KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Nie wszystkie owady to szkodniki. Są wśród nich też organizmy pożyteczne

Opublikowano 11.07.2017 r.

Nie wszystkie owady to szkodniki. Możemy znaleźć wśród nich owady użyteczne dla człowieka, jako zapylacze, dostawcy miodu, producenci próchnicy oraz naturalni wrogowie szkodników roślin uprawnych.

Larwa biedronki w ciągu swojego rozwoju, czyli 30 dni, zjada od 100 do 2000 mszyc. Dorosłe owady zjadają dziennie od 30 do 250 mszyc.

Jednym z elementów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stworzenie warunków sprzyjających ich występowaniu. Stosując określony sposób gospodarowania i kształtując krajobraz wkraczamy decydująco  w układ szkodnik – organizm pożyteczny. Zaorywanie miedz, likwidacja zadrzewień śródpolnych, choć zwiększa areał uprawy, to zubaża życie biologiczne. Bardzo ważnym elementem  produkcji roślinnej w ramach integrowanej ochrony roślin jest monitoring plantacji. Celem monitoringu jest ciągła obserwacja zmian zachodzących podczas całego okresu wegetacji. Integrowana ochrona roślin wymaga od rolnika znacznie większej wiedzy niż tradycyjna ochrona. Rolnik powinien wiedzieć kiedy i jakie agrofagi mogą występować na uprawianych roślinach, znać ich biologię, cykl rozwojowy i źródła zagrożenia. Podstawowe owady pożyteczne to owady drapieżne i pasożytnicze.


Biedronkowate to drapieżne chrząszcze żywiące się głównie mszycami, ale także pluskwiakami, czerwcami i roztoczami. Drapieżnikami są owady dorosłe i larwy. Larwa biedronki w ciągu swojego rozwoju, czyli 30 dni, zjada od 100 do 2000 mszyc. Dorosłe owady zjadają dziennie od 30 do 250 mszyc. Biedronki zimują w ściółce, pod korą drzew, wśród suchych liści lub w szczelinach budynków. Zdarza się, że jaja, larwy i poczwarki biedronek są niszczone, gdyż uważane są za szkodniki. W Polsce żyje ich około 500 gatunków.

Omomiłkowate występujące w Polsce omomiłki mają barwę w odcieniach czarnego i oranżu w różnych proporcjach. Odżywiają się drobnymi owadami, ślimakami o miękkiej okrywie ciała oraz ich jajami.  

Złotookowate, drapieżne są larwy złotooka pospolitego, jedna samica w ciągu roku może złożyć 400 jaj, jedna larwa zjada do 400 mszyc. Zimują w szczelinach kory, wśród suchych liści, a także w zabudowaniach.

Bzygowate często bywają mylone z osami, gdyż mają tułów w czarno żółte paski. Bzygowate są dla ludzi niegroźne, a wygląd podobny do żądlących os służy ochronie przed drapieżnikami. Larwy żywią się mszycami. Najlepszym źródłem pokarmu dla dorosłych osobników są dziko rosnące rośliny, a także rośliny miododajne np. facelia.

Owady zapylające, to wielcy sprzymierzeńcy człowieka. Ich wielka rola polega na zapylaniu wielu roślin, jak gryka, słonecznik, lucerna, esparceta, sady owocowe, truskawki, maliny. Obecność zapylaczy jest korzystna także dla roślin samopylnych, takich jak rzepak, gorczyca, soja, groch, mak, łubin. Najbardziej znanymi zapylaczami są pszczoły, w Polsce występuje około 400 gatunków pszczół. Oprócz pszczoły miodnej zapylaczami są trzmiele, pszczoły samotnice (murarka ogrodowa), które zapylają kwiaty już od wczesnej wiosny, przy niskiej temperaturze, około 10°C, kiedy pszczoły nie wylatują z ula.

Owady pasożytnicze żerują na swoich gospodarzach, składając jaja na ich ciele lub wewnątrz. Larwy wylęgają się z jaj i rozwijają, powodując paraliż żywiciela. Wtedy sparaliżowane owady nadal je przed śmiercią karmią jeszcze przez jakiś czas.

Błonkówki uważane są za rząd owadów o największym znaczeniu dla gospodarki człowieka. Będąc pasożytami owadów szkodliwych są naturalnym regulatorem ich liczebności. Błonkówki – pasożyty mszyc są przeważnie przystosowane do żywienia się jedną wąską grupą mszyc. Dorosłe owady błonkówek żywią się głównie rosą miodową oraz nektarem. Samice mogą złożyć od 100 do 500 jaj. Pasożyty mszyc mają przeważnie kilka pokoleń rocznie. Zimują w mumiach na ziemi lub na materiale roślinnym. Błonkówki – pasożyty motyli, w jednym owadzie żywicielskim rozwija się od jednego do kilku tysięcy błonkówek zależnie od gatunku. Roczna liczba pokoleń odpowiada zawsze liczbie żywiciela. Dużą rolę odgrywa  obecnie masowa hodowla kruszynka, stosowanego do zwalczania omacnicy prosowianki.

Muchówki z rodziny rączycowatych są pasożytami innych owadów. Larwy rozwijają się w gąsiennicach motyli. Są to owady o brązowym, szarym lub czarnym ubarwieniu ciała. Zwiększeniu populacji organizmów pożytecznych sprzyja uprawa roślin miododajnych. Prawidłowa gospodarka zimowa, dokarmianie ptaków, stwarzanie dobrych warunków do bytowania, pozwala na zwiększenie populacji ptaków owadożernych oraz owadów drapieżnych.

 

 

kontakt1.jpg
Grażyna Mikołajewska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO