KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
2019-03-19

Wdrażanie WPR po 2020 roku

W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się spotkanie inicjujące współpracę MRiRW z zespołem zadaniowym utworzonym w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwój Obszarów Wiejskich (DG AGRI) Komisji Europejskiej.

Zespół będzie wspierać polską administrację w przygotowaniu planu strategicznego wspólnej polityki rolnej (WPR) na okres po 2020 roku.

Delegacja KE przybyła w składzie: Ricard Ramon – szef delegacji KE, Mariusz Lęgowski - koordynator ds. „polskiego” zespołu zadaniowego oraz Katarzyna Dyja i Krzysztof Sulima - eksperci DG AGRI, członkowie zespołu. Podobne zespoły zadaniowe utworzono w KE do wspierania każdego z państw członkowskich w przygotowaniu przyszłych planów strategicznych.

Spotkanie otworzył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, który podsumował zaangażowanie MRiRW w prowadzone na forum europejskim negocjacje dotyczące reformy WPR. Podziękował gościom za gotowość współpracy i wsparcia polskiej administracji w przygotowaniach do wdrożenia tej reformy. Wskazał, że w MRiRW rozpoczęto już przygotowywania dotyczące opracowania przyszłego planu strategicznego WPR (CAP Plan), a będzie to podstawowy dokument  wdrażania przyszłej WPR.

Ricard Ramon podkreślił, że na obecnym etapie negocjacji reformy WPR jest jeszcze sporo obszarów, które są nierozstrzygnięte (poczynając od kwestii budżetowych), co rodzi wiele niepewności. Mimo to już na tym etapie możliwe jest przeprowadzenie prac analitycznych niezbędnych dla określenia potrzeb. Dlatego docenia, że Polska już podjęła działania konieczne do opracowania przyszłego planu strategicznego. Podkreślił, że nowy model wdrażania diametralnie zmienia podejście do współpracy KE z państwem członkowskim już na etapie programowania sposobu realizacji WPR na poziomie krajowym.

Nowy model wdrażania WPR, ma opierać się na tzw. planie strategicznym, który będzie kluczowym elementem realizacji WPR na poziomie krajowym. Każde państwo członkowskie będzie przygotowywać kompleksowy plan wsparcia, w którym zaprogramowane będzie wdrożenie instrumentów obu filarów WPR: płatności bezpośrednich, tzw. programów sektorowych (przeniesionych ze wspólnej organizacji rynków, np. wsparcie sektora owoców i warzyw, sektora pszczelarskiego) oraz instrumentów rozwoju obszarów wiejskich. Każdy plan strategiczny ma obejmować: ocenę potrzeb, strategię interwencji, opis elementów wspólnych dla kilku interwencji, opis płatności bezpośrednich i interwencji dotyczących rozwoju obszarów wiejskich określonych w strategii, opis programów sektorowych i ich interwencje, plan finansowy, opis struktur zarządzania i koordynacji, ocenę uwarunkowań ex-ante.

Spotkanie było pierwszym krokiem we współpracy między KE a MRiRW nad przygotowaniem dokumentu, który zapewni wdrożenie zreformowanej WPR w Polsce po 2020 r. 

 

Źródło: MRiRW

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
  • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  • ODR Bratoszewice
  • KOWR
  • WDR
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie