KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • województwo łódzkie
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Poród lochy - postępowanie przed i w trakcie porodu

Opublikowano 05.10.2018 r.
Przyjście na świat prosiąt to stres zarówno dla rodzącej lochy, jak i dla samych prosiąt i dlatego też powinniśmy odpowiednio przygotować lochę do porodu. 

Przed porodem

Locha powinna być wprowadzona do porodówki minimum na tydzień przed spodziewanym terminem porodu. Okres ten pozwala na jej aklimatyzację w nowym otoczeniu i wytworzenie ciał odpornościowych przeciwko drobnoustrojom występującym w tym środowisku. Przeciwciała zostaną przekazane prosiętom z siarą. Im więcej przeciwciał zostanie pobranych przez noworodki, tym większą będą miały odporność na choroby. Opóźnienie we wprowadzeniu lochy do porodówki prowadzi do osłabienia odporności noworodków, co może być przyczyną występowania biegunek w pierwszych dniach ich życia. 

W ostatnim okresie wysokiej ciąży powinniśmy również przeprowadzić zabieg odrobaczania lochy. W związku z tym, że jaja nicieni wydalane są przez 4–5 dni po podaniu leku, odrobaczanie należy najpóźniej przeprowadzić na pięć dni przed przeniesieniem loch do kojcy porodowych. Stosując zabieg odrobaczania powinniśmy pamiętać o doborze odpowiedniego leku, który nie powinien być szkodliwy dla lochy jak i przede wszystkim dla nienarodzonych prosiąt. 

Przed wykonaniem zabiegu odrobaczenia powinniśmy także zaszczepić lochy, nie później niż dwa tygodnie przed porodem zgodnie z prowadzonym i ustalonym z lekarzem weterynarii programem szczepień odpowiednio dobranym dla danego stada. Szczepienia zapewnią również wytworzenie przeciwciał przed jednostkami chorobowymi i wpłyną na lepszą zdrowotność prosiąt. 

W trakcie porodu lochy

Podczas trwającego porodu na bieżąco powinniśmy dozorować i nadzorować sam jego proces, zachowanie lochy i narodzonych prosiąt. Istotnym elementem jest obserwacja długości trwania całego porodu oraz czas odstępu między kolejnymi rodzącymi się prosiętami. Poród nie powinien trwać dłużej niż 6–7 godzin, a przerwy pomiędzy rodzącymi się prosiętami nie powinny przekraczać 30 minut. Jeżeli poród przedłuża się i wydłuża się także czas urodzenia pomiędzy kolejnymi prosiętami, to powinniśmy stymulować akcję porodową poprzez podanie odpowiedniego leku –  w tym przypadku stosowane jest podanie hormonu oksytocyny wpływającego na jego przyspieszenie. 

Postępowanie po porodzie lochy

Bezpośrednio po urodzeniu, prosię powinno zostać oczyszczone z resztek łożyska, śluzu, krwi i wytarte do sucha. Pępowinę należy zdezynfekować np. jodyną i  skrócić na około 5 centymetrów. Tak zaopatrzone prosięta należy natychmiast dosadzić do wymienia lochy, aby napiły się siary zawierającej przeciwciała chroniące je przed chorobami. Prosięta po napiciu się siary powinny zostać umieszczone w budce pod promiennikiem, w którym temperatura powinna wynosić około 34°C. Po kilku godzinach od zakończenia porodu powinniśmy przeprowadzić selekcję prosiąt (wyrównywanie miotów pod względem wagi, wielkości i liczebności), ma to na celu stworzenie jak najlepszych warunków dla prosiąt i loch. W drugim dniu życia prosiąt, jeżeli zauważymy kaleczenie wymienia lochy, co najczęściej objawia się zrywaniem loch podczas karmienia, należy spiłować ostre kiełki prosiąt. 

W chlewniach, w których występują przypadki kanibalizmu należy także zastanowić się czy nie skrócić ogonków (nie może być to czynność wykonywana rutynowo). W celu przeciwdziałania anemii wynikającej z niedoborów żelaza dla zapewnienia niezbędnego poziomu hemoglobiny w trzecim dniu życia prosiąt podajemy im w iniekcji preparaty żelazowe. 

W tym samym okresie przeprowadzamy także kastracje knurków. Zabieg kastracji knurków wykonywany w tym okresie wpływa korzystnie na szybkie gojenie ran, gdyż prosięta posiadają wysoką odporność matczyną wynikającą z pobranych wcześniej przeciwciał zawartych w siarze lochy. 

Warunkiem zachowania dobrego stanu zdrowia jest zapewnienie prosiętom optymalnych warunków środowiskowych, to jest: dostępu do świeżej, czystej wody oraz  podawania jak najwcześniej specjalistycznych pasz typu superprestarter. Dokarmianie prosiąt w okresie ssania przyzwyczaja je do pobierania i trawienia paszy stałej i jednocześnie stymuluje przewód pokarmowy do trawienia roślinnych składników pokarmowych paszy. Taki trening paszą pozwala w sposób bardzo łagodny przejść z mleka na paszę stałą, co w konsekwencji ułatwia odsadzenie, ogranicza także zahamowanie wzrostu i upadki prosiąt. 

 

 

kontakt1.jpg
Stanisław Piątkowski
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO