KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
2019-03-14

Wapnowanie gleb może być finansowane przez NFOŚiGW

W tej sprawie do Ministerstwa Środowiska zwrócił się Samorząd Rolniczy. Mamy odpowiedź resortu.

Odpowiadając na pismo samorządu rolniczego dotyczące degradacji gleb oraz nakładów niezbędnych do zachowania ich odpowiedniego stanu Ministerstwo Środowiska wyjaśnia, że jeśli z oceny Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie wynikać, że wapnowanie gleb może przyczynić się do polepszenia jakości środowiska, a ponadto udowodnione zostaną środowiskowe przesłanki wykonania takiego zabiegu to nie widzi przeszkód dla wsparcia tego typu przedsięwzięć.

Dotyczy to również finansowania tego zabiegu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Jak podkreśla resort środowiska, pomoc taka musi być zgodna z przepisami obowiązującego prawa, w tym nie stać w sprzeczności z zasadą zanieczyszczający płaci, być zabiegiem mającym na celu poprawę jakości środowiska (a nie zabiegiem agrotechnicznym mającym skutkować zwiększeniem efektywności wykorzystania zasobów rolnych).

Analiza taka ma szczególne uzasadnienie w sytuacji ograniczonych zasobów finansowych, którymi dysponują instytucje ochrony środowiska oraz konieczności realizacji zadań wynikających wprost z przepisów prawa ochrony środowiska, których niezrealizowanie skutkowałoby niewdrożeniem przez Polskę przepisów prawa Unii Europejskiej – informuje Ministerstwo Środowiska.

 

Źródło: KRIR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

Bartosz Woźniak

redaktor naczelny

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
  • WDR
  • ODR Bratoszewice
  • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  • KOWR