KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Początek roku akademickiego na SGGW

Opublikowano 05.10.2017 r.

Pięć i pół tysiąca studentów pierwszego roku rozpoczęło naukę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Podczas inauguracji roku akademickiego nowo przyjęci studenci złożyli uroczyste ślubowanie, stając się pełnoprawnymi członkami społeczności akademickiej SGGW.

W tym roku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego zaproponowała kandydatom na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia łącznie ponad 5 700 miejsc. Chętnych było ponad 14 tysięcy osób. Na 37. kierunkach I stopnia i jednolitych magisterskich kandydaci mieli do dyspozycji ponad 3,5 tysiąca miejsc. Na te studia zarejestrowało się blisko 11 tysięcy kandydatów, czyli średnio ponad 3 os. na miejsce.

Najbardziej popularnymi kierunkami w tym roku były między innymi: finanse i rachunkowość, turystyka i rekreacja, dietetyka, logistyka, informatyka, weterynaria, zarządzanie, biotechnologia i ekonomia. Na cześć z tych kierunków było chętnych od 6 do 7 kandydatów na miejsce.  

Inaugurując kolejny rok akademicki, otwieramy nowy rozdział w historii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – mówił prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW. – Stajemy w obliczu nowych wyzwań. Planujemy nadchodzący rok i mamy nadzieję, że wszystkie poczynione założenia uda się z sukcesem zrealizować. Ambitna, dobrze wykształcona kadra naukowa potrzebuje odpowiedniego zaplecza – nowoczesnej bazy badawczej, która sprzyjać będzie prowadzeniu prac na najwyższym poziomie. Dlatego zamierzamy stworzyć kolejne centra badawczo-wdrożeniowe. Obecnie w trakcie procedowania są dwa duże projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej: Centrum Medycyny Regeneracyjnej oraz Centrum Żywności i Żywienia.

Zwracając się do nowo przyjętych studentów, rektor mówił między innymi:

Cieszymy się, że wspólnie z nami postanowiliście spędzić najbliższe lata, by pod okiem kadry akademickiej SGGW zgłębiać tajniki wiedzy. Wykorzystajcie ten czas najlepiej, jak umiecie! Korzystajcie z bogato wyposażonych: bazy naukowo-badawczej, zaplecza socjalnego, bazy sportowej. Ale przede wszystkim z naszej oferty dydaktycznej, którą nieustannie dostosowujemy do zmieniających się warunków i Waszych potrzeb – potrzeb młodego pokolenia... Skorzystajcie z bogatej oferty naszej uczelni, abyście lata spędzone w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego mogli zapamiętać jako najbardziej wartościowe i najpiękniejsze w Waszym życiu. I dołóżcie starań, aby macierzysta uczelnia mogła być dumna ze swych wychowanków”.

 

 

kontakt1.jpg Redakcja WDR
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO