KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
27 września 2018

Jakie choroby zwierząt hodowlanych musisz zgłaszać?

Pewne choroby u zwierząt są na tyle groźne i łatwe w wywoływaniu epidemii, że władze państw ustanowiły je jako konieczne do zgłaszania, gdy tylko wystąpią. Choroby zwierząt hodowlanych podlegające obowiązkowi zgłoszenia, to m.in. pryszczyca, afrykański pomór świń, wścieklizna, czy ptasia grypa. Jakie jeszcze choroby zwierząt hodowlanych podlegają w Polsce obowiązkowi zgłoszenia?

Choroby zwierząt hodowlanych podlegające obowiązkowi zgłoszenia i zwalczania w Polsce ustalono i zapisano ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2004 nr 69, poz. 625 z późniejszymi zmianami). Dokładnie mówi o tym rozdział 8 tejże ustawy, zatytułowany: Zasady zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Wgląd do niniejszej ustawy jest na stronie Sejmu RP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040690625

Choroby zwierząt hodowlanych podlegające obowiązkowi zgłoszenia, są zwalczane z urzędu pod nadzorem państwa. Ich zgłoszenie musi być natychmiastowe po stwierdzeniu jakichkolwiek pierwszych oznak choroby. Zaniedbanie w tym względzie jest karane prawem. Chore zwierzęta są w humanitarny sposób ubijane i utylizowane tak, by zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Gospodarstwo w którym miało to miejsce jest też poddawane obowiązkowej kwarantannie. Ponadto, w krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, prowadzono też obowiązkową identyfikację i rejestrację gospodarskich zwierząt hodowlanych, która dodatkowo bardzo ułatwia m.in. szybkie znalezienie ognisk pojawienia się chorób zakaźnych u takich zwierząt, a co za tym idzie, umożliwia także ustrzec się przed ich dalszym rozprzestrzenianiem. Problemy są natomiast z epidemiami roznoszonymi przez niekontrolowane w taki sposób zwierzęta dzikie (np. obecny afrykański pomór świń ASF).

Choroby zwierząt hodowlanych podlegające obowiązkowi zgłoszenia i zwalczania w Polsce, wymienione w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, to:
    1. afrykański pomór koni (ang. African horse sickness)
    2. afrykański pomór świń (ang. African swine fever ASF)
    3. bonamioza (łac. Bonamia exitiosa)
    4. bonamioza (łac. Bonamia ostreae)
    5. bruceloza u bydła, kóz, owiec i świń (łac. Bruvella abortus, B. melitensis, B. suis)
    6. choroba guzowatej skóry bydła (ang. Lumpy skin disease LSD)
    7. choroba niebieskiego języka (ang. Bluetongue)
    8. choroba pęcherzykowa świń (ang. Swine vesicular disease SVD)
    9. choroba żółtej głowy (ang. Yellowhead disease)
    10. enzootyczna białaczka bydła (ang. Enzootic bovine leucosis EBL)
    11. epizootyczna martwica układu krwiotwórczego (ang. Epizootic haematopoietic necrosis EHN)
    12. gorączka doliny Rift (ang. Rift valley fever)
    13. gruźlica bydła (ang. i łac. Bovine tuberculosis)
    14. grypa ptaków/ptasia grypa (ang. i łac. Avian influenza)
    15. klasyczny pomór świń (ang. Clasical swine fever SF, Hog cholera)
    16. krwotoczna choroba zwierzyny płowej (ang. Epizootic haemorrhagic disease of deer EHD)
    17. księgosusz (ang. Rinderpest)
    18. marteilioza (łac. Marteilia refringens)
    19. mikrocytoza (łac. Microcytos mackini)
    20. ospa owiec i ospa kóz (ang. Sheep pox and goat pox)
    21. pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (łac. Vesicular stomatitis)
    22. perkinsoza (łac. Perkinsus marinus)
    23. pomór małych przeżuwaczy (ang. Peste des petits ruminants PPR)
    24. pryszczyca (ang. Foot and mouth disease FMD)
    25. przenośne gąbczaste encefalopatie przeżuwaczy (ang. Transmissible spongiform encephalopathies of ruminants TSE)
    26. rzekomy pomór drobiu (ang. Newcastle disease ND)
    27. wąglik (ang. Anthrax)
    28. wirusowa posocznica krwotoczna (ang. Viral haemorrhagic septicaemia VHS)
    29. wścieklizna (ang. Rabies)
    30. zakażenie herpeswirusem koi (ang. Koi herpes virus KHV)
    31. zakaźna anemia łososi (ang. Infectious salmon anaemia ISA)
    32. zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (ang. Infectious haematopoietic necrosis IHN)
    33. zaraza płucna bydła (ang. Contagious bovine pleuropneumonia CBPP)
    34. zespół Taura (ang. Taura syndrome virus TSV)
    35. zespół WSS (ang. White Spot Syndrome)
    36. zgnilec amerykański pszczół (ang. American foulbrood)

Choroby zwierząt hodowlanych podlegające obowiązkowi zgłoszenia i zwalczania w Polsce, objęte jednak programami zwalczania chorób zakaźnych zwierząt innymi, niż wskazany w punkcie I w. wym. ustawy:

    1. choroba Aujeszkyego u świń (ang. Aujeszky’s disease in pigs);
    2. salmonellozy w stadach hodowlanych kur, takie jak: Salmonella Enteritidis, S. Typhimurium, S. Hadar, S. Infantis, S. Virchow w stadach hodowlanych kur;
    3. salmonellozy w stadach niosek i brojlerów kurzych oraz w stadach indyków hodowlanych i indyków rzeźnych: Salmonella Enteritidis, S. Typhimurium.

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione