KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
2019-01-12

Jesteś młodym rolnikiem? Weź udział w olimpiadzie!

Związek Młodzieży Wiejskiej przygotowuje kolejną edycję Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, której celem jest rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych, rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego oraz wymiana doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk i popularyzacja osiągnięć w rolnictwie.

W Olimpiadzie mogą brać udział młodzi producenci rolni oraz uczniowie posiadający lub współgospodarujący w gospodarstwie rolnym. Limit wiekowy uczestników zawiera się w przedziale 17-40 lat. 
 
Zakres tematyczny obejmuje materiał dotyczacy produkcji roślinnej, zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, ekonomiki i zarzadzania, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagadnień dotyczacych Wspólnej Polityki Rolnej, oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


W celu wyłonienia najlepszego z najlepszych, wzorem lat poprzednich, Olimpiada przebiegać będzie trójetapowo, począwszy od Eliminacji Szkolnych (Środowiskowych), poprzez Finały Wojewódzkie, a kończąc na Finale Krajowym w dniach 14-15 marca 2019 r., podczas jubileuszowych XXV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach.

Zgłoszenie udziału w olimpiadzie należy przesłać skanem w formacie .pdf (adres email: ompr@zmw.pl) w terminie do 25 stycznia 2019 r. do godziny 16:00. Natomiast oryginały trzeba przesłać pocztą tradycyjną na adres: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Chmielna 6/6, 00-020 Warszawa z dopiskiem „OMPR 2019” do dnia 25 stycznia 2019 r.(decyduje data stempla pocztowego lub w przypadku jeśli zgłoszenie nie zostało przesłane w formie elektronicznej data dostarczenia zgłoszenia w oryginale do organizatora).

Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej jest pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Olimpiada od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi żywo związanych z problematyką rolniczą. Jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, zarówno praktycznej jak i teoretycznej. Osiągając cele Olimpiady, młodzi producenci wzbogacają swoje umiejętności zawodowe a jednocześnie pogłębiają wiedzę i doświadczenie, przyczyniając się do systematycznego rozwoju polskiego rolnictwa – informuje ZMW.
 

Źródło: ZMW

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

Bartosz Woźniak

redaktor naczelny

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
  • ODR Bratoszewice
  • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  • KOWR
  • WDR
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie