KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Wysoka – niska emisja. Co to jest i na czym polega?

Opublikowano 09.11.2018 r.
Dużo się ostatnio mówi o niskiej emisji. O rozmowę na temat problemów związanych z tym zjawiskiem poprosiliśmy Jerzego Domana – biegłego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko.

Co to jest niska emisja? 


– Przyjęło się, że niska emisja to emisja pyłów i szkodliwych gazów ze źródeł o wysokości do 40 metrów. Tak więc są to zarówno rury wydechowe samochodów, kominy budynków jednorodzinnych, jak również wszystkie inne źródła emisji, za wyjątkiem energetyki zawodowej (elektrociepłowni). Ze względu na rodzaj źródła, rozróżniamy emisję zorganizowaną i niezorganizowaną. Przykładami niezorganizowanej są składowiska odpadów (źródła powierzchniowe) i ulice z ruchem samochodowym (źródła liniowe). Komin natomiast jest przykładem emisji zorganizowanej (źródło punktowe). Przyjęło się też, że niska emisja pochodzi głównie z palenisk domowych, jednak one zanieczyszczają powietrze tylko sezonowo – zimą. Natomiast całorocznym źródłem emisji jest komunikacja. Przy dużym nasłonecznieniu i temperaturze powietrza powyżej 20°C, w pobliżu ruchliwych dróg wytwarzają się związki bardzo toksyczne, szczególnie różnego rodzaju węglowodory oraz tlenki azotu, w tym gaz rozweselający (podtlenek azotu). Nie jest to rozweselająca wiadomość, szczególnie dla ludzi pracujących na autostradach czy mieszkańców centrów miast w pobliżu ciągów komunikacyjnych.


Jak zmniejszyć emisję z domowych palenisk?

Należy w tym miejscu wyjaśnić podstawowe kwestie dotyczące zanieczyszczenia powietrza, lub jak to się określa – stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego. Otóż, bezpośrednio z zanieczyszczeniem powietrza związane jest stężenie w nim poszczególnych substancji, określane w mikrogramach na metr sześcienny. To właśnie poziomy stężeń poszczególnych substancji w powietrzu, dla których określono standardy ekologiczne, świadczą o jego czystości. Zanieczyszczenie powietrza to przekroczenie tych standardów. W przypadku palenisk domowych w wyniku spalania paliw stałych (drewno, węgiel, pelet, brykiet, słoma itp.) do powietrza przedostają się (są emitowane) głównie pyły oraz tlenek węgla i tlenki azotu. To właśnie stężenia tych substancji powodują przekroczenie standardów ekologicznych, zmieniając naturalny skład powietrza. Konkludując, należy stwierdzić, że czystość powietrza zależy od emisji (niskiej emisji) oraz od warunków rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń (głównie warunków atmosferycznych), które łącznie decydują o poziomie stężeń substancji w powietrzu.

 

Dużo mówi się w mediach o fatalnej niskiej emisji w Polsce. Jak ona wygląda w naszym regionie?

Region kujawsko-pomorski jest na średnim poziomie w kraju pod względem niskiej emisji. A jeśli chodzi o szum medialny, to powiem, że nie taka straszna niska emisja w Polsce, jak ją malują. W Bydgoszczy zamontowano 5 mierników do pomiaru zanieczyszczenia powietrza, za wszystkie zapłacono 15 tys. zł. Profesjonalne mierniki są co najmniej 10 razy droższe. Tanie „zabawki” pokazują często niewiarygodne informacje o stanie zanieczyszczenia powietrza. Wiarygodne dane można uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Każdy może wystąpić do tej placówki o podanie stanu zanieczyszczenia w jego miejscu zamieszkania (ta usługa kosztuje kilka złotych). Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że z roku na rok mamy coraz czystsze powietrze.

 

A jak wygląda u nas emisja z rolnictwa?

Najważniejsze emisje zanieczyszczeń powietrza związane z działalnością rolniczą to: emisja metanu z fermentacji jelitowej i odchodów zwierząt gospodarskich, tlenków azotu z gleb użytkowanych rolniczo, amoniaku z odchodów zwierzęcych i nawozów naturalnych (obornik, gnojowica), gazów cieplarnianych ze spalania odpadów rolnych. Na tle innych krajów europejskich emisja z rolnictwa w Polsce nie wygląda źle.

 

 

 

kontakt1.jpg
Piotr Kociorski
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO