KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Turystyka podmiejska - czyli pomysł na biznes

Opublikowano 25.10.2017 r.
Na atrakcyjność turystyki podmiejskiej największy wpływ ma jej dostępność oraz brak konieczności wcześniejszego planowania wypoczynku. Jest to bardzo istotny aspekt, biorąc pod uwagę zmienność i nieprzewidywalność pogody.

Koncentracja przestrzenna turystyki podmiejskiej determinowana jest nie tylko walorami przyrodniczymi czy atrakcyjną infrastrukturą, ale też przyzwyczajeniami i modą. Dlatego składową sukcesu jest również aktywna działalność marketingowa właścicieli obiektów. Specyfika turystyki na obrzeżach miast opiera się więc na kilku spójnych, charakterystycznych cechach:

 • jest krótka, ewentualnie średniookresowa – „weekendowa”, nie wymaga specjalnego planowania, w jej efekcie następuje szybka regeneracja sił,
 • realizowana jest w niewielkiej odległości od stałego miejsca zamieszkania,
 • realizowana raczej indywidualnie,
 • w niewielkim stopniu absorbująca finansowo i organizacyjnie.

Jest to zatem forma wypoczynku bardzo dostępna i mało wymagająca od turysty. Jednak dla podmiotów świadczących usługi to nie lada wyzwanie, zwłaszcza z uwagi na nieprzewidywalność tego typu ruchu turystycznego i konieczność ciągłego dostosowywania się do zmieniających potrzeb różnych grup klientów.

Turystyka wiejska a agroturystyka

Na początek warto zaznaczyć istotną różnicę pomiędzy turystyką wiejską a agroturystyką, gdyż zarówno pierwsza, jak i druga posiada swoich amatorów.

Turystyka wiejska to forma rekreacji odbywająca się na obszarach wiejskich, przy wykorzystaniu ich przyrodniczej oraz kulturowej specyfiki.

Agroturystyka (będąca jedną z form turystyki wiejskiej) bazuje przede wszystkim na  wypoczynku w czynnym gospodarstwie rolnym.

Świadomy klient, wybierający pobyt w gospodarstwie agroturystycznym, oczekuje atrakcji bezpośrednio z nim związanych. Kontakt z rodziną rolnika, obecność zwierząt gospodarskich, świeża, nieprzetworzona żywność, uczestniczenie w obowiązkach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, stanowi zupełnie odrębną jakość spędzania wolnego czasu. Klienci gospodarstw agroturystycznych często pragną powrócić do czasów młodości (w przypadku osób starszych) lub zapoznać młodsze pokolenia z bogactwem prawdziwej wsi (np. rodziny z dziećmi).

W przypadku wypoczynku u rolnika cena i standard schodzi na dalszy plan – liczą się emocje związane z „powrotem do korzeni”, natomiast turystyka wiejska powinna przede wszystkim bazować na wysokiej jakości i różnorodności oferty, dostosowanej do specyfiki odbiorców.

Charakter oferty turystycznej okolic miast

Aby obiekty turystyki wiejskiej i gospodarstwa agroturystyczne działające w okolicach miast były dochodowe, właściciele powinni tak skonstruować swoją ofertę, aby była ona skorelowana z tego rodzaju położeniem, czyli odpowiadała klientom wybierającym pobyty krótko- i średnioterminowe.

Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że dłuższy pobyt gwarantuje wyższy zysk, to właśnie wizyty jedno-, dwudniowe są bardziej opłacalne. Wynika to z faktu, że przeciętny klient może sobie pozwolić na dłuższy wypoczynek tylko raz lub dwa razy do roku, a na wypady weekendowe zdecydowanie częściej (kilka do kilkunastu razy w roku). Dodatkowo, pobyty krótkoterminowe są bardziej opłacalne, ponieważ klienci chętniej wydadzą kilka razy mniejsze kwoty niż jednorazowo dużo.

Rosnąca konkurencja na rynku turystycznym zmusza właścicieli obiektów do wyspecjalizowania swojej oferty. W szczególności dotyczy to obiektów położonych w okolicach miast, ze względu na konkretne oczekiwania klientów względem sposobu zagospodarowania swojego czasu wolnego. Stąd specjalizacja oferty turystycznej, powinna być kreowana z myślą o określonych grupach odbiorców.

Do grup wybierających turystykę wiejską należą:

 • rodziny z dziećmi,
 • osoby starsze i niepełnosprawne,
 • grupy towarzyskie,
 • grupy zorganizowane (w tym grupy szkolne, pracownicy firm),
 • miłośnicy przyrody,
 • osoby zainteresowane aktywnym wypoczynkiem
 • członkowie klubów/związków.

Badając charakter oferty turystycznej okolic miast, na pierwszą linię wysuwają się obiekty oferujące obsługę imprez (wesela, jubileusze, imprezy integracyjne), zajęcia edukacyjne (zagrody edukacyjne, wioski tematyczne), aktywny wypoczynek (głównie wędkowanie i tzw. „weekend w siodle”) oraz krótkie pobyty, głównie dla rodzin z dziećmi i par.

Sale biesiadne i konferencyjne

Klienci, wybierając ofertę obiektu położonego na wsi, mają określone oczekiwania, dlatego właściciele decydując się na obsługę imprez zorganizowanych, muszą przygotować ofertę w sposób zdecydowany różniącą się od ofert hoteli położonych w centrach miast, przy jednoczesnym zapewnieniu standardów niezbędnych do realizacji tego typu przedsięwzięcia. Możliwość organizowania imprez grupowych, takich jak biesiady, wesela czy konferencje, wiąże się z koniecznością posiadania odpowiedniego zaplecza.

Zarówno obsługa wesela, jak i konferencji wymaga posiadania sali biesiadnej z odpowiednim nagłośnieniem (w przypadku konferencji koniecznie wyposażonej w sprzęt multimedialny) i bezpośrednim dostępem do części sanitarnej oraz kuchni, odpowiednio dużego parkingu i większej bazy noclegowej. Równie istotna jest cena takiej usługi – powinna być ona tańsza od kosztów jej realizacji w obiektach miejskich. I na koniec najważniejszy wyróżnik – powinna mieć wiejski charakter. Również rodzinna atmosfera determinuje przewagę oferty gospodarstwa agroturystycznego nad ofertą typowego hotelu.

Oferta dla aktywnych

Biorąc pod uwagę przyrodnicze uwarunkowania terenu województwa kujawsko-pomorskiego, największym zainteresowaniem osób aktywnych cieszą się oferty obejmujące: spływy kajakowe, wędkowanie, wycieczki rowerowe, jazdę konną, nordic walking i grzybobrania. Ten typ klientów nastawiony jest na aktywność poza gospodarstwem, a oczekuje przede wszystkim bazy noclegowej z niepełnym wyżywieniem (śniadania i obiadokolacje), będącej dobrym „punktem wypadowym” do pobliskich atrakcji – lasy, jeziora, rzeki, ścieżki rowerowe.

Trendem dobrze zakorzenionym na zachodzie, a dopiero rozwijającym się w Polsce jest sieciowanie produktów turystycznych, polegające na nawiązaniu trwałej współpracy pomiędzy kilkoma podmiotami w celu stworzenia jednej, kompletnej, gotowej do sprzedaży oferty turystycznej.

Przykładowo, właściciele trzech gospodarstw wprowadzają do sprzedaży ofertę, w której pierwsze gospodarstwo stanowi bazę noclegową, drugie wypożycza gościom kajaki, a w trzecim przyrządza się obiad na zakończenie spływu. Korzyści z takiej współpracy są ogromne i co najlepsze dotyczą wszystkich podmiotów, tworzących dany produkt sieciowy, prowadząc do podniesienia atrakcyjności całego obszaru objętego sieciowaniem.

Zagrody Edukacyjne

To oferta skierowana w szczególności do grup zorganizowanych (np. wycieczek szkolnych) oraz rodzin z dziećmi. Zagrody Edukacyjne funkcjonują w ramach Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych od 2011 roku. Jednym z jej głównych celów jest szerzenie wiedzy na temat rolnictwa i dziedzictwa kulturowego wsi, szczególnie wśród dzieci i młodzieży odwiedzających należące do niej obiekty.

Zagrody Edukacyjne oferują szeroki wybór programów, w tym zajęcia warsztatowe, pokazy i prelekcje dotyczące m.in. wypieku chleba, ekologii w domu i zagrodzie, poznawania ginących zawodów i tak, wydawałoby się „oczywistych” tematów, jak sposób pozyskiwania mleka (nie wszystkie dzieci wiedzą, że mleko bierze się od krowy, a nie z kartonu). Aktualnie do Sieci należy 9 obiektów z woj. kujawsko-pomorskiego.

Równie ciekawą opcją jest odwiedzenie jednej z 11 Wiosek Tematycznych naszego województwa. W przypadku Wiosek, podstawowym wymogiem powstania spójnej tematycznie oferty turystycznej, było nawiązanie współpracy pomiędzy mieszkańcami danej wsi. W wielu przypadkach, o sukcesie projektu nie decydowała infrastruktura czy bogactwo przyrodnicze terenu, ale dobry pomysł, umiejętność współpracy i zaangażowanie mieszkańców w budowanie oferty turystycznej. Wioska Górnicza, Chlebowa czy Kwiatowa, które pracę nad produktem rozpoczynały praktycznie od zera, są obecnie rozpoznawanymi markami, w dodatku łączącymi się w tym roku, we współpracy z Pałacem Poledno, w jeden turystyczny produkt sieciowy.

Imprezy cykliczne

Imprezy cykliczne cieszą się dużą popularnością, zwłaszcza wśród mieszkańców miast, gdyż w krótkim czasie pozwalają na szybką regenerację sił, zmianę otoczenia i nabycie regionalnych produktów kulinarnych lub rękodzielniczych, bez konieczności wynajmowania noclegu. Do najbardziej popularnych należą: Święto Śliwki w Strzelcach Dolnych, Festiwal Smaku w Grucznie, Gęsina na Św. Marcina w Przysieku k/Torunia, Piknik Napoleoński i Święto Kapusty w Brukach Unisławskich.

Dokąd zmierzamy?

Sprostanie wymaganiom współczesnych turystów nie jest proste. W związku z tym, dobrze jest wziąć pod uwagę doświadczenia innych krajów, uwzględniając jednocześnie specyfikę polskiego rynku. Choć nie jest tajemnicą, że polskie społeczeństwo się starzeje, nie została dotychczas zbudowana oferta mogąca w pełni zaspokoić potrzeby osób starszych i niesamodzielnych.Tak popularne w krajach zachodnich gospodarstwa opiekuńcze, oferujące nie tylko opiekę, ale również szereg atrakcji swoim klientom, u nas są mało znane.

Zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze połączone z wypoczynkiem i rekreacją będzie rosło i może stać się szczególnie rozwojowe dla turystyki obrzeży miast, ze względu na możliwość zapewnienia pobytu w rodzinnej atmosferze, zwłaszcza gdy zobowiązania bliskich uniemożliwią samodzielną opiekę nad rodzicami i dziadkami.


Stworzenie cieszącej się zainteresowaniem oferty turystycznej obrzeży miast jest prawdziwym wyzwaniem. Zalety umiejscowienia obiektu i dużej ilości potencjalnych klientów, łatwo mogą zostać zaprzepaszczone, jeśli oferta obiektu nie będzie wynikiem przemyślanego wyboru właściciela.

W najbliższej przyszłości, o rozwoju turystyki podmiejskiej będzie decydować odpowiednia specjalizacja i wysoka jakość świadczonych usług, co ostatecznie przełoży się na atrakcyjność oferty.

 

 

 

kontakt1.jpg
Elwira Zakrzewska i Aleksandra Hapka
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO