KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
15 marca 2019

Płodozmian w rolnictwie ekologicznym - dobre praktyki

Płodozmian w rolnictwie ekologicznym jest bardzo ważnym działaniem systemowym, racjonalnym działaniem zapobiegawczym. Dobrze ułożone zmianowanie pozwala zwiększyć plony o 5–20%, a to pozwala na ograniczenie zużycia środków produkcji, co w efekcie daje lepszą zdrowotność roślin i mniejsze zachwaszczenie.

W ustalaniu zmianowania w rolnictwie ekologicznym należy unikać upraw monogatunkowych.

Płodozmian ekologiczny powinien być tak skonstruowany, by gleba przez cały okres wegetacyjny była przykryta roślinnością, aby nie została zdominowana przez chwasty. 

Takich trudności nie ma w przypadku uprawy roślin o długim okresie wegetacyjnym np. wieloletnich motylkowatych (lucerna, koniczyna) oraz jednorocznych np. buraki, ziemniaki. Gorszą sytuację wywołują gatunki o krótkim rozwoju np. zboża. Zaleca się, by wówczas wysiewać je z wsiewką np. roślin motylkowatych.

W płodozmianie ekologicznym poprawy struktury gleby oczekuje się głównie od roślin motylkowatych. W płodozmianach krótkich zadanie to wypełniają rośliny strączkowe w plonie głównym i międzyplony. W płodozmianach dłuższych najlepsze efekty dają uprawy motylkowate wieloletnie. Należy jednak pamiętać, że najlepsze efekty osiąga się po ich 2–3-letnim użytkowaniu. Dłuższe użytkowanie sprawia, że koniczyna czerwona zaczyna wypadać, a lucerna po 3 latach silnego oddziaływania na żyzność gleby ewidentnie zmniejsza tempo korzystnego wpływu na glebę.

Warto pamiętać, by konwersję gospodarstwa na system rolnictwa ekologicznego rozpocząć od mieszanki traw z koniczynami z uwagi na ograniczenie zachwaszczenia.

W celu ograniczenia zachwaszczenia rośliny o powolnym początkowym wzroście należy wprowadzać po tzw. uprawach „odchwaszczających”.

Układając płodozmian trzeba wziąć pod uwagę:
- analizę gospodarstwa i profil produkcji;
- ustalenie ilości pól i ich powierzchni;
- dobór gatunków i ustalenie następstwa roślin, długość cyklu, ilość płodozmianów.

Czteropolówka norfolska

Najstarszym płodozmianem wykorzystywanym w rolnictwie ekologicznym jest czteropolówka norfolska, o składzie: 1. okopowe, 2. zboża jare, 3. motylkowate, 4. zboża ozime.

W płodozmianie norfolskim rośliny kłosowe, które mają tendencję do zubożania gleby, poprzedza się roślinami dwuliściennymi. Takie następstwo ogranicza spadek żyzności.

Przydatność dwuliściennych przedplonów dla zbóż ozimych

( wg:Könneck (1967) i Molnár (1999))

Przedplon

Jęczmień ozimy

Żyto ozime

Pszenica ozima

Odpowiedni

rzepak oleisty, groch, wczesne ziemniaki

rzepak oleisty, groch, ziemniaki średnio wczesne

rzepak oleisty, groch, bób, półwczesne ziemniaki, późne ziemniaki

Możliwy

lucerna siewna (nie w warunkach suchych),koniczyna łąkowa, mieszanka traw i koniczyny, seradela pastewna, łubin, len

lucerna siewna (nie w warunkach suchych) , koniczyna łąkowa, mieszanka traw i koniczyny, seradela pastewna, łubin i len

późne ziemniaki, mak, len, lucerna (nie w warunkach suchych), mieszanka traw i koniczyny, burak cukrowy, brukiew

Nieodpowiedni

późne ziemniaki, łubin

kukurydza, burak cukrowy, burak pastewny, brukiew

seradela żółta, łubin

 

W celu polepszenia bilansu azotowego, należy w zboża jare wsiać koniczynę czerwoną, która będzie stanowić uprawę w trzecim roku płodozmianu. W zboża ozime zaleca się, by wsiać wsiewkę poplonową roślin motylkowatych jak: lucerna chmielowa, seradela. Warto również uwzględnić wariant: po zbiorze ozimin wysiew poplonu ścierniskowego: groch, peluszka, wyka, łubin, soja. Prawidłowy płodozmian to klucz do sukcesu dla gospodarstw ekologicznych. 

 

 

kontakt1.jpg
Agnieszka Dobosz-Idzik
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione