KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
14 stycznia 2019

Jak wybrać odpowiednie rękawice do oprysków?

W gospodarstwach rolnych zajmujących się produkcją roślinną, aby zapewnić odpowiedniej jakości plony, stosuje się coraz więcej środków ochrony roślin. Uniemożliwiają one inwazję agrofagów na uprawy rolne, ale nie są obojętne dla organizmu osób z nimi pracujących, zwłaszcza gdy nie używa się żadnych środków ochrony indywidualnej. Aby przeciwdziałać negatywnemu wpływowi substancji chemicznych na nasz organizm należy używać rękawic ochronnych.

Każda osoba stosująca środki ochrony roślin musi mieć świadomość zagrożeń płynących z ich strony na swój własny organizm. Przed przystąpieniem do wykonywania zabiegów chemicznych należy dokładnie zapoznać się z etykietą środka, z którym zamierzamy pracować. Zaraz na początku tuż pod nazwą handlową preparatu znajdują się informacje o niebezpieczeństwach, jakie on stwarza dla stosującego, dla środowiska itd. oraz jaką należy zastosować ochronę indywidualną, aby nie narażając własnego zdrowia wykonać zabieg. Na proces wnikania substancji chemicznych do organizmu przez nieosłoniętą skórę mają wpływ, m.in.: rodzaj substancji czynnej, stężenie roztworu, czas działania, temperatura i wilgotność otoczenia. Skóra rozgrzana i spocona łatwiej przepuszcza substancje chemiczne niż chłodna i sucha.

Rękawice ochronne powinny być zakładane każdorazowo przed rozpoczęciem czynności związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin w taki sposób, aby rękawy kombinezonu ochronnego były naciągnięte na rękawice. Uniemożliwi to przedostanie się preparatu, np. do wnętrza rękawa podczas pracy z dłońmi w górze.

Kontakt skóry dłoni ze środkami ochrony roślin jest możliwy:

• podczas przygotowywania cieczy użytkowej (rozcieńczanie, mieszanie, wlewanie stężonego preparatu do zbiornika opryskiwacza)
• w chwili ręcznego rozkładania i składania belki polowej opryskiwacza
• podczas drobnych napraw opryskiwacza, np.: czyszczenie zapchanego rozpylacza, zmiany ustawień rozpylaczy
• podczas opierania się dłońmi o opony lub inne elementy ciągnika i opryskiwacza, którymi przed momentem wykonywano oprysk
• w momencie mycia opryskiwacza.
Rękawice do wykonywania chemicznych zabiegów środkami ochrony roślin powinny:
• być przeznaczone tylko do tego celu
• być wykonane z nitrylu (według badań, materiał najlepiej blokuje przenikanie substancji chemicznych do organizmu)
• mieć długie rękawy chroniące przedramię
• być odporne na działanie silnych rozpuszczalników, np. ksylenu
• być elastyczne, aby nie utrudniały pracy, powinny, a nawet muszą być oznakowane znakiem „CE” – certyfikat zgodności Unii Europejskiej.

Rękawice takie można zakupić za niewielkie pieniądze w sklepach ze środkami ochrony roślin czy z artykułami bhp. Mogą być one używane wielokrotnie, trzeba tylko o nie odpowiednio dbać – przed zdjęciem należy je opłukać oraz nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych.

 

 
Tomasz Kolankowski
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach realizuje na obszarach wiejskich województwa łódzkiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 

drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione