KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
2018-11-02

Ograniczanie skutków klęsk żywiołowych - ARiMR ogłasza nabór wniosków!

Lada dzień będzie można w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa składać  wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. Sprawdź szczegóły.

Od 5 listopada do 4 grudnia 2018 roku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania  ,,Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof'’.

Pomoc w ramach tego naboru dedykowana jest rolnikowi, który planuje realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń poprzez ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń lub utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji, lub zakup urządzeń do dezynfekcji takich jak brama, kurtyna, tunel, lub przebudowę/remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.

Ponadto wsparcie może być przyznane spółce wodnej lub związkowi spółek wodnych, na realizację operacji dotyczącej zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

Wsparcie w ramach tego instrumentu ma formę refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji. Poziom refundacji wynosi do 80% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie: 100 000 zł — w przypadku rolników, 500 000 zł — w przypadku spółek wodnych lub związku spółek wodnych.

Wniosek składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie nieruchomości, na której jest prowadzony chów lub hodowla świń - w przypadku rolników albo siedzibę spółki wodnej albo związku spółek wodnych — w przypadku spółki wodnej albo związku spółek wodnych, rozumianych jako miejsce realizacji operacji. 

 

Źródło: ARiMR

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
100 tys. zł do wzięcia- czasu coraz mniej100 tys. zł do wzięcia- czasu coraz mniej
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
  • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  • ODR Bratoszewice
  • KOWR
  • WDR