KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
13 marca 2019

Nawożenie rzepaku ozimego wiosną

Rzepak ozimy należy do bardzo żarłocznych roślin w stosunku do azotu. Aby wytworzyć tonę nasion wraz z plonem ubocznym, potrzebuje pobrać około 60 kg azotu. Dostarczenie azotu w momencie ruszenia wegetacji jest bardzo ważne, gdyż każdy dzień oczekiwania roślin na azot powoduje zatrzymanie ich wzrostu, a to z kolei wpływa na plon. 

Podstawą prawidłowego nawożenia azotem jest ustalenie optymalnej dawki biorąc pod uwagę rodzaj gleby oraz zakładaną wysokość plonu. Na glebach żyznych i dobrze uwilgotnionych zalecane jest stosowanie wysokich dawek azotu, natomiast na lżejszych i suchszych wysokie nawożenie azotem staje się niecelowe, ponieważ niedobór wody ogranicza wykorzystanie azotu przez rośliny. 

Termin zastosowania pierwszej dawki azotu pod rzepak to dość trudna decyzja, gdyż zbyt wczesne nawożenie, zwłaszcza nawozami w formie azotanowej może doprowadzić do rozhartowania roślin i strat w czasie ewentualnych przymrozków. Opóźnianie nawożenia jest również niekorzystne, bo powoduje niedobór azotu dla roślin rzepaku często osłabionych po zimie w momencie ruszenia wegetacji. 

Wyznaje się zasadę, że azot powinien czekać na rzepak, a nie rzepak na azot. Całą ustaloną dawkę azotu należy rozłożyć na dwa lub trzy terminy nawożenia, a procentowy udział poszczególnych dawek ustalić na podstawie wysokości łącznej dawki i warunków wilgotnościowych. Przy dwukrotnym nawożeniu 2/3 ustalonej dawki azotu wysiewa się jak tylko wiosenne warunki pogodowe na to pozwolą, a pozostałą część jako dawkę końcową, najpóźniej trzy tygodnie przed spodziewanym kwitnieniem. Zasadę tę najczęściej stosuje się przy mniejszych dawkach azotu. Przy stosowaniu większych dawek nawozów azotowych zalecane jest, aby azot dostarczyć w trzech terminach dzieląc go na 60%, 30% i 10%. 

Dostarczanie dzielonych dawek azotu zapobiega ryzyku wylegania rzepaku i przyczynia się do lepszego wykorzystania przez rośliny. Aby zwiększyć plonotwórczą efektywność zastosowanego azotu i zaspokoić zapotrzebowanie rzepaku na siarkę należy wczesną wiosną podać ten makroelement stosując nawozy, które go zawierają. 

Należy pamiętać, że zarówno niedobór, jak i nadmiar siarki są dla rzepaku niekorzystne. Niedobór ogranicza wzrost roślin, zmniejsza odporność na choroby, zmniejsza plon nasion oraz zawartość w nich tłuszczu. Nadmiar prowadzi do zakwaszenia gleby, osłabienia wzrostu rzepaku i zmniejszenia plonu. Określa się, że wysokość dawki siarki powinna stanowić 20% łącznej dawki azotu. 

 

 

kontakt1.jpg
Zbigniew Skruszewicz
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione