KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
7 listopada 2018

Kalkulacje rolnicze - tuczniki

Wieprzowina to niemal najważniejszy gatunek mięsa w polskiej kuchni. Rocznie statystyczny mieszkaniec kraju zjada jej nieco ponad 40 kg, co nie odbiega znacząco od średniej wielkości spożycia w naszym regionie Europy. Dla klienta, który przychodzi do sklepu po schab, polędwiczkę czy karkówkę, liczy się przede wszystkim dobra cena, kraj pochodzenia mięsa i jego atrakcyjny wygląd.

Krajowi producenci trzody chlewnej nieustannie muszą balansować na progu opłacalności. Warto zatem zwrócić uwagę na czynniki, które w tej kwestii są decydujące i kształtują cenę wieprzowiny na krajowym rynku. Rok 2018 okazuje się dużym wyzwaniem dla producentów trzody. Według danych opublikowanych przez GUS pogłowie świń w kraju w marcu 2018 r. liczyło 11 992 tys. sztuk, tj. zwiększyło się o 6,5% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Bieżąca sytuacja dla producentów jest jednak trudna i nie do końca przewidywalna.

Można wymienić niektóre z czynników, które będą niekorzystnie wpływać na opłacalność produkcji:
- zagrożenie szerzeniem się afrykańskiego pomoru świń,
- niskie ceny żywca wieprzowego,
- wysoka produkcja trzody chlewnej w krajach UE przekraczająca poziom konsumpcji,
- występująca w wielu rejonach kraju susza, która spowodowała zmniejszenie ilości zbóż z własnej produkcji przeznaczonych do żywienia zwierząt,
- utrzymujące się wysokie ceny komponentów białkowych przeznaczonych do produkcji pasz.

Komisja Europejska przewiduje, że w 2018 roku, na skutek odbudowy pogłowia trzody chlewnej w niektórych krajach UE będących znaczącymi producentami wieprzowiny, produkcja żywca wieprzowego  będzie o blisko 1% większa niż w 2017 roku i może wynieść 23,9 mln ton. Prognozowany wzrost produkcji żywca wieprzowego u największych światowych producentów tego mięsa, tj. w Chinach i USA prawdopodobnie przyczyni się do zwiększenia w 2018 roku także produkcji globalnej, która może wynieść 113,5 mln ton. Krajowa produkcja żywca wieprzowego w 2018 roku może być o około 2% większa niż w 2017 roku i wynieść 2,45 mln ton. Możliwość eksportu wieprzowiny poza kraje UE ma decydujący wpływ na kształtowanie się cen płaconym producentom. Spowodowane jest to znaczną nadwyżką ilości produkowanej wieprzowiny nad ilością konsumowanej w krajach UE. Zmniejszenie zapotrzebowania na wieprzowinę przez kraje importujące natychmiast wpływa na obniżenie cen płaconych za tuczniki w krajach UE.

Oczekuje się, że w 2019 roku rynek wieprzowiny będzie się stabilizował, jednakże ceny będą uzależnione od możliwości eksportowych. Jeżeli nie pojawią się żadne nieprzewidziane czynniki, trwała zmiana trendu rynkowego możliwa będzie dopiero w momencie ograniczenia podaży wieprzowiny w krajach UE. Nie przewiduje się jednak by mogło mieć to miejsce szybciej, niż na początku przyszłego roku.

Poniższa tabela zawiera kalkulację chowu tucznika, według cen brutto środków do produkcji, opracowaną na podstawie wydawnictwa „Kalkulacje Rolnicze”. 

Tabela. Kalkulacja chowu 1 szt. tucznika

 

TECHNOLOGIA ŻYWIENIA

Mieszanka uzupełniająca 10%

Mieszanka uzupełniająca 2,5%

Wyszczególnienie

Wartość (zł)

Wartość (zł)

A

WARTOŚĆ PRODUKCJI

353

353

 

Tucznik kl. I (105 kg), (4,50 zł/kg) 1)

Prosię (-)

473

120

473

120

1.

Pasze z zakupu

165

 

136

2.

Pasze potencjalnie towarowe

141

147

3.

Inne koszty 2)

28

 

28

B

KOSZTY BEZPOŚREDNIE (1 + 2 +3)

334

311

C

NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA (A - B)

19

42

4.

Praca maszyn własnych

22

 

22

5.

Pozostałe koszty 3)

43

41

D

KOSZTY POŚREDNIE (4 + 5)

65

63

E

KOSZTY CAŁKOWITE (B + D)

399

374

F

KOSZT JEDNOSTKOWY (zŁ/kg)

3,80

3,56

G

DOCHÓD ROLNICZY NETTO (C – D)

- 46

 

- 21

 

1) – średnia cena skupu żywca wieprzowego (październik 2018 r.),
2) – usługi weterynaryjne, znakowanie,
3) – koszty utrzymania budynków, koszty ogólnogospodarcze, koszty pośrednie produkcji pasz   własnych.

 

Źródło:  GUS, IERiGŻ – PIB, BGŻ BNP Paribas

 

 

kontakt1.jpg
Zofia Dymińska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione