KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • województwo łódzkie
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • Partner serwisu Województwo Podlaskie
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Rachunkowość w gospodarstwach rolnych

Opublikowano 02.11.2018 r.
W dobie XXI wieku rolnicy są nie tylko fachowcami z produkcji roślinnej czy zwierzęcej, ale również muszą się znać na ekonomice. Jak prawidłowo prowadzić rachunkowość w gospodarstwie? 

Właściciel gospodarstwa musi dobrze orientować się w funkcjonowaniu gospodarstwa, ale i umieć planować wydatki, finansować koszty w gospodarstwie po to, aby móc osiągnąć realne zyski. Jego plany muszą się opierać o finanse gospodarstwa.


Niektóre współczesne gospodarstwa rolne, to w sumie firmy w jednej osobie, gdzie właścicielem jest rolnik. Dziedziną, dzięki której można sprawdzać i kontrolować swoje finanse w gospodarstwie jest rachunkowość. Jedną z metod prowadzenia rachunkowości jest ewidencja przychodów i rozchodów. Dzięki temu można na bieżąco ocenić efektywność ekonomiczną, finansową podjętych działań w gospodarstwie i w jakim czasie osiągniemy założone cele.

Mając przed sobą podsumowanie z całego roku z ewidencji przychodów i rozchodów, rolnik może sam zauważyć, czy jego gospodarstwo rozwija się, czy ma szanse na sukces, czy w gospodarstwie są problemy finansowe, z czego one wynikają.

Obecnie każde gospodarstwo rolne, które skorzystało, czy chce skorzystać ze wsparcia finansowego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 jest zobligowane do prowadzenia uproszczonej rachunkowości rolnej. Są to beneficjenci działań typu:

 • „Premie dla młodych rolników”, 
 • „Modernizacja gospodarstw rolnych”,
 • „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. 

Celem prowadzenia rachunkowości rolnej jest sprawdzenie w jakim stopniu i jak dana inwestycja wpłynęła na wzrost dochodu w gospodarstwie.


Należy jednak zaznaczyć, że uproszczona rachunkowość rolna nie dotyczy właścicieli gospodarstw, tj. beneficjentów PROW 2014–2020, którzy prowadzą pełną rachunkowość, ponieważ oni muszą prowadzić księgę przychodów i rozchodów lub księgę rachunkową. 


W Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłat oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premia dla młodych rolników” w załączniku nr 3 przedstawiono sposób prowadzenia uproszczonej rachunkowości rolnej oraz wzór tej ewidencji.

 

Wzór ewidencji:

Imię i nazwisko:

Adres: 

LP.

Data zdarzenia gospodarczego

Nr dowodu księgowego

Przychód

Wydatki

Uwagi

 

 gr

 

gr

 

1

05.05.2016

FA VAT 209/2016

                   

 

  835

40

 

2

06.05.2016

FA RR625/B/2016

15435

80

 

 

 

3

10.05.2016

FA VAT 48/2016

 

 

1256

00

 

 

 

Suma strony

15435

80

2091

40

 

 

 

Przeniesienie z poprzedniej strony

8320

32

7525

40

 

 

 

Razem od początku roku

23756

12

9616

80

 

 

Ewidencję można prowadzić zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, zachowując szczegółowe dane według wzoru z rozporządzenia. Należy jednak pamiętać, że ewidencję prowadzimy przez 5 lat od momentu podpisania umowy o wsparcie finansowe. Uproszczona rachunkowość rolna w formie ewidencji przychodów i rozchodów nie jest trudna, można ją prowadzić samodzielnie zapisując zdarzenia. Nie wymaga korzystania z biura rachunkowego, tym bardziej, że takie usługi są płatne i nie warto generować dodatkowych kosztów, które miałyby obciążać gospodarstwo.


Obowiązek ewidencji dotyczy beneficjentów PROW 2014–2020, ale nie zaszkodziłoby prowadzenie takiej ewidencji również tym, którzy nie korzystają ze wsparcia, ponieważ dzięki temu rolnik ma odzwierciedlenie sytuacji finansowej i w dalszej perspektywie czasu może podejmować trafne decyzje w zarządzaniu swoim gospodarstwem.

Polska stając się członkiem Unii Europejskiej została zobligowana do wdrożenia obowiązującego w Unii systemu rachunkowości FADN. System ten został wprowadzony od 1 stycznia 2004 roku jako Polski FADN (System Zbierania i Wykorzystania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych). Unia Europejska wprowadzając jednolity system rachunkowości kierowała się głównie tym, że wydatki na WPR stanowią dominująca pozycję w budżecie UE, stąd też wyniki rachunkowości FADN są koniecznym i niezastąpionym narzędziem używanym do kreowania wspólnej polityki rolnej. Ponadto dane gromadzone w ramach FADN służą do:

 • corocznego określania dochodów gospodarstw rolniczych w krajach Wspólnoty;
 • analizy działalności gospodarstw;
 • oceny skutków projektowanych zmian we wspólnej polityce rolnej.

Główne zasady obowiązujące w Polskim FADN: 

 • dobrowolne uczestnictwo rolników w prowadzeniu rachunkowości rolnej dla potrzeb Polskiego FADN, 
 • dane zawarte w książkach rachunkowości rolnej są ściśle tajne i bez zgody rolnika nie mogą być nikomu udostępniane, 
 • danych zawartych w książkach rachunkowości rolnej nie można wykorzystywać dla celów podatkowych. W związku z tym, nie mają prawa żądania dostępu do danych osoby postronne (m.in. pracownicy Urzędów Skarbowych). 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

 

 

 

kontakt1.jpg
Zofia Dymińska 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Tematy pokrewne:
Marketing dla rolnika – od czego zacząć, co jest najważniejsze?Marketing dla rolnika – od czego zacząć, co jest najważniejsze?

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO