KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Silos na miarę, czyli budujemy magazyny ziarna

Opublikowano 11.01.2019 r.
Rodzaj magazynu w gospodarstwie powinien być wybrany na podstawie przewidywanych plonów, areału upraw czy wielkości hodowli. Potrzebna jest wstępna analiza, która umożliwia optymalizację pracy magazynu i zapewni bezpieczne przechowywanie ziarna oraz paszy. Warto więc rozważyć budowę, analizując czynniki finansowe i organizacyjne. 

Czynniki organizacyjne to optymalne pojemności i typy silosów dostosowane do aktualnej i planowanej produkcji rolniczej i hodowlanej. Kolejnym punktem jest uwzględnienie rozwoju i zwiększenia produkcji będącego wynikiem wzrostu areału upraw czy pogłowia zwierząt,  (biznes plan przedsięwzięcia). Obowiązkowa jest też kalkulacja cenowa, wyszukanie optymalnej oferty cenowej. Pozostaje jeszcze dokonanie wyboru ‒ magazyn czy silos?                                                                                                                                

Odbiór, załadunek, dosuszanie

Czynnik techniczny to na przykład zapewnienie sprawnego odbioru i załadunku dostarczonego transportem kołowym, luzem, zebranego kombajnem surowca. Ważna jest także możliwość przeprowadzania niezbędnych zabiegów konserwacyjnych, nadających surowcom zdolność do przechowywania (np. ziarno, zebrane kombajnem ma z zasady temperaturę wyższą od 18°C i wilgotność wyższą od 14% oraz przechodzi okres dojrzewania pożniwnego). 

Zadaniem magazynów, obok przechowywania, jest możliwość sprawnego wydawania ziarna i pasz po zamierzonym okresie przechowywania, dosuszanie ziarna do bezpiecznego poziomu wilgotności przy zastosowaniu aktywnej wentylacji. Pamiętajmy więc o wyborze odpowiedniego wentylatora lub dmuchawy, stanowiącej wyposażenie silosu. 

W silosach stosujemy także monitoring zmian temperatury ziarna oraz układów kontroli powietrza zewnętrznego (temperatura, wilgotność względna).

Znacznie większa inwestycja

Każdy, kto staje przed koniecznością zbudowania bazy magazynowej, dość szybko przekonuje się, że jest to większa inwestycja niż początkowo zakładały plany. Prawdą jest jednak, że jest to wyposażenie niezbędne w nowoczesnym gospodarstwie, a przede wszystkim ma służyć przez długie lata. Oszczędności i wybór rozwiązań jedynie w oparciu o cenę, prowadzi do wielu problemów eksploatacyjnych, np. odbiór zboża okazuje się zbyt wolny i wynajęty kombajn musi robić przestoje. Wybór należy zacząć od wielkości silosów. 

Na początek trzeba określić, jaką mają mieć pojemność. To dość łatwe, bo każdy wie, jakie ma plony. Warto jednak uwzględnić też plany rozwojowe gospodarstwa, bo od tego, czy i o ile zbiorników na ziarno w przyszłości będziemy chcieli powiększyć magazyn, zależy wybór układu silosów. 

Dwa czy cztery silosy

Trzeba się też zastanowić, czy lepiej zbudować 4 silosy po 100 t czy np. 2 po 200 t. To zależy od specyfiki upraw w gospodarstwie. Większa liczba silosów podnosi cenę, ale też poprawia funkcjonalność. Załóżmy, że część zebranej pszenicy jest gorszej jakości i trzeba ją oddzielić od pszenicy jakościowej. W przypadku jednego dużego silosu, przeznaczonego na ziarno jednego gatunku, nie ma takiej możliwości. 

Kolejny etap to wybór konstrukcji silosu. Właściwie mamy dwa rozwiązania ‒ dość popularne w gospodarstwach rodzinnych silosy płaskodenne lub silosy lejowe. Nie można powiedzieć jednoznacznie, które rozwiązanie warto wybrać, bo zależy to od indywidualnych potrzeb gospodarstwa. 

Oczywiście, gdyby nie cena, radzilibyśmy wybrać silosy lejowe ze względu na lepszą funkcjonalność. Jednak trzeba zaznaczyć, że są one zwykle dwa razy droższe niż silosy płaskodenne. Są też wyższe, więc wymuszają konieczność budowania wyższych i droższych systemów załadunku zboża. Jednak taka relacja cenowa dotyczy samych silosów. Jeśli zaczniemy wyposażać je w osprzęt zapewniający dobrą funkcjonalność, okazuje się, że różnice cenowe zaczynają się zmniejszać.

Magazyny podłogowe

Coraz częściej wybieranym rozwiązaniem jest budowa magazynów podłogowych. Wybór  ten jest spowodowany rozwojem urządzeń magazynowych, jak ładowarki teleskopowe, które świetnie spisują się w tego typu magazynach. Jest to najszybszy sposób rozładunku i załadunku zboża. Budowane hale rolnicze oraz magazyny zbożowe są przeznaczone zarówno do przechowywania sprzętu, jak i materiałów sypkich (w tym ziaren, nawozów, zbiorów). 

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu ścian oporowych, które umożliwiają stworzenie dodatkowej przestrzeni na przechowywanie innych produktów oraz maszyn. 

Suszenie, przechowywanie, wietrzenie

Magazyny podłogowe są w wielu przypadkach optymalnym sposobem rozwiązania problemu suszenia, przechowywania i wietrzenia plonów, ze względu na konkurencyjną cenę instalacji i łatwość przystosowania do różnorodnych warunków. Suszenie i magazynowanie odbywa się w jednym silosie, dzięki czemu transport zostaje zredukowany do minimum. Jednocześnie w okresach, kiedy nie używa się suszarni, można użyć budowli do innych celów. W niektórych przypadkach istnieje możliwość wykorzystania już istniejących budynków do założenia magazynów podłogowych. 

Dodatkowa wydajność

Magazyn podłogowy może pomieścić około 0,70 t zboża na 1 m3. Ograniczeniem jest wysokość warstwy ziarna. Przy wysokości 3 m uzyskuje się 2 tony na 1 m2. 

Aby zapewnić elastyczność magazynową, dobrze jest zbudować magazyn o wydajności od 10 do 20% większej niż to wynika z dokładnych obliczeń. 

Dodatkowa wydajność ma szczególne znaczenie w przypadku wyższych plonów lub działalności usługowej. Grubość warstwy należy dopasować do rodzaju plonów i zawartości wody (wilgotności ziarna). W celu zapewnienia równomiernego dopływu powietrza zadbajmy, aby grubość warstwy była w każdym miejscu jednakowa. 

Dobry dojazd

Ważny jest także dobry dojazd do magazynu. Zarówno podczas żniw, jak i później, trzeba zadbać o możliwość swobodnego poruszania się i manewrowania dużych pojazdów, bez ryzyka uszkodzenia budynków i magazynu. Płaska, betonowa podłoga magazynu nadaje się doskonale do suszarni podłogowych z półokrągłymi kanałami bocznymi. 

Należy się również upewnić, że podłoga wytrzyma obciążenie silosów i samochodów dostawczych. Rozwiązanie z kanałami bocznymi osadzonymi w podłodze wymaga zawsze położenia nowej podłogi w magazynie. W niektórych przypadkach można wykorzystać ściany boczne istniejących budynków, jako ściany silosów. Wymaga to jednak wzmocnienia konstrukcji tych ścian (parcie masy ziarna na ścianę magazynu). W tym przypadku wymagane jest doradztwo konstruktora. Często stosowanym rozwiązaniem jest umieszczenie urządzeń transportowych w konstrukcji dachu. Również w tym przypadku potrzebna jest opinia konstruktorów na temat wytrzymałości dachu.

 

kontakt1.jpg
Henryk Didyk
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu realizuje na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

POWIĄZANE TEMATY:budowa silosusilos
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO