KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
10 października 2018

Ceny skupu mleka surowego i dostawy do przemysłu mleczarskiego

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma bardzo szeroki zakres działania. Do jego zadań należą m.in. działania interwencyjne na wybranych rynkach rolnych oraz monitorowanie ich. Warto więc przyjrzeć się rynkowi mleka.

Postępujący w Polsce proces restrukturyzacji i modernizacji bazy surowcowej przyczynia się do systematycznego wzrostu towarowości produkcji mleka surowego. W ślad za wzrostem cen skupu mleka na rynku unijnym, również w Polsce ceny surowca od lipca 2018 r. nieznacznie rosną.


Ocenia się, że w 2018 r. towarowa produkcja mleka ukształtuje się na poziomie 11,8 mld litrów, o około 4% wyższym niż w 2017 r. i o 1,5 razy wyższym niż w roku akcesji Polski do Unii Europejskiej. Z dostępnych danych GUS wynika, że w okresie styczeń–sierpień 2018 r. producenci do podmiotów skupujących dostarczyli 7,9 mld litrów, o 2,4% więcej niż w tym samym okresie 2017 r. 

 

Krajowi dostawcy w sierpniu 2018 r. za mleko surowe przeciętnie uzyskiwali 129,83 zł/hl, o 0,4% więcej niż w lipcu br., ale o 7% mniej niż w sierpniu 2017 r. W Polsce utrzymuje się regionalne zróżnicowanie cen skupu mleka. W analizowanym miesiącu najwyższe ceny za surowiec uzyskiwano w województwie podlaskim – 136,33 zł/hl i warmińsko-mazurskim – 133,32 zł/hl (odpowiednio o 5% i 3% więcej niż średnio w kraju), a najmniej – w województwie łódzkim – 115,65 zł/hl (o 11% mniej niż średnio w kraju) i świętokrzyskim – 121,28 zł/hl (o 7% mniej). W odniesieniu do notowań z lipca 2018 r. mleko surowe zdrożało w dwunastu województwach – najbardziej w lubelskim – o 2%, a najmniej w kujawsko-pomorskim, małopolskim i podlaskim – po 0,3%. Jedynie w czterech województwach, tj.: w łódzkim, wielkopolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim cena skupu mleka uległa niewielkiemu obniżeniu (o 0,1–0,4%). 

 

 

 

 

 

 

kontakt1.jpg
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione