KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Warzywa jesienią – co warto wiedzieć?

Opublikowano 11.10.2017 r.

Bieżący sezon wegetacyjny na Kujawach jest diametralnie inny od kilku poprzednich. W tym roku mamy bardzo dużo opadów deszczu, co powoduje lokalne podtopienia na polach, zwłaszcza tam, gdzie teren jest nierówny, atakują też choroby. Dodatkowo niskie temperatury utrudniają dojrzewanie warzyw.

Jesienne zbiory

W przypadku papryki większość zbiorów to będą owoce zielone. Jest to sytuacja odwrotna niż w roku ubiegłym. Ze względu na temperatury oscylujące na poziomie 8–14 stopni Celsjusza, owoce papryki niestety dojrzewają bardzo wolno, nawet po zastosowaniu preparatów poprawiających i przyśpieszających dojrzewanie

Warzywa kapustne 

Jeżeli chodzi o warzywa kapustne, to dość duża ilość deszczu powoduje, że na polach tworzą się zastoiska wody, co skutkuje wypadaniem roślin. Nawet tam, gdzie woda nie stoi w redlinach warzyw kapustnych, jest jej na tyle dużo w warstwie ornej (zwłaszcza na glebach zwięzłych), że resztki powietrza są z niej wypierane. W ten sposób powstają warunki beztlenowe. Nawet bardzo krótki okres bez tlenu w glebie powoduje zamieranie systemu korzeniowego, jak również ułatwia infekcję kiłą kapusty. Tak więc, jeżeli w glebie jest nawet niewielka ilość zarodników kiły, infekują one rośliny kapustne i redukują plony. Poza tym powiększa się ilość zarodników w glebie. W konsekwencji może to skutkować wyłączeniem niektórych pól z uprawy warzyw kapustnych na kilka lat. 


Inny problem, przede wszystkim na plantacjach kalafiora czy brokuła, to choroby występujące na różach. Zwłaszcza na różach brokuła pojawiają się bardzo duże ilości infekcji bakteryjnych oraz szarej pleśni. Niestety, preparaty chemiczne zabezpieczające przed szarą pleśnią róże brokuła mają 14 dni karencji. Producenci natomiast nie przewidzieli przebiegu pogody i nie zabezpieczyli roślin odpowiednimi preparatami wcześniej. Tak samo wygląda problem chorób bakteryjnych, głównie na odmianach, gdzie róża ukryta jest w wysokich, stojących do góry liściach lub na różach zbyt płaskich. W takich warunkach, tam gdzie zatrzymuje się woda, pojawiają się chorobotwórcze bakterie, które powodują zagniwanie róż. 

Choroby grzybowe

Jeżeli chodzi o choroby grzybowe, takie jak szara pleśń i czerń krzyżowych, to można plantacje kalafiora i brokuła opryskiwać następującymi preparatami: Scorpion, Signum, Amistar Opti czy też Rovral Flo. Jednocześnie należy pamiętając o tym, że okres karencji wynosi 14 dni. Preparaty te najlepiej działają zapobiegawczo, więc opryskiwanie plantacji powinno rozpocząć się przed pojawieniem się pierwszych objawów chorób. W przypadku kalafiora zaczynamy opryskiwać plantacje podczas intensywnego wzrostu liści, natomiast w przypadku brokuła wtedy, kiedy pojawią się róże. Jeżeli warunki pogodowe sprzyjają infekcjom chorobami grzybowymi, a wzrost róż kalafiora czy brokuła nie pozwala na utrzymanie okresu karencji, to do opryskiwania można używać preparatów biologicznych, które nie mają karencji. Do tych preparatów można zaliczyć Polywersum i Serenade. Serenade dodatkowo zabezpiecza przed chorobami bakteryjnymi. Wszystkie preparaty używane do opryskiwania w takich warunkach pogodowych dobrze jest nanosić na rośliny z dodatkiem pinolenu, czyli Protectora, który wiąże się z woskami roślinnymi. Dobra warstwa woskowa utrudnia infekcje patogenom. 

Nawozy i opryski są ważne!

Ze względu na duże opady deszczu i zbyt mały rozrost systemu korzeniowego, jak również wspomniane wyżej zalewanie korzeni wodą, głównie w przypadku kalafiora czy też innych kapust (zwłaszcza kapusty pekińskiej), występują niedobory wapnia w najmłodszych organach, czyli tzw. tipburn. Kalafiory z zaschniętymi liśćmi okrywającymi róże przy wilgotnej pogodzie ulegają bardzo dużym infekcjom, co widać dopiero po wycięciu. Dlatego należałoby pomyśleć również o prawidłowym dokarmianiu nawozami wapniowymi. Niestety, w październiku jest już na to zbyt późno. 


Producenci kopiący warzywa korzeniowe muszą również dbać o ich zdrowotność. Z tego też względu opryskiwanie zapobiegawcze przed alternariozą i mączniakiem prawdziwym jest konieczne. W przypadku marchwi preparaty używane do zabezpieczania przed chorobami typu alternarioza chronią również przed zgnilizną twardzikową. W przypadku kapust głowiastych czy też kapusty pekińskiej bardzo ważne jest również opryskiwanie przed zbiorem preparatami zabezpieczającymi przed infekcjami chorobami występującymi w przechowalniach. Do tego celu można użyć preparatów typu Rovral i Topsin w mieszaninie. Patrząc jednak na to, że w niektórych krajach może być problem z pozostałościami po środkach ochrony roślin, do opryskiwania można użyć preparatu Polyversum. Preparat ten może być używany do opryskiwania bezpośrednio przed zbiorem w mieszaninie z Protectorem lub do zamgławiania komór przechowalniczych zgodnie z etykietą.  

 

 

kontakt1.jpg
Piotr Borczyński
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO