KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
5 października 2018

Kukurydza na ziarno - czy to się opłaca?

Kukurydza zajmuje trzecie miejsce wśród zbóż na świecie, zarówno pod względem powierzchni zasiewów, jak i zbiorów. Jej duża popularność utrzymuje się ze względu na dużą wydajność oraz wartość pokarmową. Poznaj kalkulacje jej opłacalności. 

Kukurydza na ziarna znajduje szerokie zastosowanie jako pasza dla bydła, trzody chlewnej oraz drobiu. Jest też cennym produktem spożywanym przez człowieka. Ostatnio coraz większą popularnością cieszy się wśród producentów biopaliw, którzy szukają swojej ścieżki na rynku motoryzacyjnym za sprawą etanolu używanego do produkcji paliw napędzających silniki.
Opłacalność uprawy kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno to wypadkowa wielu czynników, zarówno wewnętrznych, na które producent ma wpływ, jak i zewnętrznych, które pozostają niezależne od producenta. 


Wg szacunku ekspertów w sezonie 2018/2019 produkcja kukurydzy na świecie się zwiększy, ale jej cena niekoniecznie zmaleje. W związku z tym globalna produkcja tego zboża wyniesie ok. 1 056 mln ton, czyli więcej o 19 mln ton w odniesieniu do sezonu wcześniejszego, przy czym jest to o 22 mln ton mniej niż uzyskano w rekordowym sezonie 2016/2017. Taki stan rzeczy wynika głównie z większych zbiorów uzyskanych w Argentynie, Brazylii, Chinach, a także na Ukrainie. Zbiory kukurydzy w UE w nowym sezonie prognozowane są na 63,9 mln ton, a import na 13,2 mln ton. Produkcja kukurydzy w tym sezonie powinna być na poziomie 65,2 mln ton, a import 14,5 mln ton. 


Powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce jest znacząca – w ostatnich 4 latach ustabilizowała się na poziomie ponad 1 mln ha, z tego ok. połowa uprawiana jest na ziarno i połowa na kiszonkę. Szacuje się, że powierzchnia upraw kukurydzy na ziarno w 2018 r. w Polsce wyniosła około 600 tys. ha, natomiast na kiszonkę 550 tys. ha. Producentów kukurydzy czeka wiele wyzwań. Jednym z nich jest utrzymanie poziomu produkcji i redukcja kosztów uprawy i konserwacji, tak by dostosować się do cen zbytu. 


Tabela zawiera kalkulację uprawy 1 ha kukurydzy na ziarno wg cen brutto ziarna (giełda MATIF 3 września 2018) i środków do produkcji z października 2017 r. opracowaną na podstawie wydawnictwa „Kalkulacje Rolnicze”. Założenia metodyczne do „Kalkulacji Rolniczych” znajdziecie TUTAJ

 

 

Lp.

Poziom intensywności

Niski
60 dt/ha

Średni
75 dt/ha

Wysoki
90 dt/ha

Wyszczególnienie

A

Wartość produkcji

5616

6783

7950

 

Ziarno kukurydzy (77,8 zł/dt)

4668

5835

7002

JPO1)

948

948

948

1.

Materiał siewny

488

488

488

2.

Nawozy mineralne

747

932

1073

3.

Środki ochrony roślin

426

426

426

B

Koszty bezpośrednie (1+2+3)

1661

1846

1987

C

Nadwyżka bezpośrednia (A-B)

3955

4937

5963

4.

Usługi2)

1560

1890

2205

5.

Praca maszyn własnych

638

656

674

6.

Pozostałe koszty3)

726

751

775

D

Koszty pośrednie (4+5+6)

2924

3297

3654

E

Koszty całkowite (B+D)

4585

5143

5641

F

Koszt jednostkowy (zł/dt)

76,4

68,6

62,7

G

Dochód rolniczy netto (C-D)

1031

1640

2309

 

1) jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dodatkowa, 
2) siew, zbiór,
3) koszty utrzymania budynków, podatki, ubezpieczenia, pozostałe koszty. 
 

Źródło: IERiGŻ – PIB,  GUS, BGŻ BNP Paribas

 

 

kontakt1.jpg
Zofia Dymińska 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione