KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Polityka prywatności

Opublikowano 02.12.2016 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU INTERNETOWEGO

/www.KalendarzRolnikow.pl/

 

Szanowni Użytkownicy.

Niezwykle nam miło, że jesteście z nami.Poniżej zamieszczamy treść prowadzonej przez nas polityki prywatności serwisu. Zachęcamy do zapoznania się z jej warunkami.

 

Pozdrawiamy.

Redakcja serwisu www.KalendarzRolnikow.pl

 

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu /www.kalendarzrolnikow.pl/ jest Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników z siedzibą we Włocławku,ul.Modra 23.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez informacje wprowadzone w formularz w sposób dobrowolny
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
 • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego kalendarzrolnikow.pl

2. Definicje.

 1. Operator – Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników z siedzibą we Włocławku, ul. Modra 23, nr NIP 888-00-19-727, nr REGON 910204190 jest właścicielem Serwisu i świadczy Usługi określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Serwis – portal internetowy kalendarzrolnikow.pl działający pod adresem internetowym http:/www.kalendarzrolnikow.pl/ prowadzony przez Operatora, na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług i założyła Konto.
 4. Użytkownik końcowy - anonimowy internauta lub zalogowany internauta odwiedzający stronę internetową lub aplikację dla której utworzono konto Użytkownika w Serwisie. Dane dotyczące tego użytkownika wykorzystywane są przez Usługi dostępne w Serwisie (na podstawie wyboru dokonanego wyłącznie przez Użytkownika).

3. Dane osobowe.

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu umieszczone w ramach Konta będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 (dalej również: „UODO” ) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204, zwana dalej „UŚUDE".
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Końcowych pozostaje tylko i wyłącznie Użytkownik serwisu.
 3. Użytkownik odpowiada za treści, które za pomocą serwisu adresuje do Użytkowników Końcowych, których dane wprowadzane są do Serwisu przez skrypty i wtyczki operatora oraz przez import plików.
 4. Akceptując regulamin Użytkownik oświadcza, że dane Użytkowników Końcowych wprowadzone do Serwisu zostały w nim zamieszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Administratorem danych osobowych wyłącznie Użytkowników jest Operator – Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników z siedzibą we Włocławku, ul. Modra 23, 87-800 Włocławek wpisana do ewidencji NIP: 888-00-19-727, REGON: 910204190. Operator jest właścicielem Serwisu i świadczy Usługi określone w Regulaminie. adres strony internetowej: www.kalendarzrolnikow, e-mail: portal@kalendarzrolnikow.pl
 6. Użytkownik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych oświadczeń zawartych w formularzu rejestracyjnym, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celu prowadzenia Serwisu.
 7. Użytkownik, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzu rejestracyjnym, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych na cele określone w ust. powyżej jest dobrowolne, a brak zgody w tym zakresie nie uniemożliwia korzystania z Serwisu.
 9. Akceptując regulamin użytkownik udziela dobrowolnej zgody, o której mowa powyżej na otrzymywanie informacji handlowych. Zgoda ta może być w każdej chwili cofnięta na wniosek Użytkownika złożony za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. W terminie do 72 godzin (czas wymagany ze względów technologicznych) od otrzymania wniosku Użytkownika, Organizator usuwa konto e-mailowe Uczestnika lub numer telefonu Uczestnika z bazy kontaktów służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 10. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w Ustawie o ochronie danych osobowych.

4. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

5. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.

      3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

      4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

7. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

8. Akceptacja polityki prywatności i oświadczenie użytkownika.

 1. Wraz z założeniem Konta Użytkownika, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności i akceptuje jej brzmienie.
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO