KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
8 stycznia 2019

Czy nasz dochód wpływa na spożycie żywności?

Rolnik, jako producent żywności powinien śledzić zmiany w spożyciu artykułów spożywczych przez różne grupy konsumentów, żeby dobrze zaadresować swoją potencjalną ofertę. Poniżej prezentujemy, na jakie grupy produktów konsumenci wydają swoje pieniądze.

Według danych GUS w latach 2012–2016 dochód rozporządzalny w 2016 roku wyniósł 1 474,56 zł, co dało średnio rocznie wzrost o 1,62%. W 2012 roku wydatki ponoszone na artykuły żywnościowe wynosiły około 263,85 zł/os/m-c w gospodarstwach domowych ogółem, tymczasem w 2016 roku wydatki te zwiększyły się do poziomu około 281,10 zł/os/m-c. Średnio z roku na rok wydatki na te artykuły zwiększały się o 0,59%. Najwięcej na ten cel przeznaczały gospodarstwa domowe rolników  305,77 zł/os/m-c.

We wszystkich grupach gospodarstw domowych w analizowanym okresie udział w dochodach ogółem wydatków ponoszonych na artykuły żywnościowe i napoje bezalkoholowe zmniejszał się, co stanowi potwierdzenie działania pierwszego prawa Engla, które mówi, że w miarę wzrostu dochodów konsumenta (gospodarstwa domowego) wydatki na żywność rosną, lecz ich udział w wydatkach ogółem się zmniejsza.

Wśród wszystkich grup wydatków na żywność największe obciążenie generowały wydatki przeznaczane na zakup mięsa (28%). Kolejną dość dużą grupą w strukturze wydatków na żywność były wydatki na pieczywo i produkty zbożowe (17%). 

Pod wpływem wzrostu dochodu gospodarstwa domowe zwiększyły spożycie artykułów takich, jak: makarony i produkty makaronowe, pozostałe wyroby piekarnicze, masło, owoce cytrusowe i banany, owoce jagodowe, czekolada, wody mineralne i źródlane oraz soki owocowe i warzywne. W największym tempie wzrastało spożycie czekolady przeciętnie o 17,93% rocznie.

Jednocześnie ograniczono spożycie: pieczywa, mąki, płatków śniadaniowych, mleka, twarogu, wędlin, ryb, przetworów rybnych, owoców morza, tłuszczy zwierzęcych, warzyw, ziemniaków, cukru. W największym stopniu zmniejszyło się spożycie ryb, owoców morza suszonych, wędzonych lub solonych przeciętnie o 21,61% rocznie. Ceny ryb wędzonych są wysokie, co stanowi barierę finansową dla gospodarstw domowych. 

Rozpatrując konsumpcję artykułów żywnościowych w latach 2012–2016 wynika, że wyższym poziomem spożycia podstawowych artykułów żywnościowych (takich jak: pieczywo i produkty zbożowe, mleko, jaja, mięso i przetwory mięsne oraz warzywa) charakteryzowały się gospodarstwa domowe rolników w porównaniu z pozostałymi grupami społeczno-ekonomicznymi gospodarstw domowych. Rolnicy większość wymienionych artykułów żywnościowych pozyskiwali z własnych zasobów. 

Gospodarstwa domowe pracowników na stanowiskach nierobotniczych oraz pracujących na własny rachunek charakteryzowały się wyższym spożyciem produktów żywnościowych wyżej przetworzonych niż w pozostałych gospodarstwach domowych. Gospodarstwa te mogły zakupić produkty żywnościowe inne niż podstawowe dzięki wyższym dochodom.

 

 

kontakt1.jpg
Paulina Dalka
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione