KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Split payment – na czym polega mechanizm podzielonej płatności?

Opublikowano 16.08.2018 r.
Od 1 lipca 2018 roku wprowadzony został mechanizm podzielonej płatności dla podatników – split payment. Nowy system dotyczy jedynie podatników i polega na tym, że nabywca towarów lub usług ma możliwość zapłaty za fakturę w dwojaki sposób. 

Może to zrobić tak jak dotychczas, czyli całą jej wartość przelać na rachunek bankowy dostawcy, gotówką lub w inny umówiony sposób, bądź według nowego systemu podzielonej płatności – kwotę netto faktury na rachunek bankowy dostawcy, natomiast kwotę podatku VAT na specjalny, dodatkowy rachunek bankowy dotyczący jedynie VAT. Dodatkowy rachunek bankowy do VAT zakładany jest od 1 lipca 2018 roku przez banki automatycznie, podatnik nie ma obowiązku sam zakładać nowego konta.

W trakcie wykonywania przelewu płatnik sam dokona wyboru czy zapłacić całą wartość faktury na jedno konto dostawcy, czy za pomocą dedykowanego komunikatu przelewu podzielić płatność na wartość netto i kwotę podatku VAT. Wybór przedstawionej metody płatności jest jednak jeszcze dobrowolny. To nabywca decyduje w jaki sposób chce zapłacić swoje zobowiązania. 
Niestety osoby wybierające podzieloną płatność muszą mieć świadomość, że środki zgromadzone na rachunku bankowym do celów VAT mogą być wykorzystywane w bardzo ograniczony sposób, a mianowicie:

- zapłaty kwoty podatku VAT wynikającej z faktury za zakup danego towaru bądź usługi,
- dokonania zapłaty należnego podatku VAT do urzędu skarbowego.

Szczególnie narażoną grupą w przypadku podzielonej płatności są sprzedający, bowiem jeżeli kupujący wybiorą metodę split paymant może okazać się, że sprzedający mogą zgromadzić znaczne kwoty na rachunku do celów VAT, a dysponować będą nimi mogli w bardzo ograniczony sposób. Aby odzyskać zgromadzone środki w celu wykorzystania ich na inny cel niż VAT można ubiegać się składając specjalny wniosek do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, który w terminie 60 dni, w drodze postanowienia, wyda swoją opinię czy wyrazić zgodę na przekazanie zgromadzonych środków na rachunek bankowy. 
Ministerstwo Finansów przewidziało korzyści dla osób korzystających z metody podzielonej płatności, a mianowicie 25-dniowy zwrot podatku, niestety na konto bankowe do celów VAT.

Źródło: 
www.mf.gov.pl
www.inforfk.pl

 

 

kontakt1.jpg
Ewa Stodolna
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

POWIĄZANE TEMATY:split payment
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO