KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
26 września 2018

Pszenica ozima - kalkulacje rolnicze

Jest najważniejszym pod względem gospodarczym zbożem w kraju. W 2018 roku GUS oszacował powierzchnię uprawy zbóż ozimych w Polsce na ponad 4,2 mln ha, w tym pszenicy ozimej około 1,9 mln ha (3,8% mniej w stosunku do roku ubiegłego). 

Jak informują analitycy, deficyt opadów w niektórych krajach UE m.in. w Polsce przekłada się na pogorszenie oczekiwań dotyczących zbiorów zbóż w UE. Niektóre kraje Południowej Europy natomiast doświadczyły powodzi. W związku z tym szacuje się, że zbiory zbóż w 2018 roku w UE zmniejszą się o około 6% w porównaniu z rokiem 2017 i wyniosą łącznie 274 mln ton. 

Udział zbóż w strukturze zasiewów dla Polski od kilkunastu lat utrzymuje się na poziomie ponad 70% (7,6 mln ha).  Rolnicy częściej uprawiają zboża ozime ze względu na wyższy plon końcowy. Dominującym gatunkiem bezapelacyjnie pozostaje pszenica ozima. Oprócz największego areału uprawy oraz zbiorów pszenica ozima wyróżnia się spośród zbóż również największą intensywnością produkcji przejawiającą się wysokim nawożeniem, zaawansowaną ochroną roślin oraz doborem do uprawy odmian uwzględniających różne wymagania odnośnie warunków uprawy oraz przeznaczenia zbioru. Wysokie temperatury oraz brak opadów deszczu w maju oraz w czerwcu w Polsce spowodowały niższe zbiory zbóż, co prawdopodobnie przełoży się na spadek dochodów rolników. Według ekspertów najbardziej odczują to rolnicy z małych gospodarstw.

Szacuje się, że plony zbóż ozimych ze względu na suszę spadną o około 10%, natomiast zbóż jarych nawet o 25%. Zbiory szacuje się w Polsce na poziomie 28,5 mln ton (włączając w to kukurydzę). Niższe zbiory zbóż oznaczać będą dużą presję na wzrost cen skupu. Niemniej, kluczowe znaczenie w tym zakresie będą miały wyniki produkcyjne w krajach należących do czołowych eksporterów ziarna. Prognozy agencji analitycznych z czerwca br. wskazują na spadek światowej produkcji pszenicy w sezonie 2018/2019, ale wysokie zapasy tego zboża powodują, że jego całkowita podaż może być wyższa niż rok wcześniej. Sprawia to, że notowania cen na giełdach światowych stabilizują się na relatywnie niskim poziomie. W Polsce zapasy pszenicy są również wysokie, co przeciwdziała istotnym podwyżkom cen. Jednak ze względu na złe warunki pogodowe istnieje prawdopodobieństwo, że ceny skupu zbóż w naszym kraju będą wyższe niż przed rokiem.

Specjaliści prognozują, że ceny pszenicy do końca br. w zależności od parametrów jakościowych mogą wahać się w granicach 690–760 zł/t. Niektórzy producenci liczą na kolejne podwyżki stawek i jeśli tylko mają magazyny przystosowane do przechowywania ziarna zwykle decydują się na przetrzymywanie surowca i późniejszą sprzedaż po korzystniejszej cenie. Zazwyczaj zaraz po zbiorach sprzedają ci rolnicy, którzy potrzebują pieniędzy lub ci, którzy mają wilgotne ziarno.

Tabela zawiera kalkulację uprawy 1 ha pszenicy ozimej według cen brutto ziarna (średnia cena z lipca br. – giełda MATIF) i środków do produkcji z października 2017 r. opracowaną na podstawie publikacji „Kalkulacje Rolnicze” wydanej przez KPODR w Minikowie.

Tabela 1. Kalkulacja uprawy 1 ha pszenicy ozimej przy różnych poziomach intensywności

Lp.

Poziom intensywności

Niski
30 dt/ha

Średni
45 dt/ha

Wysoki
60 dt/ha

Wyszczególnienie

A

Wartość produkcji

3078

4143

5208

 

Ziarno pszenicy ozimej (71 zł/dt)

2130

3195

4260

JPO1)

948

948

948

1.

Materiał siewny

360

360

360

2.

Nawozy mineralne

470

731

1002

3.

Środki ochrony roślin

161

281

761

4.

Sznurek

38

57

76

B

Koszty bezpośrednie (1+2+3+4)

1029

1429

2199

C

Nadwyżka bezpośrednia (A-B)

2049

2714

3009

4.

Usługi2)

534

630

678

5.

Praca maszyn własnych

613

674

770

6.

Pozostałe koszty3)

676

701

726

D

Koszty pośrednie (4+5+6)

1823

2005

2174

E

Koszty całkowite (B+D)

2852

3434

4373

F

Koszt jednostkowy (zł/dt)

95

76,3

72,9

G

Dochód rolniczy netto (C-D)

226

709

835

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Kalkulacji Rolniczych” KPODR w Minikowie
1) – jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dodatkowa,
2) – kombajnowanie, prasowanie,
3) – utrzymanie budynków, podatki i ubezpieczenia, pozostałe koszty.
Źródło: GUS, IERiGŻ – PIB, BGŻ BNP Paribas

 

 

kontakt1.jpg
Zofia Dymińska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione