KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Zagrożenia elektroniczne w gospodarstwie domowym

Opublikowano 29.11.2018 r.
W obrębie każdego gospodarstwa rolnego w codziennym użytku znajduje się niezliczona liczba urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. Bardzo często montowane są one w pomieszczeniach o małych powierzchniach, gdzie panuje duża wilgotność, gdzie są narażone na szkodliwe działanie gazów czy oparów i gdzie znajdują się różnego rodzaju inne metalowe konstrukcje. W takich warunkach łatwo może dojść do porażenia prądem elektrycznym. 

Państwowa Inspekcja Pracy podaje, że na wsi zdarza się dwukrotnie więcej śmiertelnych porażeń prądem niż w miastach.
Przypominamy o bezspornych zasadach postępowania, to oczywista oczywistość, tylko ile razy nieprzestrzeganie takich powszechnie znanych reguł staje się przyczyną nieszczęścia. Pamiętajmy więc o nich.
 
Główne przyczyny porażeń prądem w gospodarstwach rolnych to:
przestarzała instalacja elektryczna
brak obudów i osłon na urządzeniach elektrycznych
brak uziemienia urządzeń
wszelkiego rodzaju samoróbki i prowizoryczne podłączenia
wykonywanie instalacji i przeróbek przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia (kwalifikacji)
źle dobrane bezpieczniki
bałagan w pomieszczeniach, gdzie znajdują się urządzenia elektryczne
zapylenie urządzeń elektrycznych
niedbałość o stan urządzeń elektrycznych
pośpiech przy pracach z urządzeniami elektrycznymi
wykonywanie prac bez odpoczynku lub pod wpływem alkoholu, lub innych środków odurzających.
 
Aby uniknąć porażenia prądem należy:
przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac z prądem elektrycznym całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, a wtyczkę odpowiednio oznakować, aby ktoś inny jej nie włączył podczas naprawy
zawsze przed pierwszym podłączeniem urządzenia elektrycznego do sieci zapoznać się z jego instrukcją obsługi
jeżeli nie jest się pewnym, że uda się prawidłowo usunąć usterkę lub podłączyć urządzenie, wezwać do tego fachowca
gdy przepali się bezpiecznik zawsze wymienić go na nowy o takiej samej wartości znamionowej (nie wolno wykonywać naprawy bezpiecznika za pomocą drutu, czyli tzw. watowania, gdyż grozi to jego niezadziałaniem, a w konsekwencji może dojść do porażenia prądem lub do pożaru)
przy pracach z prądem elektrycznym używać butów o grubej izolowanej podeszwie 
unikać chodzenia i przejazdów po kablach lub przewodach, które leżą na podłożu.
 
Nigdy też nie wolno pracować na mokrej powierzchni, w pomieszczeniach o dużej wilgotności, w mokrym ubraniu lub mokrymi rękoma.
 
W żadnym wypadku nie można pozwolić, aby dzieci próbowały naprawiać urządzenia elektryczne. Jeżeli w domu są małe dzieci, warto zabezpieczyć nisko położone gniazdka specjalnymi zaślepkami oraz unikać instalowania w dziecięcym pokoju urządzeń elektrycznych (szczególnie stojących), które dziecko może przewrócić, np. lamp, choinki z zapalonymi elektrycznymi lampkami...
 
Instalacje elektryczne uszkodzone lub niewłaściwie użytkowane mogą być przyczyną porażenia lub powstania pożaru. Z prądem elektrycznym nie ma żartów, wielu się już o tym przekonało. Warto więc nieraz wydać trochę więcej pieniędzy na usługi profesjonalnego elektryka niż samemu coś próbować naprawiać. Można w ten sposób ustrzec siebie, swoją rodzinę, inne osoby od nieszczęścia.

 

 
Tomasz Kolankowski
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach realizuje na obszarach wiejskich województwa łódzkiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 

POWIĄZANE TEMATY:zagrożenia elektryczne
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO