KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
2019-04-06

Wieprzowina i stosunki międzyludzkie

Rynek mięsa wieprzowego charakteryzują poważne problemy strukturalne, które wymagają złożonej i kompleksowej analizy. Projekt ,,Meat up Ffire'', w którym weźmie udział Uniwersytet Łódzki, ma na celu przeanalizowanie całego łańcucha produkcji wieprzowiny, a nie tylko jej sektora przetwórstwa. W perspektywie objąć ma relacje przemysłowe, aspekty ekonomiczne i socjologiczne. 

Łańcuch produkcji wieprzowiny jest złożony. Kryzys w jednym sektorze pogarsza sytuację w innych. Ponadto społeczeństwo i ekonomia w Europie to całość, do problemu trzeba więc podchodzić ponadnarodowo – mówi dr Izabela Florczak z Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Proponowane w ramach projektu działanie ma na celu zwiększenie wkładu dialogu społecznego w sprawiedliwość, wolność i włączenie społeczne w ważnym sektorze gospodarki UE, takim jak przemysł mięsny, koncentrując się na sektorze wieprzowiny. W tej dziedzinie od niedawna niezbędna jest poprawa wiedzy i zwiększenie doświadczeń w zakresie stosunków przemysłowych.
Międzynarodowe spotkania partnerów projektu odbędą się w Łodzi oraz w Warszawie. Spotkanie w Łodzi zostanie przygotowane przez Uniwersytet Łódzki. W skład zespołu z ramienia UŁ wchodzą dr Izabela Florczak (Scientific Committee and Principle Investigator), dr Marta Otto (Research Team Staff) oraz prof. Mirosław Włodarczyk (Advisory Board).

Przeprowadzone w ramach projektu analizy umożliwią nam przygotowanie zaleceń mających za zadanie poprawę stosunków społecznych w łańcuchu produkcji mięsa wieprzowego. Każdy z partnerów przygotuje swoje zalecenia, po czym skonfrontowane zostaną one podczas kolejnego spotkania – wyjaśnia dr Izabela Florczak.

Badane będą m.in. związki przemysłu wieprzowego z gospodarką, socjologią. Zostanie również przeprowadzona analiza z perspektywy prawnej. Z tego punktu widzenia projekt ma również na celu wzmocnienie dialogu społecznego jako spoiwa społeczeństwa Europejskiego. 

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Marketing

tel. 606 948 444

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione