KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
22 listopada 2018

Kruszynek w kukurydzy mile widziany

Jedną z możliwości ograniczania występowania omacnicy prosowianki w kukurydzy jest metoda biologiczna. Sprawdź, na czym to polega. 


Omacnica prosowianka jest jednym z najgroźniejszych szkodników kukurydzy

W naszym kraju szkodnik ten ma duże znaczenie gospodarcze, ze względu na ogromne straty, które powoduje, przede wszystkim na plantacjach kukurydzy. 

Omacnica nie tylko w kukurydzy

W ostatnich kilku latach obserwuje się również coraz poważniejsze uszkodzenia wywołane żerowaniem gąsienic tego owada w uprawie chmielu i prosa. Ponadto obecność gąsienic omacnicy prosowianki odnotowuje się na takich roślinach uprawnych, jak np.: konopie, sorgo, burak cukrowy, ziemniak, szpinak, rabarbar, seler, malina, jabłoń i winorośl. Pojawiają się one także w chwastach, takich jak np.: komosa biała, psianka czarna, bylica pospolita, chwastnica jednostronna, szarłat szorstki, rdest plamisty. 

Trudne zadanie

Walka z omacnicą w kukurydzy jest zadaniem bardzo trudnym. Dzieje się tak z kilku powodów:

  • stadium szkodliwym tego owada są gąsienice, które żerują przez większość okresu wegetacyjnego kukurydzy,
  • gąsienice są ukryte, ponieważ żerują we wnętrzu roślin,
  • optymalny czas ochrony chemicznej kukurydzy przed omacnicą przypada na okres pełni wegetacji kukurydzy, kiedy do wykonania zabiegu konieczne staje się wykorzystanie specjalistycznego sprzętu (opryskiwacz szczudłowy lub turbinowy).

 

W związku z powyższym zasadne staje się łączenie różnych metod ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowianką w celu skutecznego zabezpieczenia wysokości i jakości plonów. Wystąpienie tego szkodnika może doprowadzić do wniknięcia patogenów do wnętrza roślin i powodowania chorób. Może wówczas dość do magazynowania w kolbach mykotoksyn, związków groźnych dla ludzi i zwierząt- informują doradcy z ODR w Bratoszewicach 

 

Kruszynek zniszczy jaja

Jedną z możliwości ograniczania występowania omacnicy prosowianki w kukurydzy jest zastosowanie biologicznej metody walki z tym szkodnikiem. Polega ona na użyciu biopreparatów zawierających żywe larwy oraz poczwarki kruszynka, dzięki czemu wylot owada w łanie kukurydzy jest rozłożony w czasie. Metoda ta służy wyłączenie do zwalczania jaj omacnicy prosowianki. 

Kruszynek jest owadem niewielkich rozmiarów, osiągającym długość 0,4-1,2 mm. Na świecie występuje ok. 250 jego gatunków, spośród których większość pasożytuje na jajach nie tylko motyli, ale i chrząszczy. Samice kruszynka składają jaja do złóż jaj różnych gatunków motyli, m.in. omacnicy prosowianki, i cały rozwój odbywa się wewnątrz jaja żywiciela. Powoduje to zatrzymanie rozwoju i wylęgania gąsienic omacnicy z jaj, co przekłada się na ograniczenie szkód. 

Zawieszany kartonik lub kulki

W Polsce stosuje się głównie biopreparaty zawierające gatunek Trichogramma brassicae. Mogą one mieć postać kartoników, które zawiesza się na liściach kukurydzy, tuż przy łodydze, albo kulek wykonanych z biodegradowalnego materiału, które rozrzuca się na powierzchni gleby. 


Według zaleceń producentów, aplikację biopreparatów należy przeprowadzić raz lub dwa razy w sezonie (w przypadku kukurydzy cukrowej nawet i trzy razy).

  1. Pierwsza introdukcja powinna odbyć się na początku składania jaj przez omacnicę prosowiankę, co może przypadać już na koniec II dekady czerwca.
  2. Natomiast druga, i ewentualnie trzecia, aplikacja biopreparatu powinna mieć miejsce każdorazowo po upływie ok. 14 dni od poprzedniej. 


Zawieszki umieszcza się na roślinie na najwyższym, w pełni rozwiniętym liściu. Ręczne rozmieszczenie zawieszek na 1 hektarze zajmuje ok. 20-25 minut. 

 

Za pomocą drona

Z pewnością szybszą metodą jest aplikacja biopreparatu w formie kulek przy użyciu drona wyposażonego w nadajnik GPS. W dobie rozwoju rolnictwa precyzyjnego jest wiele firm, które świadczą tego typu usługi. Biopreparat umieszczany jest w zasobniku pod dronem, który lecąc nisko nad łanem kukurydzy umożliwia precyzyjne rozmieszczenie kruszynka w kukurydzy. Operator drona odpowiada za jego bezpieczny strat i wylądowanie, natomiast trasa lotu urządzenia jest zapisana w specjalnym programie i na podstawie tego maszyna aplikuje biopreparat w zaplanowanych punktach w łanie kukurydzy. Jeden przelot drona i opróżnienie zasobnika umożliwia aplikację biopreparatu na obszarze ok. 6,5 ha. 

Od czego zależy skuteczność?

Skuteczność kruszynka w ograniczaniu szkodliwości omacnicy prosowianki jest bardzo zróżnicowana. Należy pamiętać, że jest to żywy organizm, na który oddziałuje wiele czynników, takich jak: termin i liczba introdukcji, warunki przechowywania biopreparatu, rodzaj zastosowanego biopreparatu i forma jego aplikacji. Niezwykle ważny jest również przebieg pogody, który wpływa na przeżywalność i aktywność kruszynka. Niekorzystna jest chłodna i deszczowa aura, która może obniżać skuteczność zastosowanego biopreparatu. 

 

 

kontakt1.jpg
Edyta Baca 
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. LODR prowadzi doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.Realizacja zadań uwzględnia kierunki rozwoju wyznaczone w regionalnych i lokalnych programach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ustalonych przez właściwe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

 

WYBRANE DLA CIEBIE: 

drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione