KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
5 września 2020

Odporność chwastów na jesienne herbicydy w zbożach

Odporność chwastów na herbicydy znana jest  na świecie od dawna. Od kilku lat stwierdza się, niestety, występowanie chwastów odpornych także w Polsce. W uprawach pszenicy ozimej, w pszenżycie, w rzepaku ozimym najczęściej są to: miotła zbożowa, wyczyniec polny, chaber bławatek i mak polny. 

Biotypy odporne na herbicydy tworzą gatunki chwastów, które: są obcopylne, wydają duże ilości nasion z jednej rośliny, łatwo roznoszą się na duże odległości, kiełkują i wydają nasiona kilka razy w roku. W Polsce najczęściej stwierdza się występowanie odporności na substancje czynne z grupy B (tzw. ALS – patrz tabela) w przypadku miotły zbożowej, chabra bławatka, wyczyńca polnego, maku polnego, owsa głuchego. Obserwuje się już jednak odporność na herbicydy także wśród innych gatunków, np.: szarłatu szorstkiego, tasznika pospolitego, komosy białej, maruny bezwonnej, chwastnicy jednostronnej czy rumianku pospolitego. 

Jeżeli pojawiają się odporne biotypy chwastów, obserwujemy placowe występowanie chwastów jednego gatunku w różnych miejscach pola, a stosowane herbicydy stają się coraz mniej skuteczne. 

Największe ryzyko powstania odporności chwastów na herbicydy występuje tam, gdzie nie prowadzi się zmianowania i co roku stosuje się herbicydy z tej samej grupy chemicznej. Chwasty mogą wykazywać odporność krzyżową na różne substancje czynne z tej samej grupy, ale zdarza się także odporność wielokrotna, gdy chwasty są odporne na substancje czynne z różnych grup chemicznych.

Wśród herbicydów do stosowania jesienią w zbożach znajdują się substancje o 5 mechanizmach działania

Mechanizm działania

Substancje czynne i niektóre herbicydy, które je zawierają

Zagrożenie powstania odporności chwastów

inhibitory syntezy aminokwasów – tzw. ALS [grupa B]

(sulfonylomocznikowe, triazolopirymidyny)

chlorosulfuron [Arubis 50 SG, Glean 75 WG, Nuher 75 WG, Tacyt 75 WG]

wysokie: miotła zbożowa, chaber bławatek

florasulam [Bizon, Legion, Viper]

średnie: chaber bławatek

flupyrsulfuron metylowy [Lexus 50 WG]

wysokie: miotła zbożowa

mezosulfuron metylowy [Alister Grande 190 OD, Atlantis Star, Monolith 11,25 WG]

wysokie: miotła zbożowa, wyczyniec polny

penoksulam [Bizon, Legion,Viper]

-

tribenuron metylowy [Ranga 75 WG, Tribe 75 WG]

wysokie: mak polny, chaber bławatek, maruna bezwonna

inhibitory fotosyntezy

[grupa C]

chlorotoluron [Dicurex Flo 500 SC, Lentipur Flo 500 SC, Opal 500 SC, Tolurex 500 SC, Trinity 590 SC]

niskie

średnie dla chabra bławatka

inhibitory syntezy pigmentów [grupa F]

diflufenikan [Adiunkt 500 SC, Bizon, Delfin 500 SC,

Boxer Evo EC, Jura EC, Legato 500 SC, Legion Saper 500 SC, Trinity 590 SC]

niskie

 

inhibitory wzrostu merystemów [grupa K]

flufenacet [Cevino 500 SC, Fence, Expert 600 SC, Inker 500 SC, Komplet 560 SC]

niskie

pendimetalina [Picona, Pencot 330 EC, Cayman Pro 440 SC, Trinity 590 SC]

niskie

inhibitory syntezy lipidów [grupa N]

prosulfokarb [Boxer 800 EC, Boxer Evo EC, Jura EC]

niskie

 

Strategia przeciwdziałania powstawaniu  odporności chwastów 

Najskuteczniejsze jest stosowanie pełnej agrotechniki i płodozmianu. Po zbiorach należy jak najszybciej wykonywać uprawki pobudzające do kiełkowania chwastów, a następnie niszczyć je również uprawkami, podorywką czy orką. 
Zmianowanie upraw ogranicza występowanie chwastów, ale też pozwala na wykorzystywanie herbicydów z różnych grup chemicznych.

Wybierając herbicydy musimy zawsze sprawdzić, jakie substancje czynne zawierają, ponieważ aby nie dopuścić do wystąpienia odporności, należy stosować je przemiennie. Pod różnymi nazwami handlowymi mogą znajdować się te same substancje czynne, a z kolei nawet substancje o różnych nazwach mogą mieć taki sam mechanizm działania na chwasty. Bardzo ważne jest, aby w zbożach ozimych nie wykonywać wiosną „poprawek” herbicydami z grupy, którą już wykonano zabiegi jesienią. Takie nieskuteczne poprawki były, niestety, widoczne w tym roku na polach zbóż, na których, nie wiadomo skąd, wzięły się całe łany miotły zbożowej.

Wypełniając ewidencję zabiegów ochrony roślin warto zapisywać, oprócz nazwy handlowej, także substancje czynne, aby można było sprawdzić, co na polu było zastosowane w poprzednim okresie wegetacji i dobrać herbicyd z innej grupy. 
Przy sporządzaniu we własnym zakresie mieszanek zbiornikowych herbicydów należy zwrócić uwagę, aby nie tworzyć mieszanki z preparatów o tym samym mechanizmie działania. 

 

 

 
Ewa Janczak
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach realizuje na obszarach wiejskich województwa łódzkiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 

drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione