KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Jak ocenić prawidłowe odpojenie cieląt siarą?

Opublikowano 28.12.2018 r.
Prawidłowy wzrost i rozwój, zdrowie i brak upadków cieląt to nadrzędny cel każdego hodowcy. Należy jednak pamiętać, że po urodzeniu młode nie mają jeszcze wytworzonych przeciwciał, co determinuje budowa krowiego łożyska ich matek. Mleczna siara ma uzupełniać te braki. Jak jednak ocenić prawidłowe odpojenie cieląt siarą?

Cielęta jak najszybciej po urodzeniu muszą pobrać odpowiednią ilość dobrej jakościowo siary. Jest to ich pierwszy pokarm po narodzeniu i konieczna ochrona przeciw infekcjom. Padnięcia i choroby w znacznej mierze są powodowane brakiem właściwego odpojenia cieląt siarą, bo bezpośrednio wpływa to na ich niedostateczne zabezpieczenie w przeciwciała (immunoglobuliny). Cielęta są wtedy bardziej podatne na infekcje o gorszym przebiegu. Siara to zatem cenny pokarm, a jej nadmiar może być wykorzystany do pojenia cieląt bez matek i starszych (otrzymują wtedy siarę do 10% dawki preparatu mlekozastępczego lub mleka).

Odpojenie cieląt siarą – kiedy podać siarę?

Dobre odpojenie cieląt siarą polega na podaniu jej we właściwym momencie. Zgodnie z zaleceniami specjalistów, pierwsze podanie siary cielęciu, mającemu prawidłową żywotność i odruch ssania, powinno nastąpić już w 2 godz. po wycieleniu. Konieczne jest też drugie pojenie siarą po ok. 6 godz. W pierwszych 6-8 godz. życia, noworodek powinien pobrać w sumie conajmniej 150 g immunoglobulin. Niektóre młode z różnych powodów nie mogą jednak samodzielnie pić siary. Trzeba wiec podawać ją sondą dożołądkową, wlewając jednorazowo 2-4 litry. Dlaczego pojenie siarą musi nastąpić tak wcześnie (w pierwszej dobie) po narodzeniu? Ponieważ po 24 godz. życia, transport jelitowy przeciwciał do krwioobiegu ulega już niemal zupełnemu zanikowi. Dalszą odporność cieleta nabywają już samodzielnie, przechorowując lub przez celowe szczepionki.

Odpojenie cieląt siarą – bezpośrednie korzyści

Wczesne podanie siary w pierwszej dobie życia cielęcia, umożliwia jak najwyższe wchłonięcie przeciwciał do organizmu, gdzie tworzy się ich możliwie najbogatszy kompleks, zabezpieczający młode przed chorobami. Jeśli natomiast cielę dostanie siarę zbyt późno i/lub w nieodpowiedniej ilości (za mało przeciwciał), albo nie dostanie jej w ogóle, wtedy jego zabezpieczenie przed chorobami będzie niewielkie. W pierwszych tygodniach życia cielęta są szczególnie wrażliwe, więc brak lub słaba odporność stanowią ich czynnik krytyczny. Siara podana w 6 godz. po wycieleniu, wywołuje u nich koncentrację immunoglobulin odpornościowych w surowicy krwi na poziomie 52,7 mg/ml, a ich absorpcja sięga wtedy 66%. Z kolei siara podana w 12 godz. po wycieleniu, wywołuje koncentrację immunoglobulin krwi na poziomie 37,5 mg/ml, z absorpcją już tylko 47%. Natomiast siara podana w 24 godz. po wycieleniu, daje koncentrację ciał odpornościowych krwi już tylko na poziomie 9,2 mg/ml, przy małej absorpcji zaledwie 12%. Po 48 godz. procent absorpcji spada aż do 6%. Nie wolno więc zwlekać z odpojeniem cieląt siarą.

Straty powodowane nieprawidłowym odpojeniem cieląt siarą

Mogą wtedy pojawiać się biegunki, schorzenia przewodu pokarmowego i oddechowego, zapalenie pępowiny i inne infekcje. Błędem jest podawanie siary bezpośrednio z używanego wcześniej do innych celów wiadra, jej zbyt niska temperatura, nadpsucie. Problemy stwarzają też cielęta słabe i chorowite, mające upośledzony transport przeciwciał w jelitach. Ponadto, niekorzystnie na właściwe odpojenie cieląt siarą wpływają: trudne porody i zaburzenia okołoporodowe, wysoka wydajność mleczna krów matek (u ras mlecznych siara ma zwykle niższą jakość, niż u ras mięsnych), ich starość i/lub niewłaściwa długość okresu zasuszania, zbyt wczesne wydzielanie siary (jeszcze przed porodem, tzw. prekolostrum), choroby wymienia, nowy patogen chorobowy w stadzie. Konieczne jest zapobieganie problemom związanym z nieprawidłowym podawaniem siary cielętom. Prócz właściwego odpajania siarą, profilaktyka obejmuje też higienę utrzymania i żywienia, obowiązkowe szkolenia obsługi cielętników, monitoring i badanie jakości siary (organoleptycznie i siarczomierzem ,tzw. kolostrometrem). Gdy niemożliwe jest uzyskanie siary od matki cielęcia, można podać mu ją od innej wycielonej w tym samym czasie krowy lub wziąć z banku siary (najlepszej jakości siara mrożona małymi porcjami 0,5 do 1 l w temp. -20°C, przechowywana max do 6 mies.). Szybkie rozmrożenie siary robi się w temp. ok. 40°C (nigdy we wrzącej wodzie czy mikrofalówce) i podaje ogrzaną do temp. ok. 37°C. Obecnie możliwe jest też dodawanie suszonej siary lub past zawierających przeciwciała do mleka pełnego.

Ocena jakości siary w oparciu o jej ciężar właściwy ma wynik:
    • zły – przy gęstości < 1,043 i stężeniu Ig = < 39 g/l
    • dostateczny – odpowiednio: 1,044–1,056 i Ig = 42–77
    • dobry – opow.: 1,057–1,070 i Ig = 80–118
    • bardzo dobry – opow.: 1,057–1,070 i Ig = 80–118

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

POWIĄZANE TEMATY:odpojenie cieląt siarą
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO