KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Francuskie bydło mięsne - relacja z targów hodowlanych SOMMET DE L’ELEVAGE

Opublikowano 12.11.2018 r.
W dniach od 30 września do 6 października grupa rolników – producentów bydła mięsnego, doradców oraz pracowników naukowych uczestniczyła w wyjeździe studyjnym pn. „Promocja innowacji w hodowli bydła mięsnego podczas Europejskich Targów Hodowlanych w Clermont-Ferrand”. 

Francuzi posiadają ogromne doświadczenie w zakresie stosowania postępu genetycznego w produkcji zwierzęcej. Wyjazd umożliwił uczestnikom wymianę wiedzy i doświadczeń z francuskimi producentami bydła. Uczestnicy, w ramach wyjazdu studyjnego odwiedzili gospodarstwa zajmujące się hodowlą i chowem bydła mięsnego, bazę eksportową bydła, wysłuchali bardzo interesujących wykładów związanych ze stanem hodowli, postępem genetycznym i użytkami zielonymi oraz wzięli udział w Europejskich Targach Hodowlanych w Clermont-Ferrand.

Pierwszym wizytowanym gospodarstwem było Pretor Viande Gaec de Cissac, Elevage Bovin Viande. Położone jest ono na płaskowyżu, na wysokości 1 000 m n.p.m. w miejscowości Cissac. Gospodarstwo zajmuje się hodowlą bydła mięsnego rasy Aubrac, która zdaniem gospodarza Maxime Delrieu najbardziej się sprawdza w takich warunkach, dodatkowo cechuje się wyjątkową łatwością porodów.

Bydło Aubrac

 

Przez całe lato (od marca do końca października) zwierzęta przebywają na pastwiskach i tylko na zimę sprowadzane są do zagród – wiat. W takich warunkach klimatycznych nie ma możliwości uprawiania zbóż, ani innych roślin wysokowydajnych, wizytowany obszar to głównie pastwiska z wolno pasącym się bydłem. Francuzi duże znaczenie przywiązują do jakości i miejsca pochodzenia mięsa, które kupują. Zarówno sposób utrzymania i żywienia bydła rasy Aubrac, jak i to, że pochodzi z tego regionu jest dużym atutem przy jego sprzedaży. Bydło tej rasy cieszy się coraz większym zainteresowaniem, jej pogłowie we Francji w ostatnich latach systematycznie rośnie.

Gospodarstwo pana Maxime utrzymuje około 150 krów mamek. Cielęta odchowuje się przy matkach, hodowca część sprzedaje jako materiał hodowlany, a pozostałe w wadze najczęściej 350–400 kg do dalszego tuczu, głównie na eksport do Włoch. Na eksport przeznaczone są odsadki czystej rasy Aubrac oraz krzyżówki Aubrac z rasą Charolaise. Hodowla pana Maxime Delrieu utrzymuje wysoki poziom, jego zwierzęta są bardzo wysoko wyceniane i zdobywają dużo nagród i wyróżnień na wystawach i konkursach zwierząt zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 

Rolnik zrzeszony jest w korporacji Interbev Occitanie, która reprezentuje producentów zarówno w rozmowach z władzami krajowymi, jak i zagranicznymi, zajmuje się identyfikacją i oznaczeniem mięsa, a także jego promocją. Wyceną, certyfikacją i sprzedażą bydła zajmuje się organizacja CELIA. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję odwiedzić jedną z jej baz i przyjrzeć się klasyfikacji bydła, załadunkowi i wysyłce na eksport.

Bydło z tego regionu w dużej mierze rozprowadzane jest po Francji oraz eksportowane głównie do Włoch, a także wielu innych krajów m.in. do Maroka, Grecji, Tunezji czy Algierii. Tygodniowo z Visit of the Celia odjeżdża 40 ciężarówek załadowanych bydłem, rocznie eksportuje się od 100 do 150 tys. sztuk. Zarówno w gospodarstwie, jak i w bazie CELIA jednym z prelegentów był prezes Interbev pan Andrè Veyrac, który wyjaśniał wizytującym sposób działania korporacji i organizacji sprzedaży w CELIA. Przedstawiciel tej korporacji omówił również jak odbywa się ocena buhajów hodowlanych we Francji. W Lanaud niedaleko Limoges w centralnej Francji znajduje się centrum genetyczne dla buhajów rasy Limousine. Zwierzęta tej rasy trafiają na pięć kontynentów i znajdują odbiorców w 80 krajach, wśród nich są: Polska, Rosja, Mongolia oraz kraje Ameryki Południowej. Oprócz sprzedaży żywych zwierząt, dużym zainteresowaniem cieszy się sprzedaż nasienia buhajów. Celem selekcji rasy Limousine jest zachowanie wartości i cech macierzystych przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich walorów kulinarnych mięsa.

Bydło Limousine

Francuscy hodowcy największą uwagę zwracają na takie cechy, jak: płodność, łatwość wycieleń, mleczność mamek oraz wykorzystanie paszy i łagodność. W przypadku mięsności, zwierzęta selekcjonuje się pod kątem wielkości dobowych przyrostów oraz rozwoju tkanki mięśniowej u osobników męskich.

Do stacji trafiają zwierzęta w wieku 8–9 miesięcy o masie ciała 300–350 kg. Pierwsza ocena dotyczy łagodności bydła. Agresywne sztuki są natychmiast eliminowane. Buhaje, które zostały zakwalifikowane, pozostają w stacji przez kolejne sześć miesięcy. W tym czasie poddawane są wnikliwej kontroli. Hodowcy mierzą dzienne przyrosty, które według ich założeń nie mogą przekraczać 1 300 gramów. Selekcjonerzy oceniają wszystkie cechy funkcjonalne. Zwierzęta w wieku 14–15 miesięcy są przygotowywane do aukcji, skąd trafiają do dalszej hodowli na cały świat.

Drugie z prezentowanych gospodarstw to Gaec Rousset, które zajmuje się hodowlą bydła rasy Limousin i krzyżówkami tej rasy. Oprowadzającym był właściciel – pan Cyrille Rousset. Gospodarstwo obejmuje 295 ha – z czego 110 ha to naturalne użytki zielone i 154 ha przemienne uprawy traw, ponadto uprawia się 6 ha kukurydzy na kiszonkę i 25 ha zbóż. Obecnie stado liczy 200 krów mamek. Sezon porodów ustawiony jest na wrzesień/październik tak, aby odsadki sprzedawać w czerwcu, gdy osiągają najlepszą cenę. Pan Cyrille chciałby doskonalić swoje bydło pod względem zwiększenia ilości mięsa w tuszy i poprawy jego jakości. Całe lato bydło przebywa na pastwisku, a zimą pod dachem. Karmione jest sianem, kiszonką z traw, a krowy także kiszonką z kukurydzy.

Głównym celem wyjazdu były Europejskie Targi Hodowlane w Clermont-Ferrand. Tu grupa zapoznała się z ekspozycjami bydła mięsnego, mlecznego, koni i owiec, przy czym bydło mięsne budziło największe zainteresowanie. Tegoroczna wystawa poświęcona była rasie Salers. W związku z tym to ona dominowała ilościowo, nie mniej jednak licznie prezentowano również inne rasy, m.in. Limousine, Charolaise, Blonde D’Aguitaine, Hereford, Ferrandaise, Highland, Bazadaise czy Aubrac.

Zwiedzający mogli obejrzeć ocenę bydła oraz pokaz najlepszych sztuk tegorocznej wystawy na ringu. Hodowcy zwracali uwagę nie tylko na przepięknie zbudowane bydło, ale również szczególnie imponujące, wręcz precyzyjne przygotowanie zwierząt do oprowadzania i prezentacji. Wszystkim bardzo podobała się organizacja wystawy. Towarzyszyły jej oczywiście ekspozycje firm rozstawione tematycznie przy poszczególnych gatunkach zwierząt oraz na placu wokół hal, gdzie uczestnicy zapoznawali się z najnowszymi rozwiązaniami techniki i technologii, a także innowacjami w produkcji.

 

 

kontakt1.jpg
Tekst i fot. Bartłomiej Lubiński
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO