KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Debata ministrów podczas V Forum Rolniczego w Bydgoszczy

Opublikowano 09.10.2018 r.
Podczas V Forum Rolniczego w Bydgoszczy odbyła się debata obecnego ministra rolnictwa z byłymi szefami tego resortu oraz prezesem KRIR. Zobaczcie, o jakich sprawach, kluczowych dla rozwoju polskiego rolnictwa, rozmawiano. 

W debacie uczestniczył obecny minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, a także Czesław Siekierski, Ryszard Zarudzki, Stanisław Andrzej Zięba, Marek Sawicki, Jacek Janiszewski, Stanisław Kalemba, Gabriel Janowski, Wojciech Mojzesowicz oraz Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.

Temat przewodni debaty brzmiał: „Co zrobić, aby polski rolnik przestał być najsłabszym ogniwem w łańcuchu „od pola do stołu”?”.  Każdy z uczestników przedstawił swój pomysł na wzmocnienie pozycji polskiego rolnika oraz wystawił diagnozę obecnej sytuacji. 

 

Minister Jan Krzysztof Ardanowski już na początku spotkania zaznaczył, że do polepszenia sytuacji polskiego gospodarza potrzebna jest współpraca:

Młode pokolenie rozumie, że we współpracy siła. 

Minister przypomniał, że w tym temacie podejmowane są kroki: "Sejm przyjął ostateczną wersję ustawy o spółdzielniach rolników, która daje szereg ułatwień". 

Minister Zarudzki z kolei podkreślił, że ogromną rolę w budowaniu silnej pozycji rolnika odgrywa doradztwo rolnicze. 

 

Konkretne doradztwo to jest jeden ze sposobów na wzmocnienie  pozycji rolnika. Resort przeznaczył 60 mln zł na odbudowanie infrastruktury w ODR. 


Stanisław Andrzej Zięba zaznaczył, że na obecną pozycję rolnika wpłynęła dramatyczna susza – "teraz najważniejsze jest, żeby wypłacić odszkodowania klęskowe" - uznał. 

 

Jako następny wypowiedział się Marek Sawicki. Uznał, że pozycję rolnika można wzmocnić, jeśli będziemy tworzyć grupy producenckie. Dodał też:

Dyskutując o nowej perspektywie finansowej trzeba pomyśleć jak przebudować Wspólną Politykę Rolną – jak rozdysponować środki. 

 

 

Jacek Janiszewski swoje przemówienie rozpoczął od krótkiego podsumowania:

 

 

 

w resorcie rolnictwa piękne jest to, że przez wiele lat w różnych konstelacjach politycznych każdy z ministrów chciał mniej więcej iść w tym samym kierunku. 

Dodał, że teraz najważniejsze są: „współpraca, rząd, doradztwo i nauka”.

 

Stanisław Kalemba podkreślił, że polscy producenci są wspaniali, bo produkują w oparciu o rodzinne gospodarstwa. Jednak ich "najsłabszym ogniwem jest słabe zorganizowanie się producentów rolnych". 

 

Nie wykorzystujemy spółdzielczości wiejskiej – są potrzebne działania prawne i organizacyjne.  Spółdzielczość powinna być już w szkołach podstawowych. Poza tym Więcej dobrego trzeba mówić o grupach producenckich.  - dodał Stanisław Kalemba.

 

Gabriel Janowski, który został niezwykle radośnie powitany przez rolników uczestniczących w Forum, stanowczo stwierdził:

Największą słabością jest brak zorganizowania samych rolników. Powinni być zorganizowani w trzech formułach - muszą mieć silną reprezentację zawodową, muszą być zorganizowani gospodarczo, muszą mieć silne przedstawicielstwo w parlamencie. Dzisiaj polscy rolnicy nie mają silnej organizacji! - mówił Janowski.  

 

 


Gabriel Janowski nawiązał też do poruszanego przez jego poprzedników tematu grup producenckich.

Koledzy mówią 1200-1300 grup producenckich – wstydziłbym się mówić o takiej liczbie grup producenckich w wielkim rolniczym kraju.

Warto dodać, że wystąpienie Gabriela Janowskiego spotkało się z entuzjazmem publiczności, która nagrodziła go żywymi brawami. 

Następnie głos zabrał Wojciech Mojzesowicz.

 

Bardzo dobrze, że mówimy o holdingu spożywczym, jednak to, co państwowe różnie się zachowuje. Jestem za holdingiem – ale samo hasło na razie niedużo nam pomoże. Panowie mówimy tutaj o grupach producenckich - a który z panów założył grupę producencką i prowadził ją? - pytał współuczestników. Tłumacząc tym samym obawy polskich rolników przed zrzeszaniem się w grupy. 
 

 

Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych nawiązał do trudnej sytacji ekonomicznej na rynku warzyw i owoców oraz tematu tegorocznej suszy.

Trzeba opracować właściwe umowy kontraktacyjne. Poza tym nie jestesmy zabezpieczeni od ryzyk, np. suszy. Natychmiast trzeba zmieniać przepisy, żeby pomóc rolnikom. Trzeba powiedzieć, jak zabezpieczać się przed suszą. 

 

Czesław Siekierski  stwierdził, że ogólnie pozycja polskiego i europejskiego rolnika jest oceniana jako słaba. Wszystko połączone jest jednak z polityką państwa.

Potrzeba powiązania chęci ze wszystkich stron. 

Dyskusja momentami była gorąca, jednak uczestnicy debaty zgodnie doszli do wspólnego wniosku, że rolnicy powinni przede wszystkim działać razem – właśnie to pomoże wzmocnić ich pozycję na rynku.  

Po zakończeniu debaty, ministrowie odpowiadali na pytania rolników, którzy nawiązywali do swojej obecnej sytuacji w gospodarstwach i problemów, z którymi nie mogą sobie poradzić. 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO