KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
16 stycznia 2020

Azot i siarka pod rzepak - jaka dawka startowa?

Jesienią i zimą rolnicy i doradcy rolni powinni regularnie monitorować stan posianych jesienią ozimin, w tym rzepaku. Pozwala to ocenić wstępnie szanse tych roślin na przezimowanie oraz jakie nawożenie rzepaku zastosować potem wiosną. Sprawdź, na ile niezbędny pod rzepak wiosną jest azot i siarka.

Wiosenne nawożenie rzepaku – naczelna zasada

Zła dla zimowania zbóż i rzepaku jest zarówno sucha jesień i bezśnieżna zima, jak i mokra jesień i ciepła, łagodna zima. Szczególnie przy deszczowej pogodzie można być wtedy pewnym, że zapasy mineralnych form azotu i siarki będą w glebie niemal wyczerpane. Składniki te są bowiem łatwo wymywane deszczami poza zasięg sytemu korzeniowego roślin, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Natomiast susza utrudnia pobór wody, a wraz z nią i minerałów. Jeszcze przed wiosennym wznowieniem wegetacji należy więc koniecznie uzupełnić te minerałowe niedobory. Obowiązuje bowiem stara zasada, że „to nawozy mają czekać na rzepak, a nie odwrotnie”.

Wiosenne nawożenie rzepaku należy dostosować do kondycji roślin

Nie ma jednej powszechnej zasady nawożenia rzepaku na wiosnę. Okoliczność ta zależy bowiem od kondycji roślin, jaką zyskają po jesieni i zimie. Konieczna jest więc wczesna wiosną porządna lustracja upraw i ustalenie liczby przezimowanych żywo roślin na 1 m2 (liczy się obsadę żywych roślin w kilku losowo wybranych miejscach na polu, oceniając też stan korzeni, szyjki korzeniowej, stożka wzrostu i ulistnienia). W ocenie tej uwzględnić też należy równomierność rozmieszczenia roślin na polu, Dopiero po szczegółowej ocenie stanu i kondycji roślin, ustala się strategię nawożenia, w tym szczególnie w jakiej ilości ma być podany azot i siarka – dawka startowa.

Azot i siarka – dawka startowa – obliczanie

W zestawie 17 makro- i mikroskładników nawozowych niezbędnych rzepakom na wiosnę, najważniejszymi są N i S. Pierwszy z nich azot, to główny pierwiastek plonotwórczy – wpływa na szybkość regeneracji roślin i dynamikę ich wzrostu, a także na wytworzoną ilość biomasy determinującej plon nasion. S i pozostałe minerały są też bardzo ważne dla regeneracji uszkodzeń po zimie i tworzenia właściwego środowiska dla wysokiej efektywności N. Ustalenie dawki startowej N w uprawie rzepaku jest trudne. Jest jednak zasada, że gdy przewidujemy wysokie plony, wtedy dawki N też powinny być odpowiednio duże. Jeśli jednak widoczne są silne uszkodzenia i zamieranie siewek, wtedy nawożenie N musimy ograniczyć. Pierwszą startową dawkę N ustala się wg dwóch metod – test Nmin i metoda bilansowa. W teście Nmin dawkę N szacuje się wg potrzeb pokarmowych rzepaku i zawartości mineralnych form tego składnika w glebie do głęb. 90 cm, co należy ocenić wiosną jeszcze przed wznowieniem wegetacji (w laboratorium). Metoda bilansowa ilość N dostępnego dla roślin wiosną, bada na podstawie kilku głównych czynników determinujących jego zawartość w glebie. Czynniki te są oceniane w ustalonej skali trzypunktowej, a następnie uzyskane wartości są sumowane i poddawane korekcie wg tabel. Rzepak wykazuje również bardzo wysokie wymagania w stosunku do obecności siarki w glebie. Panuje naczelna zasada, że do wytworzenia 1 t nasion, rzepak potrzebuje w granicach 15 do 20 kg mineralnej S. Nawozową dawkę S należy przy tym ustalać w odniesieniu do określonego wcześniej poziomu nawożenia azotem. Właściwy stosunek N:S nie powinien być jednak nigdy mniejszy, niż proporcja 4:1. Oznacza to, że jeśli planowana dawka N zostanie ustalona przykładowo w ilości 200 kg N/ha, to optymalna ilość S nawozowej powinna wtedy wynieść max 50 kg S/ha.

Azot i siarka – dawka startowa – nawożenie

Całkowita obliczona dawka startowa azotu pod rzepak powinna zostać podzielona na dwie mniejsze – pierwsza w ilości do 60% całości, jednak nie więcej jak 100 kg N/ha. Jeśli jednak wiosenna lustracja pól po zimie wykaże, ze stan plantacji jest kiepski i nie rokuje wysokich plonów, wtedy nawożenie zaleca się wykonać jednorazowo. Jeśli chodzi natomiast o siarkę, to warto stosować nawozy kompleksowe z dodatkiem siarki. Jest to szczególnie praktyczne, gdy nie znamy zasobności gleby w ten minerał. Niska zawartość przyswajalnej S jest zwykle obecna w glebach lekkich i ubogich w próchnicę, ponieważ wymywanie siarczanów z takiej ziemi jest bardziej intensywne. Mało S będzie też w glebach pól usytuowanych w dalszej odległości od zakładów przemysłowych i większych aglomeracji miejskich. Siarka, podobnie jak azot, nie jest zatrzymywana przez glebę, więc oba te pierwiastki ulegają niestety łatwemu wymywaniu poza obręb korzeni roślin i stają się dla nich niedostępne. Dlatego S zaleca się stosować na bieżąco, zgodnie z a aktualnym zapotrzebowaniem rzepaku, startowo równocześnie z pierwszą dawką nawozu N, jeszcze przed ruszeniem wegetacji.

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione