KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
23 października 2019

Żywe suplementy w paszach poprawiają płodność u krów!

Badania naukowe wykazały, że szczególnie w warunkach stresu cieplnego, uzupełnienie diety krów mlecznych żywym dodatkiem drożdżowym oddziałuje właśnie w ten sposób. Jak jednak dokładnie funkcjonują drożdże w żywieniu bydła? Czy i na ile ich stosowanie może być efektywne ekonomicznie?

Naukowcy zbadali, na ile skutecznie działają drożdże w żywieniu bydła. Międzynarodowy zespół naukowców z Wydziału ds. Badania Żywności i Extension Branch of Alberta Agriculture and Forestry w Kanadzie, oraz Kolegium Rolnictwa I Zasobów Naturalnych na Uniwersytecie w Teheranie (Iran), zbadał wykorzystanie żywych drożdży jako suplementu diety wspierającego reprodukcję krów mlecznych. Wyniki opublikowano w renomowanym czasopiśmie naukowym „Theriogenology”.

Przeprowadzono kilka ważnych eksperymentów. Celem pierwszego było zbadanie, czy dieta uzupełniona żywymi drożdżami, wpłynie na profil hormonalny i dynamikę pęcherzyków jajnikowych u krów mlecznych przed kolejna rują.

Drugi eksperyment przeprowadzono natomiast dla zbadania wpływu suplementacji dodatkami drożdżowymi na wydajność rozrodczą krów mlecznych na poziomie stada. Diety badanych zwierząt ustalono tak, aby spełniały lub przewyższały wymagania dotyczące energii, białka, minerałów i witamin w okresie laktacji u krowy mającej 650 kg masy ciała i produkującej 45 kg mleka.

W serii tych prób badacze stwierdzili, że dodatek drożdżowy wspiera zwiększone stężenie glukozy, insuliny i insulinolinopodobnego czynnika wzrostu IGF-I w osoczu krwi, oraz rozwój istotnie większych pęcherzyków owulacyjnych.

Omawiany suplement drożdżowy wspierał też zwiększenie ilości skutecznych ciąż. Krowy karmione dietami uzupełnianymi drożdżami miały bowiem większe stężenia IGF-I oraz estradiolu-17β i progesteronu P4, a także większe pęcherzyki owulacyjne, krótsze cykle estrowe i polepszoną zdolność reprodukcyjną. Dlatego ogólnie mówiąc – żywe kultury drożdży, jako suplement diety mogą zwiększać płodność krów mlecznych w okresie laktacji, szczególnie podczas stresu cieplnego, dzięki poprawie profilu hormonalnego i rozwojowi większych pęcherzyków owulacyjnych.


Należy podawać suplementy drożdżowe dla bydła

Okres przejściowy, od ok. 21 dni przed i po wycieleniu, może być stresujący dla krów i powodować przez to problemy metaboliczne – wykazali naukowcy w badaniach, jak działają drożdże w żywieniu bydła. Potrzeby energetyczne dotyczące wydajności mlecznej nie są wystarczająco czerpane z paszy i krowy mają w tym czasie ujemny bilans energetyczny.

Dodatkowo stres cieplny może negatywnie wpływać na rozmnażanie i produkcję u krów mlecznych, co stanowi spory problem dla hodowców. Podczas panujących wysokich temperatur otoczenia, zapotrzebowanie na energię u bydła zostaje zwiększone w celu utrzymania regulacji homeotermicznej (cieplnej). W okresie przejściowym przedrujowym, zapotrzebowanie to jest jeszcze bardziej zwiększane, przez co zmniejsza się wydajność konsumpcji paszy. Metody żywieniowe mające na celu poprawę wykorzystania składników odżywczych i złagodzenie możliwości zaburzeń metabolicznych i/lub niewydolności rozrodczej, przy jednoczesnym wspieraniu wysokiej wydajności mlecznej u krów narażonych na stres cieplny, poprawiłby więc wyniki produkcyjne i zysk hodowców.


Suplementy drożdżowe dla bydła – podsumowanie

Dotychczasowe badania naukowe umożliwiły zbadanie wykorzystania żywych drożdży, jako suplementów w diecie krów mlecznych pod kątem funkcji żwacza, wydajności produkcji, zdrowia i wykorzystania składników odżywczych konsumowanej paszy. Jednak niewiele jak dotąd naukowo zrobiono, by zbadać interakcje żywych dodatków drożdżowych na rozmnażanie krów mlecznych (na ich parametry rozrodcze), szczególnie w warunkach stresu cieplnego. Badania takie przeprowadzono jak dotąd tylko z marginalnie niewielką liczbą zwierząt, więc wyniki mogą być nie do końca istotne statystycznie. Innymi słowy – mogą być obarczone pewnym błędem. Jednak tak czy inaczej, międzynarodowy zespół naukowców z Kanady i Iranu odkrył, że krowy karmione z dodatkiem suplementacji drożdżowej mają wyższe stężenia IGF-I, estradiolu-17β, progesteronu P4, insuliny i glukozy w 60 dniu po porodzie, w porównaniu z osobnikami grupy kontrolnej. Stężenia te były podwyższone jeszcze w 10 dobie rui.

Krowy suplementowane drożdżami rozwinęły też większe pęcherzyki owulacyjne i rozpoczęły swój cykl rujowy znacznie szybciej. Sugeruje to, że wpływ suplementacji drożdżowej na długość cyklu rujowego może efektywnie poprawiać stan metaboliczny i wydajność reprodukcyjną tak karmionych krów.

 

 

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione