KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
2018-10-12

Smog na polskiej wsi - większy problem niż w miastach?

Dyskusja o programie „Czyste Powietrze” oraz innych narzędziach wykorzystywanych w walce ze smogiem na terenach wiejskich – to temat pierwszego dnia konferencji „Energia, Środowisko, Rolnictwo”. Konferencja pod patronatem honorowym Ministra Środowiska rozpoczyna się wczoraj w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k/Międzyzdrojów. 

Jakość powietrza w Polsce zaliczana jest do najgorszych w całej Unii Europejskiej – doświadczają tego mieszkańcy miast, którzy szczególnie w okresie jesienno-zimowym odczuwają skutki smogu. A jak sytuacja ma się do terenów wiejskich, które zamieszkuje blisko 15,3 mln osób? 

Według opracowania przygotowanego na zlecenie Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przez Institute for Security, Energy and Climate Studies Polska jest jedynym państwem UE, gdzie wykazywany jest trend wzrostowy udziału tzw. pyłu zawieszonego PM10, jednego ze składników smogu, właśnie na terenach wiejskich. Pomimo tego – jak wynika z kwietniowego badania Centrum Badania Opinii Społecznej – aż 40 proc mieszkańców terenów wiejskich twierdzi, że w ich okolicy w ogóle nie ma problemów ze smogiem.

W ramach tegorocznej konferencji chcemy zwrócić uwagę na problem smogu, który w takim samym, a może nawet większym stopniu dotyka mieszkańców małych miast i gmin, jak ich sąsiadów z dużych aglomeracji. Przede wszystkim na terenach wiejskich blisko 90 proc. gospodarstw domowych jest ogrzewanych przy wykorzystaniu paliwa stałego, podczas gdy w mieście to tylko niecałe 28 procent. Resztę stanowi bowiem ciepło z sieci ciepłowniczej – ok. 60% oraz gazu ziemnego – 11,5 proc. Ponadto na obszarach wiejskich większość budynków jest wyposażona w węglowe piece zasypowe o przestarzałej technologii generujące dziesięciokrotnie więcej pyłów niż piece najnowszej generacji. A smog to przede wszystkim konsekwencja tzw. niskiej emisji, która wynika głównie ze spalania opału w piecach, kominkach i podobnych paleniskach. Jeżeli do tego dodamy, że na wsiach wykorzystywany jest niskiej jakości opał, ale także, niestety, dalej śmieci i tworzywa sztuczne, to mamy czytelną diagnozę przyczyn smogu na terenach wiejskich – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, organizatora konferencji.

O tym, jaka jest skala problemu smogu na polskiej wsi oraz jakie działania należy podjąć, aby poprawić jakość powietrza na terenach wiejskich,dyskutowali uczestnicy panelu pn. „Program > oraz inne narzędzia wykorzystywane w walce ze smogiem na terenach wiejskich”<>, który otwierał tegoroczną edycję konferencji. Wzieli w nim udział: Jerzy Plewa – Dyrektor Generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej (DG AGRI), Aneta Willems – Dyrektor Wydziału Emisji Przemysłowych i Bezpieczeństwa w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska w Komisji Europejskiej (DG ENV), Piotr Serafin – p.o. Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Paweł Ciećko – p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Anna Król – Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bogusław Białowąs – Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.<>

W ramach debaty, obok dyskusji nt. założeń rządowego programu „Czyste Powietrze” i jego zakładanego wpływu na zwiększenie zainteresowania mieszkańców terenów wiejskich zmianą sposobu pozyskiwania ciepła, np. w kierunku wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii, poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące potencjalnych problemów, jakie mogą pojawić się na linii – beneficjent programu, NFOŚiGW, samorząd. 

Energia, Środowisko, Rolnictwo cykl międzynarodowych konferencji poświęcony problematyce bezpieczeństwa energetycznego, środowiska i rolnictwa – fundamentom zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Ich celem jest wypracowanie rozwiązań służących zmniejszeniu ubóstwa energetycznego na terenach wiejskich, podnoszeniu stanu świadomości ekologicznej, aktywizacji lokalnych społeczności oraz ożywieniu gospodarczemu na polskiej wsi. Konferencja Energia, Środowisko, Rolnictwo jest rozwinięciem cyklu debat nt. Odnawialnych Źródeł Energii realizowanych przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej od 2016 roku w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k/Międzyzdrojów. Konferencja organizowana jest we współpracy z Agro Promotion SA oraz Fundacją Na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. M. Rataja pod patronatem honorowym Ministra Środowiska – Henryka Kowalczyka. 

 

***
Źróło: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

Bartosz Woźniak

redaktor naczelny

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  • WDR
  • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  • KOWR
  • ODR Bratoszewice