KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
31 października 2018

Remont stada - konieczna kwarantanna

Zwierzęta do remontu stada pozyskujemy z innych o znanym statusie zdrowotnym i wiadomym pochodzeniu. Aby uniknąć wprowadzenia choroby, nowe zwierzęta trzeba poddać kwarantannie. Zobacz, co jeszcze musisz wiedzieć o remoncie stada. 

Remont stada - wybieramy świnie

Przed planowanym zakupem świń każdy hodowca – producent powinien zapoznać się ze statusem zdrowotnym nabywanych zwierząt. Na jego podstawie będzie mógł ustalić optymalne warunki ich aklimatyzacji.
 
Na proces adaptacji należy przeznaczyć co najmniej 6 tygodni – w tym czasie może dojść do ujawnienia się wielu chorób.
Jedną z czynności adaptacyjnych jest poddawanie zwierząt kwarantannie, która polega na 3-tygodniowej izolacji od stada rodzimego.
Jej przeprowadzenie ma na celu przede wszystkim: ochronę przed patogenami chorobotwórczymi, a także przyzwyczajenie osobników zakupionych do warunków występujących na fermie. W trakcie prawidłowej kwarantanny dwukrotnie powinny być pobierane próby do badań diagnostycznych (zazwyczaj jest to krew, ale może być także kał czy wymaz z nosa). Pierwsze pobieranie próbek przeprowadza się zaraz po przyjeździe nowych zwierząt, a drugie po około 3 tygodniach. Test ten ma  na celu określenie, czy nowe zwierzęta są czyste pod względem epizootycznym, przez co potwierdzamy status zdrowotny fermy, z której zostały zakupione. Drugie badanie daje nam pewność, że zakupione zwierzęta nie zakaziły się przed przyjazdem do gospodarstwa, np. podczas transportu. Po uzyskaniu dwóch ujemnych wyników hodowcy mogą przejść do kolejnego kroku – aklimatyzacji, tj. adaptacji zwierząt do warunków panujących na konkretnej fermie.
 
Nowo zakupione zwierzęta mogą być przygotowane do wejścia do stada na kilka sposobów, np. poprzez: 
szczepienia
podawanie surowicy krwi 
kontakt ze środowiskiem macierzystej chlewni (kał, łożyska itp.) 
kontakt nos w nos ze świniami z naszego stada. 
 

Remont stada - kwarantanna 

Aby wybrać najlepsze miejsce na kwarantannę, warto skonsultować się z lokalnym lekarzem weterynarii. Pomieszczenie do tego przeznaczone powinno znajdować się w jak największej odległości od innych budynków, w których przebywają świnie. Musi być dokładnie umyte i zdezynfekowane. Nie może w nim być ptaków i gryzoni, jednym słowem musi spełniać dokładnie takie same warunki, jak reszta fermy. W pomieszczeniu/budynku kwarantanny należy zapewnić dostęp świeżego powietrza, wody i paszy, poprzez oddzielne instalacje, które nie są w kontakcie  z innymi zwierzętami gospodarskimi. Bardzo ważne jest, aby pomieszczenia kwarantannowe były zasiedlane w systemie CPP – CPP (pomieszczenie pełne – pomieszczenie puste). 
 
Dodatkowo budynek kwarantanny powinien:
- uniemożliwiać bezpośredni kontakt z innymi zwierzętami domowymi i dzikimi 
- mieć swój własny system kanalizacyjny 
- zapewnić suche, czyste i wygodne miejsce odpoczynku  dla wszystkich zwierząt 
- mieć własne wyposażenie w sprzęt do obsługi zwierząt oraz punkt  do jego składowania 
- być wyposażony w miejsce do wykonywania badań i zabiegów. 
 
Zwierzęta podlegające kwarantannie trzeba codziennie obserwować w kierunku występowania symptomów choroby. Szczególnie należy zwracać uwagę na kaszel, nadmierne kichanie, biegunkę, krew i śluz w kale, utratę apetytu czy kulawiznę. Wszelkie nagłe zmiany w zachowaniu zwierząt lub początki symptomów klinicznych powinny być niezwłocznie zgłoszone lekarzowi weterynarii.

 

 
Anna Jaros
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach realizuje na obszarach wiejskich województwa łódzkiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 

drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione