KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
19 listopada 2018

Cyberprzemoc - czyli agresja w Internecie

Około 80 procent osób w Polsce ma dostęp do Internetu, a Polacy plasują się na 25. miejscu na świecie pod względem czasu spędzanego w sieci. Bez Internetu ciężko sobie wyobrazić życie, ale warto pamiętać, że użytkownicy sieci są również narażeni na wiele niebezpieczeństw. Dziś zajmiemy się tematem cyberprzemocy. 

Wielu rodziców nie zauważa zagrożeń, które czyhają na ich pociechy korzystające z Internetu. Jednym z nich jest cyberprzemoc (cyberbullying, cyberstalking). Według oficjalnej definicji cyberprzemoc, czyli agresja elektroniczna to stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie, portale społecznościowe i inne.

Na rodzicach spoczywa obowiązek nauczenia dziecka odpowiedzialnego korzystania z sieci, w której to właśnie dzieci są najbardziej narażone na różne rodzaje przemocy. Kontrola dziecka korzystającego z domowego komputera być może nie jest tak trudna, ale w dobie wszechobecnych smartfonów sprawa może się komplikować.

 

Czy smartfony zagrażają naszemu zdrowiu?Czy smartfony zagrażają naszemu zdrowiu?

Według statystyk, cyberprzemoc dotyka od 20 do nawet 50 proc. młodych ludzi. Wielką przeszkodą w walce z tym problemem jest brak świadomości, szczególnie wśród młodych ludzi, że "głupie żarty" mogą skończyć się tragedią. Cyberprzemoc przybiera różne formy, może to być na przykład rozsyłanie kompromitujących zdjęć, filmików, włamywanie się na konta pocztowe i portale społecznościowe, w celu rozsyłania fałszywych informacji, tworzenie ośmieszających memów, fałszywych blogów i profili na portalach społecznościowych. Cyberprzemoc charakteryzuje się wysoką anonimowością sprawcy, niesie za sobą nieraz bardzo  przykre skutki dla psychiki dziecka.

Ślad po każdym wpisie zostaje, ponieważ numer IP komputera można zidentyfikować. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z faktu, że zachowanie z zakresu cyberprzemocy może podlegać karze.

Zgodnie bowiem z art. 190 Kodeksu Karnego §1 '”Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Rodzice nie powinni chować głowy w piasek usprawiedliwiając się brakiem czasu, zmęczeniem czy nieznajomością tematyki. To na rodzicach spoczywa obowiązek kontroli korzystania przez dziecko z Internetu. Dobrym początkiem są regularne rozmowy z dzieckiem i wskazywanie na zagrożenia. Z uwagi na fakt, że większość zdarzeń dotyczących cyberprzemocy nie jest ujawniana, należy zapewnić dziecku poczucie, że w razie spotkania się z niewłaściwymi zjawiskami w sieci, może ono (i powinno) w każdym momencie zwrócić się o pomoc i radę do rodzica, a także nauczyciela czy szkolnego pedagoga.

 

 

kontakt1.jpg
 
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie realizuje na obszarach wiejskich województwa śląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

"Wolność Tomku, w swoim domku" - czyli prawo a stosunki międzysąsiedzkie"Wolność Tomku, w swoim domku" - czyli prawo a stosunki międzysąsiedzkie
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione