KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • ODR Bratoszewice
 • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Co rolnik musi mieć w telefonie - aplikacje rolnicze na smartfona

Opublikowano 12.10.2018 r.
W codziennej pracy rolnicy sięgają po co raz to nowsze rozwiązania technologiczne. Dzisiaj prawie co drugi rolnik ma telefon z dostępem do internetu. Nowoczesne modele aparatów (tzw. smartfony) pozwalają na instalowanie przez użytkowników różnych aplikacji. Specjalnie z myślą o rolnikach powstały programy na telefony, które można wykorzystywać w zarządzaniu gospodarstwem. 

Większość dostępnych aplikacji mobilnych jest bezpłatna. Prezentowane aplikacje charakteryzują się łatwością obsługi, przejrzystością,  a zawarte w nich informacje i kalkulatory są na bieżąco aktualizowane. Stanowią one przydatny element ułatwiający zarządzanie i planowanie w gospodarstwie.

Lista najciekawszych i polecanych aplikacji mobilnych

 • e-pole

Poświęcona stosowaniu środków ochrony roślin w uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. Ma różne funkcje, np.: atlas chwastów, ofertę wszystkich środków ochrony w odniesieniu do konkretnej uprawy ułożonych wg alfabetu. Można wybrać uprawę oraz gatunek chwastu, jaki w danej uprawie występuje. Poniżej wybranego chwastu pojawia się zalecany do zwalczania preparat chemiczny. Warto podkreślić, że aplikacja oferuje funkcję opisu środków ochrony roślin, listę zwalczanych chorób, chwastów i szkodników, zalecane dawki i następstwa roślin oraz zdjęcia patogenów. Aplikacja zawiera również etykiety każdego z produktów. 

 • Agro-alarm

Ma liczne funkcje, takie jak: kalkulator środków chemicznych (oblicza dawki i stężenie środka oraz potrzebną ilość cieczy roboczej), notatnik rolnika (ewidencjonowanie prac agrotechnicznych, zabiegów chemicznych, nawożenia, faz rozwojowych roślin), wiadomości rolnicze (aktualności dotyczące nawożenia, ochrony upraw oraz nowych odmian roślin), komunikaty sadownicze i warzywnicze (powiadomienia o zagrożeniach dla upraw). Podczas instalacji, można wybrać uprawy, które nas interesują z bardzo obszernej listy roślin polowych, warzywniczych i sadowniczych. 

 • Agrobase

Pozwala zidentyfikować chwasty, choroby i szkodniki w uprawach, przeanalizować wydatki na środki ochrony roślin. Wybierając pestycyd można użyć kalkulatora, który wyliczy odpowiednią dawkę preparatu. Aplikacja zawiera dokładne zdjęcia i opisy środków, chorób, chwastów i szkodników oraz etykiety produktów. Ma też funkcje zarządzania hodowlą zwierząt. 

 • 365 FarmNet

Program do zarządzania całym procesem produkcji w gospodarstwie. Funkcje aplikacji to: ogólne zarządzanie inwentarzem, podstawowe informacje o pogodzie, graficzna mapa gospodarstwa rolnego, interaktywny kalendarz roczny. Rolnik może prowadzić pełną dokumentację swojego gospodarstwa: od karty pola, rejestru pasz, rejestru zabiegów środkami ochrony roślin po informacje o nawożeniu i bieżącym zbiorze nasion. Po rejestracji na stronie można korzystać z usługi mapowania pól. Dostępna jest wersja darmowa z ograniczeniami do niektórych funkcji oraz pełna wersja płatna. Ciekawą opcją jest analiza wpisanych przez rolnika danych, np. program sprawdza czy na danym polu nie przekroczyliśmy dawki azotu zgodniej z obowiązującymi przepisami. Program zawiera dodatkowo moduł „Bydło” ułatwiający zarządzanie stadem, m.in.: rejestr inseminacji, rejestr kontroli wycieleń, automatyczne tworzenie dziennika każdego zwierzęcia i inne. 

 • Próbnik gleby

Aplikacja wymagająca GPS, przeznaczona  do precyzyjnego rolnictwa, zapewniająca dokładne oznaczenie pobieranych próbek gleby w gospodarstwie. Jej działanie polega na zaznaczaniu miejsca na mapie i indeksowaniu go oznaczeniem próbki pobranej gleby.

 • Program ochrony sadów

Aplikacja firmy Plantpress, jest to katalog fungicydów i zoocydów zarejestrowanych do ochrony roślin sadowniczych. Po wybraniu gatunku  i fazy rozwojowej drzew (np. faza różowego pąka, przy czym sugerowana aktualna faza jest podświetlona), a następnie choroby lub szkodnika, zostanie wyświetlony alfabetyczny spis zarejestrowanych środków ochrony wraz z dawkami oraz informacjami dodatkowymi.

 • Mieszanie środków ochrony 

Elektroniczna tabela mieszania środków ochrony, która podpowiada, czy wybrane preparaty można  ze sobą mieszać, czy jest to niewskazane dla danych substancji aktywnych. 

 • Kalkulator zakwaszania

Ułatwia obliczenia prawidłowego stosowania kwasów w celu zmiany pH pożywki stosowanej w uprawach  z systemem nawadniania. Pozwala na określenie dawki kwasu azotowego lub fosforowego w zbiornikach pożywki w systemach z dozownikiem proporcjonalnym. Kalkulator wylicza ilość wprowadzonego z kwasem pierwiastka (P lub N) do podłoża.

Instalowanie aplikacji

Aplikacje pobieramy z różnych źródeł, w zależności od oprogramowania systemowego naszego telefonu Dla systemu Android aplikacje znajdziemy w Sklepie Play (Google Play), dla iOS – w App Store, natomiast przy systemie Windows  – w sklepie Windows Phone. Aplikacje można pobierać także ze stron internetowych producentów.

 

 

 

 
Ewelina Oleczek-Stępka
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach realizuje na obszarach wiejskich województwa łódzkiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO