KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Elektronika w gospodarstwie - problem czy oszczędność?

Opublikowano 03.01.2020 r.
W dzisiejszych czasach, gdy cały świat nieustannie pędzi do przodu i nowe rozwiązania technologiczne opanowują każdą dziedzinę naszego życia, stosowanie elektroniki również w gospodarstwach rolnych staje się nieuniknione. Stanowi ona, z jednej strony – wyzwanie dla producentów, a z drugiej – problem dla operatorów ciągników i maszyn, którzy mają z niej korzystać na co dzień. 

Rolnicy muszą bowiem nauczyć się obsługiwać zaawansowane technologicznie urządzenia i optymalnie je wykorzystywać. Gdy jednak pokonają ten problem, nowoczesne rozwiązania będą dla nich dużą pomocą. Każdy bowiem się chyba zgodzi, iż elektronika oznacza duże ułatwienie i przyspieszenie wszelkich prac. 

Elektronika a praca w gospodarstwie

Przede wszystkim, wykorzystywanie elektroniki do pracy w gospodarstwie rolnym niesie ze sobą bardzo duże oszczędności. Wielu rolników nie jest przekonanych do stosowania zaawansowanych urządzeń w obawie przed ich wysoką ceną i awaryjnością, a co za tym idzie – wysokimi kosztami naprawy. Jest to jednak myślenie błędne, gdyż awaryjność takiego sprzętu, głównie ze względu na jego prostą obsługę, jest niezwykle niska, a cena rekompensowana jest znacznymi oszczędnościami nawet w pierwszym sezonie. 

Na przykład, w przypadku opryskiwaczy i rozsiewaczy używanie sprzętu z elektroniką umożliwia bardzo prostą i szybką kalibrację maszyny – jedna próba kręcona wystarczy, aby aplikować środki chemiczne w dokładnie wskazanej dawce. Takie elektroniczne urządzenia pomiarowo-sterujące są już dostępne na polskim rynku. Opryskiwacze z takim wyposażeniem sterowane są z kabiny ciągnika. Operator ma możliwość regulacji całego procesu opryskiwania za pomocą niewielkiego urządzenia połączonego z opryskiwaczem jednym przewodem. Wykonujący zabieg ustawia dawkę cieczy na hektar, a urządzenie samo steruje jej ciśnieniem w zależności od prędkości jazdy. W jego skład wchodzi również przetwornik prędkości, przetwornik ciśnienia, przepływomierz oraz zawory sterowane elektroniczne tzw. elektrozawory. Ponadto kierujący ma możliwość zmiany dawek środka ochrony roślin, a komputer nieustannie pilnuje, aby aplikowane one były z uwzględnieniem różnych prędkości. Jeżeli jedzie wolniej niż powinien, komputer zmniejsza dawkę, wynikiem czego jest równomierne pokrycie pola środkiem chemicznym bez przedawkowania.

Największą oszczędność przynosi jednak możliwość zastosowania zmiennego dawkowania nawozów, czyli dozowania nawozu precyzyjnie dopasowanego do zasobności gleb i potrzeb roślin, zapewniającego bardziej wyrównany plon o wyższej jakości. Oszczędność nawozu sięga w tym przypadku kilkudziesięciu procent. Podobnie rzecz ma się w przypadku, np. opryskiwaczy wyposażonych w optoelektroniczne i inne systemy określające stopień zagęszczenia łanu roślin, co w praktyce wykorzystywane jest do dostosowywania natężenia strumienia preparatu chemicznego do wielkości powierzchni roślin podlegających ochronie, a w efekcie przynosi oszczędności w zużyciu środków chemicznych. Podobnie jest, jeśli chodzi o wyposażone w elektronikę kombajny – mają one, np. system niwelowania strat ziarna. 

Elektronika zapewnia również operatorowi sprzętu bezpośredni wgląd do informacji o wybranych parametrach roboczych i ich bieżące monitorowanie, stanowiąc podstawę do przeprowadzenia wielu regulacji. Dla przykładu, nowoczesne kombajny zbożowe wyposażone są w elektroniczne układy kontrolno-sterujące, które ułatwiają śledzenie przepływu masy zbożowej oraz jej poszczególnych składników i optymalizowanie na tej podstawie parametrów roboczych. Ponadto, w wielu maszynach elektronika pełni funkcje ostrzegawcze, szczególnie w razie pojawienia się krytycznych stanów roboczych, zapobiegając powstaniu awarii i przyspieszonemu zużyciu części maszyn.

Dużą zaletą wykorzystania takich maszyn jest także większa ilość wolnego czasu dla rolnika. Oczywiście, urządzenia, choćby najbardziej zaawansowane, nie zrobią za nas wszystkiego – z pewnością jednak wiele czynności ułatwią i przyspieszą. Rolnik zyskuje więc czas na odpoczynek zarówno po szybciej skończonej pracy, jak i w jej trakcie, gdyż nie musi nieustannie kontrolować parametrów pracy.

 

 
Tomasz Liska
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach realizuje na obszarach wiejskich województwa łódzkiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 

POWIĄZANE TEMATY:elektronika w gospodarstwie
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO