KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

WAŻNE: Wiemy, jaki będzie podatek rolny w 2019 roku

Opublikowano 24.10.2018 r.
Co roku rolnicy czekają z uwagą na komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019. 


Prezes GUS ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wyniosła 54,36 zł za 1 dt.


Zgodnie z obowiązującym prawem stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych jest to pieniężna równowartość 2,5 kwintala żyta za 1 ha przeliczeniowy.


W 2018 roku średnia cena skupu żyta ustalona została na 52,49 zł za dt. Stawka podatku rolnego wynosiła więc 131,23 złotych za 1 ha przeliczeniowy. W 2019 roku będzie to kwota 135,90 zł za hektar przeliczeniowy. 


Podatek rolny wpłaca się do kasy gminy, w której znajduje się gospodarstwo rolne. Podatek rolny jest płatny w 4 ratach proporcjonalnych do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo do 15 marca.


Przypominamy jednak, że rada gminy może obniżyć stawki podatku rolnego zarówno do gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, jak i tych, które nie stanowią gospodarstw rolnych - tu ustawowy podatek oblicza się jako równowartość 5 kwintali żyta za 1 ha przeliczeniowy.

 

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

REKLAMA
WDRFOTOWOLTAIKA