KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
12 października 2018

Polska Ziemia- Polski handel za 7 miesięcy 2018 r.

Pozytywne zmiany restrukturyzacyjne i modernizacyjne, jakie dokonały się w polskim rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, a także swobodny handel z państwami członkowskimi UE, wpłynęły na wzmocnienie pozycji krajowego sektora rolno-spożywczego na arenie międzynarodowej.

Obecnie jest on kluczowym sektorem polskiej gospodarki, generującym znaczące wpływy z wywozu produktów rolno-
-spożywczych. W 2017 r. wartość eksportu osiągnęła rekordowo wysoki poziom 27,8 mld EUR, ponad pięciokrotnie wyższy niż w roku akcesji Polski do UE.

 

Wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych utrzymał się w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2018 r. W tym czasie wpływy uzyskane z wywozu wyniosły 16,3 mld EUR i były o 6% większe niż rok wcześniej. Jednocześnie import ukształtował się na poziomie 11,3 mld EUR, o blisko 3% wyższym. Tym samym dodatnie saldo wymiany zwiększyło się o 14%, do 5,0 mld EUR.
W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych od wielu lat nie zachodzą znaczące zmiany.

Dominującą pozycję zajmuje mięso i jego przetwory

W pierwszych siedmiu miesiącach 2018 r. mięsa czerwonego wraz z przetworami wywieziono 837 tys. ton (wzrost o 3% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku), uzyskując 2,2 mld EUR (o 5% więcej). Eksport mięsa drobiowego (łącznie z podrobami) wyniósł 738 tys. ton (wzrost o 15%), a jego wartość osiągnęła poziom 
1,3 mld EUR (o 22% więcej). Wzrost wartości eksportu odnotowano także w przypadku tytoniu i wyrobów tytoniowych (o 17%, do 1,9 mld EUR), przetworów zbożowo-mącznych (o 3%, do 1,4 mld EUR), produktów mlecznych (o 1%, do 1,3 mld EUR) oraz ryb i przetworów (o 11%, do 1,1 mld EUR). Większa była również wartość wywozu m.in.: wyrobów cukierniczych, warzyw łącznie z przetworami, produktów paszowych (łącznie z makuchami), soków owocowo-warzywnych oraz piwa. 

 

Struktura towarowa polskiego eksportu rolno-spożywczego w okresie styczeń–lipiec 2018 r.

Konkurencyjność polskich produktów rolno-spożywczych, przy korzystnej koniunkturze w UE, sprzyja wzrostowi eksportu na rynek unijny. W okresie styczeń–lipiec 2018 r. dostawy do krajów UE wygenerowały 82% przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych (13,4 mld EUR). Głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. Eksport do tego kraju wyniósł 3,8 mld EUR i był o 11% większy niż 
w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2017 r. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych są także: Wielka Brytania (1 477 mln EUR), Holandia (1 108 mln EUR), Włochy (920 mln EUR) oraz Francja (867 mln EUR) i Czechy (834 mln EUR). Z Polski do krajów pozaunijnych w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2018 r., podobnie jak przed rokiem, wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 2,9 mld EUR. Eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw w okresie styczeń–lipiec 2018 r. ukształtował się na poziomie 757 mln EUR, nieznacznie (o 0,4%) niższym niż rok wcześniej. Największe przychody generował wywóz do Federacji Rosyjskiej (281 mln EUR), na Ukrainę (258 mln EUR) i Białoruś (147 mln EUR). Eksport do pozostałych krajów (spoza UE i WNP) wyniósł 2,1 mld EUR. Znaczącym odbiorcą spośród tych krajów były Stany Zjednoczone, do których sprzedano towary rolno-spożywcze o wartości 291 mln EUR.

Struktura geograficzna polskiego eksportu rolno–spożywczego w okresie styczeń-lipiec 2018 r. 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy przewiduje, że w 2018 r. wpływy z eksportu produktów rolno-spożywczych mogą osiągnąć nienotowany dotąd poziom 29 mld EUR, o ponad 4% wyższy niż 
w 2017 r. i o 5,6 razy wyższy niż w roku akcesji Polski do UE. Wydatki na import prawdopodobnie zwiększą się o blisko 2%, do 19,6 mld EUR. Wobec powyższego nadwyżka obrotów może wzrosnąć do 9,4 mld EUR wobec 8,5 mld EUR w 2017 r.

 

 

 

 

kontakt1.jpg
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione