KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Europejski System Banków Centralnych i jego zadania w systemie bankowym Unii Europejskiej

Opublikowano 21.12.2018 r.
Czym jest Europejski System banków Centralnych? Jak wygląda jego organizacja? Jaką pełni funkcję? Odpowiedz na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Europejski System Banków Centralnych – co to za instytucja?

Europejski System Banków Centralnych to instytucja działająca w ramach Unii Europejskiej. ESBC swoją działalność rozpoczął 1 stycznia 1999 r. Podstawą jego funkcjonowania jest Traktat ustanawiający Unię Europejską (TWE) oraz załączony do niej Protokół w sprawie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany statutem ESBC i EBC). 


ESBC zrzesza Europejski Bank Centralny oraz banki centralne państw należących do Unii Europejskiej, których obowiązującą walutą jest euro, a także te które pomimo członkostwa w Unii mają inną walutę. 

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z ogromnej roli Europejskiego Banku Centralnego jako jednej z najważniejszych organizacji finansowych na świecie. 

Narodowe banki centralne wszystkich krajów Unii Europejskiej, w tym również Polski, są częścią Europejskiego Systemu Banków Centralnych i biorą czynny udział w dbaniu o stabilizację euro. Informują także społeczeństwo o polityce pieniężnej, jąka prowadzi ESBC.  

Europejski System Banków Centralnych składa się z:

  •     Europejskiego Banku Centralnego – instytucja centralna ma siedzibę w Niemczech (Frankfurt nad Menem);
  •     Eurosystemu - banki centralne krajów członkowskich Unii Europejskiej strefy euro.

Głównym celem ESBC jest osiąganie i utrzymywanie stabilności cen. Wszystkie działania muszą jednak być zgodne  z głównymi celami gospodarczymi państw członkowskich strefy euro. 

Zasady funkcjonowania ESBC:

  • decentralizacja działania;
  •  federalny charakter systemu;
  •  niezależność Europejskiego Banku Centralnego. 

Najważniejsze zadania Europejskiego Systemu Banków Centralnych:

    • utrzymywanie stabilności cen,
    • wspieranie ogólnych polityk gospodarczych krajów należących do Unii Europejskiej w zakresie niskiego bezrobocia czy poprawy współpracy walutowej pomiędzy państwami członkowskimi należącymi do strefy euro i spoza niej,
    • prowadzenie polityki emisyjnej w odniesieniu do euro,
    • określenie i realizacja polityki pieniężnej w ramach strefy euro.

Więcej o szczegółowych zadaniach ESBC przeczytasz TUTAJ

 

Najważniejszą korzyścią z utworzenia Europejskiego Systemu Banków Centralnych jest to, że instytucja ta stabilizuje i harmonizuje oddziaływanie na gospodarki krajów członkowskich Unii Europejskiej. 

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO