KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Karmienie zarodków systemem in ovo. Sprawdź to

Opublikowano 24.08.2018 r.
Jakość nowo wyklutych piskląt stanowi główny czynnik decydujący o ich zdrowiu, żywotności, dobrym wykorzystaniu pasz oraz wzroście i rozwoju. Zawsze jest jednak pewien odsetek słabych lub niskiej jakości piskląt otrzymywanych z wylęgarni. Zapobiegać temu ma tzw. żywienie drobiu in ovo, czyli systemy karmienia zarodków kurcząt jeszcze przed ich wykluciem. Jak działa ta metoda?

Epigenetyka i wpływ żywienia na potomstwo u drobiu

Produkcja drobiarska o charakterze towarowym musi być maksymalnie efektywna, by możliwe było osiąganie sukcesu ekonomicznego hodowli. Nowoczesne rolnictwo dąży wiec nieustannie do maksymalnej produkcji żywności w warunkach zrównoważonego rozwoju, uwzględniając przy tym optymalizację postępu genetycznego oraz wspomnianej efektywności ekonomicznej i zysku. Naukowcy dostarczają coraz więcej dowodów, że w okresie okołolęgowym na stado rodzicielskie i jego potomstwo mocno oddziałuje żywienie i bodźce środowiskowe, które z kolei mogą wpływać na program ekspresji genów ptaków i zwiększanie zdolności adaptacyjnej ptaków do przetrwania.

Zajmuje się tym nowa nauka o „programowaniu ekspresji genu”, nazwana – epigenetyka. Bada ona dziedziczenie informacji genetycznych, na podstawie (definicja):

ekspresji odziedziczonych genów determinujących zdolność do przeżycia lub genetycznej regulacji (adaptacji), kontrolujących w komórkach, pojedyncze lub całe zespoły genów (operony), kierujące syntezą enzymów, przez: włączanie (indukcję) – stymulację (kontrola pozytywna) lub wyłączanie – represję (kontrola negatywna).

Dlatego żywienie hodowlanych stad drobiu, szczególnie mięsnego wywiera istotny wpływ na potomstwo. Wpływ na późniejsze cechy hodowlane piskląt wywierają też inne warunki środowiskowe, jak temperatura, poziom tlenu w klujniku, odpowiednie postępowanie z jajami inkubowanymi, w epigenetycznie krytycznym momencie ponownie metylowanych w zarodku komórek somatycznych. Chodzi tu o najnowsze techniki wykorzystania tak zwanego żywienia drobiu in ovo, czyli systemy karmienia zarodków kurcząt jeszcze przed ich wykluciem. Czynniki te mogą inicjować poprawę metabolizmu, wzrostu i rozwoju. Sposób żywienia i pojenia piskląt w pierwszych kilku dniach po wylęgu polepsza szczególnie metabolizm i rozwój mięśni szkieletowych i piersiowych oraz układu odpornościowego.

Żywienia drobiu in ovo, czyli systemy karmienia zarodków kurcząt przed wykluciem

Niekorzystny ekonomicznie trend problemów z żywotnością, wzrostem i rozwojem piskląt w branży drobiarskiej można odwrócić, stosując nowoczesne systemy karmienia zarodków kurcząt, przez zaszczepianie składników odżywczych w płynie owodniowym jaj przed wykluciem – tzw. żywienie in ovo. Szczepienie to robi się w zakładzie wylęgowym tuż po wykluciu, gdy przeciwciała matczyne są przekazywane pisklęciu z woreczka żółtkowego, wchłanianego w 4-5 dniu po wylęgu. Naukowo udowodniono, że podawanie w ostatnim stadium rozwoju zarodkowego specjalnych szczepionek pokarmowych, istotnie poprawia witalność i żywotność piskląt w momencie narodzin, a także ich dalszy wzrost, rozwój i przeżywalność. Gdy jajo zostaje zaszczepione specjalnymi substancjami odżywczymi (na ok. 3 dni przed wykluciem), przyszłe pisklę połknie tak zmodyfikowany płyn owodniowy wraz ze szczepionką. Dlatego też zaszczepione składniki odżywcze bez problemu dotrą do zarodkowego jelita i wywrą określony skutek jeszcze przed wykluciem.

Żywienie drobiu in ovo – co podaje się w szczepionkach?

Można już tak podawać kilka suplementów diety. W odniesieniu do aminokwasów, naukowcy szczepili w jajach mieszaninę lizyny, argininy, glutaminy, glicyny i proliny, obserwując potem znaczną poprawę wydajności produkcyjnej kur w ciągu pierwszych 3 tyg. życia. Aminokwas arginina bierze udział w kilku szlakach metabolicznych, które wytwarzają szereg biologicznie aktywnych związków przyczyniających się do maksymalizacji potencjału rozwojowego zarodka. Pozytywny efekt inokulacji in ovo argininy utrzymuje się aż do zakończenia tuczu kurcząt. Wykazano też pozytywny efekt inokulacji odpowiednio DL-metioniny i treoniny na masę piskląt. Treonina powoduje też wzrost długości i powierzchni kosmków jelitowych. Z kolei podawanie in ovo różnych rodzajów węglowodanów (glukozy, sacharozy, maltozy, dekstryny) istotnie zwiększa dostępność energii dla zarodka, rozwój morfologiczny nabłonka jelitowego, liczbę komórek kubkowych i ekspresję genową mucyn, będących pierwszą barierą przeciw patogenom w jelitach wyklutych piskląt (poprawia to ich stan zdrowia i przeżywalność w pierwszych godzinach życia). Podobne efekty daje iniekcja witamin A, B1, B2, B6, C, E i D3 (poprawa wzrostu i odporności na choroby, wyższa masa ciała, lepszy rozwój szkieletu, większe narządy limfatyczne). Oprócz aminokwasów, cukrów i witamin, rosnąca praktyka żywienia drobiu in ovo polega też na inokulacji probiotyków w jajach (np. Enterococcus faecium), co m.in. zmniejsza śmiertelność piskląt w pierwszym tyg. życia (nawet o 50%).

 

Bibliografia:
    1. Blanch A., In ovo feeding: ingesting the facts, The Poultry Site, http://www.thepoultrysite.com/articles/3809/in-ovo-feeding-ingesting-the-facts/ (12.08.2018 r.)
    2. Gilewski R., Wężyk S., Dokarmianie kurzego zarodka, Ogólnopolski Informator Drobiarski, https://informatordrobiarski.pl/jaja-i-ptaki-hodowlane/dokarmianie-kurzego-zarodka/ (12.08.2018 r.)
    3. Pawłowska J., Zastosowanie technologii in ovo w poprawie efektywności produkcji drobiarskiej, Wiadomości Zootechniczne, R. LIII (2015), nr 3, s.: 158-162, PDF na stronie: https://wz.izoo.krakow.pl/files/WZ_2015_3_art21.pdf (12.08.2018 r.)

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

POWIĄZANE TEMATY:żywienie drobiu in ovo
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO