KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
22 marca 2019

Co zawiera Program Ochrony Roślin Warzywnych?

Program został opracowany i zaktualizowany przez zespół specjalistów Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Program jest  zgodny z treścią etykiet  stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu handlowego i stosowania w Polsce do dn. 4.12.2018 r. 

W Polsce obowiązuje integrowany program ochrony, m.in. w ochronie warzyw uprawianych w polu. Integrowana ochrona to sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony w szczególności metod niechemicznych. Nie eliminuje  się zupełnie  środków chemicznych ale regułą jest stosowanie chemicznych środków przemiennie lub współrzędnie ze środkami pochodzenia naturalnego.

Informacje zawarte w zaleceniach dla poszczególnych gatunków warzyw są dobrane tak, aby ułatwić wybór środków do zwalczania agrofagów z zachowaniem reguł integrowanej ochrony roślin. Przy zastosowaniu każdego środka ochrony ważne jest przestrzeganie okresów karencji i prewencji. Informacje zamieszczone są na etykietach środków ochrony.
Karencja to  czas, który powinien upłynąć od dnia zastosowania środka do  zbioru roślin uprawnych.
Prewencja to czas po zastosowaniu środka, w ciągu którego ludzie, zwierzęta i pszczoły nie powinni stykać się z roślinami, na których zastosowano środki  ani przebywać w miejscach, gdzie je stosowano.

OCHRONA PRZED CHOROBAMI

Zmiany w ofercie środków, które nastąpiły, dotyczą m.in. fungicydów. Korzystna nowość to dopuszczenie do stosowania środka Basamid (substancja czynna: dazomet) w uprawie kilkunastu gatunków warzyw. 

Dopuszczono do stosowania w uprawie cebuli i kapusty głowiastej fungicydy trójskładnikowe (szanse na utrzymanie wysokiej skuteczności ochrony): Fundand 450 SC, Kier 450 SC i Molis 450 SC.                                     

Ze względu na zakaz stosowania w UE środków grzybobójczych zawierających dikarboksymidy wycofano Dymas i Rovral Aquaflo 500 S.C.

Dobór odpowiedniego, skutecznego fungicydu zależy od stanu zagrożenia roślin daną chorobą. Jeśli pojawił się komunikat o zagrożeniu, wystarczy zastosować odpowiedni fungicyd. Przy wielokrotnym opryskiwaniu tym samym preparatem, skuteczność środka może być obniżona z powodu uodpornienia patogena na składnik czynny.

Duże problemy powodują też choroby bakteryjne. Ze względu na nieliczne środki ochrony, poleca się przestrzeganie zasad profilaktyki: unikanie podmokłych podłoży, wrażliwych odmian, nasion z niepewnego źródła. Poważnym zagrożeniem są nadal bakteriozy w uprawie pomidora, cebuli, warzyw kapustnych i korzeniowych.  Powierzchniowym środkiem do dezynfekcji stołów, mat, pojemników, narzędzi do produkcji rozsady poleca się środek Menno Florades 90 SL. Działa przeciw chorobotwórczym grzybom, bakteriom i wirusom.

OCHRONA PRZED SZKODNIKAMI 

W obecnej edycji Programu brakuje: zapraw nasiennych Cruiser 70 WS i Prestige Forte 370 FS, środków do ochrony rozsady kapusty głowiastej  przed mszycami Diament 200 SL, Kogan 200 SL  i Kohinor 200 SL, środków do ochrony ziemniaka przed stonką ziemniaczaną Nuprid 200 SC, Apacz 50 WG, Actara 25WG.

Spośród nowo zarejestrowanych w 2018 r. insektycydów w Programie wprowadzono (substancja czynna z grupy neonikotynoidów): AcetGuard 20 SP – odpowiednik Mospilan 20 SP, także o szerokim zakresie stosowania, głównie w uprawach małoobszarowych i Kestrel 200 EC – do ochrony ziemniaka przed stonką ziemniaczaną, Closter (zawiera sulfoksaflor) – do ochrony kapusty głowiastej i brukselskiej, brokułu, kalafiora, sałaty, szpinaku i ziemniaka przed mszycami.

Lista środków z grupy pyretroidów powiększyła się o produkty: Delmetros 100SC, Koron EC, Pilgro 100 EC – do ochrony małoobszarowych upraw kapusty głowiastej przed bielinkami kapustnikiem i rzepnikiem, piętnówką kapustnicą, śmietką kapuścianą i mszycą kapuścianą; Deltakill i Fury 100 EW przeciwko stonce ziemniaczanej, Cimetryna 500 EC – do zwalczania gąsienic tantnisia krzyżowiaczka i mszycy kapuścianej w uprawie kapusty głowiastej; mszycy grochowej w uprawie grochu oraz wciornastków w uprawie pora.

Nowym środkiem do zwalczania ślimaków nagich w uprawie wielu warzyw wpisany do Programu został nowy moluscocyd  IronmaxPro (fosforan żelaza III). Do walki biologicznej z gąsienicami w uprawie kapusty głowiastej, kalafiora, brokułu, cukinii i fasoli zarejestrowano środek Lepinox Plus.

Ostatnio występujące w Polsce łagodne zimy i gorące lata sprzyjają występowaniu mączlika warzywnego w uprawie warzyw kapustnych. W chwili obecnej nadal jedynym zarejestrowanym środkiem jest Movento 100 SC. Można go stosować 2 razy w sezonie wegetacyjnym w odstępie 14 dni między zabiegami. Częstsze zastosowania może doprowadzić do wystąpienia odporności na  substancję czynną. 

OCHRONA PRZED CHWASTAMI 

Jednym z ważniejszych elementów technologii uprawy warzyw jest ochrona przed chwastami, która ma mieć charakter integrowany. Podstawą jest odpowiednia profilaktyka i agrotechnika zapewniająca roślinom korzystne warunki wzrostu i rozwoju oraz ograniczenie występowania chwastów. W uprawach warzyw w pierwszej kolejności należy wykorzystywać metody niechemiczne: mechaniczne, agrotechniczne i fizyczne. Przy stosowaniu herbicydów powinno się właściwie rozpoznać występujące na polu chwasty, ich nasilenie i szkodliwość.

W aktualnym Programie nastąpiły znaczne zmiany. Ze względu na wycofanie z obiegu i zaniechanie stosowania w UE usunięto wszystkie herbicydy zawierające substancję czynną linuron. Usunięto też te, którym upłynął termin ważności rejestracji, np. Kiler 360 SL, Roundup 360 SL,  Roundup Max2.

Wśród herbicydów nowych jest Bandur 600 SC (substancja czynna aklonifen-blokuje wytwarzanie chlorofilu i karotenoidów), środek o działaniu kontaktowym, stosowany doglebowo. Herbicyd jest aktywny 2-3 miesiące po zabiegu, wpływa na ograniczenie zachwaszczenia wtórnego. Dopuszczony w uprawach cebuli z siewu, czosnku, grochu na suche nasiona, marchwi, pasternaku, pietruszki korzeniowej (małoobszarowe) oraz w ziemniaku. Stosowany w celu zwalczania chwastów: chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała i rdestówka powojowata.

Wprowadzono wiele herbicydów do zwalczania chwastów dwuliściennych i kilka do jednoliściennych. Wszystkie są wymienione w Programie  na 2019 r.

Warto pamiętać, że na  skuteczność zabiegu środkami ochrony roślin mają wpływ: 
- pH  wody (działają dobrze w pH obojętnym lub lekko kwaśnym, poniżej 6,5)
- ilość wody (dostosowana do rodzaju upraw, fazy rozwojowej rośliny, typu opryskiwacza)
- temperatura powietrza podczas wykonywania zabiegu ( uniwersalnymi środkami ochrony są te z grupy neonikotynoidów, z grupy pyretroidów najlepiej działają  przy temperaturze poniżej 20 ºC, natomiast związki fosforoorganiczne – powyżej 15 ºC).

Każdy środek ochrony roślin zaopatrzony jest w etykietę - instrukcję stosowania. Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z treścią etykiety i postępowanie zgodnie z zaleceniami. Należy zwrócić uwagę na piktogramy i zwroty w etykietach. Ważne jest czytanie etykiet pod kątem warunków ich stosowania. Etykiety poszczególnych środków wyszukujemy na www.minrol.gov.pl.  Na stronie znajduje się  też rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  - aktualizacja 18.01.2019.

Program Ochrony Roślin Warzywnych, a także Program Ochrony Roślin Sadowniczych jest corocznie wydawany przez Hortpress Sp. z o.o.  Wydane w formie papierowej programy obfitują w liczne zdjęcia chorób, szkodników i przedstawiają ich objawy. Oglądając je można łatwiej zidentyfikować agrofaga.

 

kontakt1.jpg
Karina Krasoń
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie realizuje na obszarach wiejskich województwa śląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione