KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Kalkulacje rolnicze - jęczmień jary

Opublikowano 08.01.2019 r.
W Polsce uprawia się głównie jarą formę jęczmienia, która w strukturze zasiewów zbóż zajmuje ok. 11%. Jęczmień jary jest też podstawowym składnikiem mieszanek zbożowych, których znaczenie w uprawie jest bardzo duże (ponad 17%).

Jęczmień jest zbożem o wszechstronnym zastosowaniu. Ziarno jest wykorzystywane głównie na cele paszowe, zarówno do sporządzania mieszanek treściwych bezpośrednio w gospodarstwach, jak i w przemyśle paszowym. Drugim ważnym kierunkiem użytkowania jęczmienia jest jego wykorzystanie do produkcji słodu. Na cele browarne uprawia się głównie jęczmień jary, gdyż odmiany formy jarej cechują się lepszymi wskaźnikami technologicznymi. Poza tym jęczmień wykorzystuje się na cele konsumpcyjne w postaci kasz, płatków, kiełków zbożowych oraz w piekarnictwie. Z palonego ziarna jęczmienia wytwarzana jest popularna kawa zbożowa. Ponadto o jęczmieniu zrobiło ostatnio się głośno za sprawą popularnych suplementów na utratę wagi.

Copa i Cogeca ostatnio opublikowały dane szacunkowe dotyczące europejskich zbiorów zbóż za 2018 rok, z których wynika, że całkowita produkcja zbóż w UE spadła o 12,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Większość europejskich rolników dotknęły poważne susze, które nadal się utrzymują. Wg danych IERiGŻ-PIB na europejskich rynkach pod koniec roku znacząco podrożał jęczmień i pszenica. Szczególne zdrożał jęczmień paszowy, najwięcej we Francji  i Niemczech (ponad 32% w stosunku do analogicznego okresu w 2017 r.). Dla porównania ceny pszenicy wzrosły w Niemczech o 24,6%.

Z  racji suszy również na polskim rynku jest znacznie mniej zboża, a to spowodowało wzrost cen. Główny Urząd Statystyczny podał powynikowy szacunek produkcji głównych upraw rolnych w 2018 r. Wynika z niego, że zbiory zbóż ogółem w Polsce  zmniejszyły się o ok. 16%. 

Zbiory zbóż jarych wstępnie wyszacowano na 8,4 mln ton, w tym jęczmienia jarego na 2,5 mln t i to o 13% mniej od zbiorów ubiegłorocznych. Plon jęczmienia jarego wstępnie oceniono w 2018 roku na 30,6 dt/ha, stanowi to 12% mniej niż w roku 2017 (38 dt/ha).

Wg analityków rynkowych koniec listopada miał przynieść podwyżki cen zbóż i przyniósł.   

Średnia cena skupu jęczmienia paszowego w przedsiębiorstwach ustaliła się w tych dniach na poziomie 802 zł za tonę, natomiast jęczmień browarny osiągnął cenę 776 zł/t. Ceny jęczmienia paszowego zbliżają się do średniej Unii Europejskiej – 822 zł/t. Rok temu analogicznie jęczmień paszowy w Polsce kosztował 643 zł/t, a średnio w UE 640 zł/t. Cena jęczmienia browarnego obecnie w Polsce to 692 zł/t. 

Ile kosztuje jęczmień w województwie kujawsko-pomorskim? Na jakim poziomie kształtują się ceny minimalne i maksymalne? 

Prognoza cen rynkowych opracowana 9 listopada ub.r. (w KOWR) przez Zespół Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolno-Spożywczych wskazuje na dalszy wzrost cen zbóż w I kwartale 2019 roku.

Poniższa tabela zawiera kalkulację uprawy 1 ha jęczmienia jarego według cen brutto ziarna i środków produkcji z listopada 2018 roku. 

Lp.

Poziom intensywności

Niski

30 dt/ha

Średni

40 dt/ha

Wysoki

55 dt/ha

Wyszczególnienie

A

Wartość produkcji

3105

3825

4905

 

Nasiona jęczmienia jarego (72 zł/dt)

2160

2880

3960

JPO 1)

945

945

945

1

Materiał siewny

320

320

320

2

Nawozy mineralne

469

704

938

3

Środki ochrony roślin

56

115

368

4

Inne koszty2)

27

34

41

B

Koszty bezpośrednie (1+2+3+4)

872

1173

1667

C

Nadwyżka bezpośrednia (A–B)

2233

2653

3239

5

Usługi3)

480

616

700

6

Praca maszyn własnych

467

486

538

7

Pozostałe koszty4)

707

707

707

D

Koszty pośrednie (5+6+7)

1654

1809

1945

E

Koszty całkowite (B+D)

2526

2981

3612

F

Koszt jednostkowy (zł/dt)

84,2

74,5

65,70

G

Dochód rolniczy netto (C–D)

579

844

1293

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Kalkulacji Rolniczych” KPODR w Minikowie
1) jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dodatkowa,
2) sznurek,
3) zbiór, prasowanie słomy,
4) utrzymanie budynków, podatki i ubezpieczenia, pozostałe koszty.

 

Źródło: GUS, IERiGŻ-PIB, MRiRW – ZSRIR

 

kontakt1.jpg
Urszula Rząsa
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO