KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
21 listopada 2018

Sprzedaż państwowych gruntów w 2018 r.

W pierwszych dziesięciu miesiącach 2018 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprzedał nieco ponad 2,8 tys. ha gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W tym celu zorganizował w całym kraju ponad 23,6 tys. przetargów. 

Wejście w życie 30 kwietnia 2016 r. Ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, nałożyło na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nowe zadania, m.in. ustawowo usankcjonowało zasadę, iż podstawowym sposobem zagospodarowania państwowych gruntów jest dzierżawa, a nie jak wcześniej sprzedaż.

Zakaz sprzedaży gruntów Zasobu WRSP wprowadzony wspomnianą wyżej ustawą nie jest bezwzględny. Ograniczenia w sprzedaży państwowych gruntów nie dotyczą m.in.:  nieruchomości rolnych do 2 ha, nieruchomości nierolnych przeznaczonych m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe, nieruchomości położonych w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE). 

W pierwszych dziesięciu miesiącach bieżącego roku Oddziały Terenowe KOWR sprzedały nieco ponad 2,8 tys. ha, w tym nieco ponad 2,2 tys. gruntów rolnych. W tym celu zorganizowały ponad 23,6 tys. przetargów w całym kraju.
Największe powierzchnie gruntów rolnych sprzedały oddziały terenowe w: Gorzowie Wlkp. – prawie 394 ha,  Kielcach – 358 ha i Lublinie – 343 ha.

Średnia cena sprzedaży 1 ha gruntu rolnego w III kwartałach 2018 r. wyniosła 26 030 zł. Najwyższe średnie ceny sprzedaży gruntów rolnych odnotowano w województwach: pomorskim – 43,2 tys. zł/ha, kujawsko-pomorskim – 42,9 tys. zł/ha i małopolskim – 38,8 tys. zł/ha. A najniższą średnią cenę sprzedaży uzyskano w województwach: świętokrzyskim – 16,1 tys. zł/ha, podlaskim – 17,4 tys. zł/ha oraz łódzkim – 18,6 tys. zł/ha.

W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa są także nieruchomości nierolne, przeznaczone na inwestycje. Z nieruchomości tych chętnie korzystają inwestorzy ze względu na ich atrakcyjną lokalizację, uregulowany stan prawny oraz jasne procedury nabywania. 

Od kilku lat odnotowuje się sprzedaż nieruchomości nierolnych na zbliżonym poziomie tj. ok. 1 tys. ha. W trzech kwartałach 2018 r. KOWR sprzedał ponad 600 ha za kwotę 300 mln zł. Średnia cena za 1 ha gruntów w skali kraju wyniosła prawie 322 tys. zł.

Według stanu na koniec października 2018 r. w Zasobie WRSP pozostawało 1 371 119 ha. Ponad połowa powierzchni pozostającej w Zasobie WRSP znajduje się na terenie działania 4 oddziałów: we Wrocławiu, w Poznaniu, w Szczecinie i w Olsztynie. 

 

Powierzchnia w Zasobie WRSP wg stanu na 31.10.2018 r.

 

 

 

kontakt1.jpg
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione