KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
6 sierpnia 2018

Zagospodarowanie państwowych gruntów na półmetku roku

Jednym z najważniejszych zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest zagospodarowanie państwowych gruntów. Warto przeanalizować wyniki dzierżawy, sprzedaży czy też nieodpłatnego przekazania uprawnionym podmiotom osiągnięte po VI miesiącach 2018 r. 

Od ponad dwóch lat podstawową formą zagospodarowania gruntów rolnych Zasobu jest dzierżawa. Ta forma zagospodarowania nieruchomości jest bardzo korzystna dla rolników i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W bieżącym roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zamierza wydzierżawić rolnikom ok. 62,5 tys. ha. Do końca czerwca 2018 r. Oddziały Terenowe KOWR wydzierżawiły prawie 24 tys. ha. 

A zatem wykonanie rocznego planu wydzierżawiania na 2018 r. wynosi niespełna 40%. Należy zaznaczyć, że wprowadzenie przez KOWR planu dzierżawy na 2018 r. nastąpiło po raz pierwszy w ponad 25-letniej historii gospodarowania Zasobem.

Do końca czerwca KOWR przeprowadził prawie 5 tys. przetargów na dzierżawę. Najwięcej OT w Lublinie – ponad 500, Wrocławiu – prawie 500 i Szczecinie – 440. 
W tym okresie najwięcej wydzierżawiły OT KOWR we Wrocławiu – 4445 ha, w Szczecinie – 4083 ha oraz Koszalinie – 2967 ha.

Według stanu na koniec czerwca 2018 r. w dzierżawie pozostawało 1 042 625   ha (tj. 76% powierzchni pozostającej w Zasobie), głównie na terenie działania oddziałów: we Wrocławiu, w Poznaniu, Szczecinie i Warszawie. 

Dzierżawa nie jest jedyną formą gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. KOWR również sprzedaje  państwowe grunty. Sprzedażą objęte są głównie działki o powierzchni do 2 ha oraz tereny inwestycyjne, które są bardzo poszukiwane przez inwestorów.

W 2018 r. KOWR zamierza sprzedać 7,37 tys. ha gruntów rolnych i nierolnych. W VI miesiącach bieżącego roku KOWR sprzedał prawie 2 tys. ha. Wykonanie rocznego planu sprzedaży w 2018 r. jest na poziomie 26%.

Największe powierzchnie sprzedały oddziały terenowe w: Kielcach – 339 ha, Lublinie – 231 ha, Wrocławiu i Rzeszowie – po 150 ha. 

Trwałe rozdysponowanie nieruchomości Zasobu (poza sprzedażą) to również nieodpłatne przekazania uprawnionym podmiotom, zwłaszcza jednostkom samorządu terytorialnego (głównie gminom). 

Od stycznia do końca czerwca br. KOWR nieodpłatnie przekazał samorządom ponad 800 ha, a najwięcej w OT w Bydgoszczy  – 283 ha. Nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowi wsparcie dla samorządów i społeczności lokalnych. Powstają place zabaw, boiska sportowe świetlice wiejskie i wiele innych obiektów służących lokalnej społeczności. 

 

 

 

kontakt1.jpg
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione