprzedniego sezonu globalne zbiory pszenicy prawdopodobnie obniżą się o 2% i szacuje się je na 740 mln ton. Pod koniec czerwca Komisja Europejska oszacowała zbiory pszenicy dla UE na 148 mln ton i jest to o 3% więcej niż w sezonie 2016/17. Ponadto eksperci prognozują spadek produkcji pszenicy w Rosji o 5% i na Ukrainie o 7%. Przewiduje się, że w sezonie 2017/18 zwiększą się światowe obroty pszenicą konsumpcyjną, a zmniejszą zbożami paszowymi. Zapotrzebowanie na pszenicę najszybciej wzrośnie na rynkach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

- Krajowych zbiorów i zapasów

W Polsce pszenica ozima przezimowała dobrze, ale nadmierne opady i niskie temperatury wczesną wiosną spowolniły jej rozwój. Opóźnienia te zostały nadrobione dzięki dogodnym warunkom pogodowym w następnym okresie wegetacji. Jednakże podczas żniw pogoda w tym roku znowu rolników nie rozpieszczała, po deszczach i wichurach wiele zbóż „położyło” się i zbiory były utrudnione.

2017 r. zbiór pszenicy ozimej oszacowano na 9,6 mln t, tj. o 7% więcej niż w 2016 roku. Szacunkowy plon to 49,7 dt/ha. Po zbiorach krajowe zasoby pszenicy mogą być nieco niższe niż przed rokiem, ponieważ szacowany niewielki wzrost zbiorów nie zrekompensuje spadku zapasów.

- Polskiego handlu zagranicznego

W ubiegłym sezonie 2016/17 z Polski wyeksportowano 4 mln ton pszenicy. Największa część tego eksportu odbywała się drogą morską i trafiła na rynek Arabii Saudyjskiej (1 mln t). Natomiast na sąsiedni rynek niemiecki wyeksportowano 900 tys. t.

Import pszenicy wynosił 815 tys. ton. Nie zagraża nam jak na razie rynek ukraiński. Pszenica, która trafia do nas z Ukrainy to tylko 5% naszego importu. Jest to głównie gorszej jakości pszenica paszowa, a koszty transportu ziarna niwelują różnicę w cenie ziarna ukraińskiego i krajowego.

Uwzględniając aktualną i przewidywaną sytuację podażowo-popytową, Zespół Ekspertów Agencji Rynku Rolnego ocenił, że średnia cena pszenicy w Polsce będzie przedstawiała się następująco:

l cena pszenicy ogółem we wrześniu br. będzie kształtowała się na poziomie 630–660 zł/t, a w grudniu 650–690 zł/t,

l cena pszenicy konsumpcyjnej we wrześniu br. będzie kształtowała się na poziomie 650–680 zł/t, a w grudniu 670–710 zł/t.

Tabela zawiera kalkulację uprawy 1 ha pszenicy ozimej wg cen brutto z sierpnia 2017 r. opracowaną na podstawie publikacji „Kalkulacje rolnicze” wydanej przez KPODR w Minikowie.

Założenia metodyczne do kalkulacji znajdą Państwo TUTAJ

Koszty całkowite produkcji w przeliczeniu na ha przy planowanym plonie niskim to 2 880 zł. Plon graniczny przy tym poziomie kosztów, przy cenie 65 zł wynosi 44,30 dt/ha.

Natomiast koszty całkowite produkcji w przeliczeniu na ha przy zakładanym plonie średnim ziarna pszenicy ozimej wynoszą 3 500 zł. Plon graniczny przy tym poziomie kosztów i tej samej cenie za dt pszenicy to 53,84 dt z ha. Przy planowanym najwyższym poziomie plonów kosztów i kosztach całkowitych uprawy 1 ha 4 374 zł/ha, plon graniczny wynosi 67 dt/ha.

 

Kalkulacja uprawy 1 ha pszenicy ozimej

Lp.

Poziom intensywności

Niski
30 dt/ha

Średni
45 dt/ha

Wysoki
60 dt/ha

Wyszczególnienie

A

Wartość produkcji

2895

3870

4845

 

Ziarno pszenicy ozimej (65 zł/dt)

1950

2925

3900

JPO 1)

945

945

945

1.

Materiał siewny

346

346

346

2.

Nawozy mineralne

576

897

1224

3.

Środki ochrony roślin

125

233

599

4.

Inne koszty2)

38

57

76

B

Koszty bezpośrednie (1+2+3+4)

1085

1533

2245

C

Nadwyżka bezpośrednia (A-B)

1810

2337

2600

4.

Usługi3)

469

555

598

5.

Praca maszyn własnych

609

670

765

6.

Pozostałe koszty4)

717

742

766

D

Koszty pośrednie (4+5+6)

1795

1967

2129

E

Koszty całkowite (B+D)

2880

3500

4374

F

Koszt jednostkowy (zł/dt)

96

77,8

72,90

G

Dochód rolniczy netto (C-D)

15

370

471

Źródło” Opracowanie własne na podstawie „Kalkulacji Rolniczych” KPODR w Minikowie

 

 

kontakt1.jpg
Urszula Rząsa
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione