KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Rasy zachowawcze bydła - czy warto hodować?

Opublikowano 29.10.2019 r.
Hodowla rodzimych ras zwierząt gospodarskich nie jest, co prawda, sposobem na wielką, intensywną produkcję, ale może ona pomóc zwiększyć zyski niewielkich gospodarstw. 

Rasy rodzime krów mogą być ciekawą atrakcją w gospodarstwie agroturystycznym. Hodowcy, dzięki wsparciu unijnemu, otrzymują dopłaty do ras zachowawczych. Płatność przyznawana jest do samic następujących ras bydła: Białogrzbieta (BG), Polska czarno-biała (ZB), Polska czerwona (RP), Polska czerwono-biała (ZR).

Dopłaty do hodowli ras rodzimych są realizowane w ramach pakietu 7 „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie”. Uczestnictwo w programie przynosi zyski, a płatność przyznawana jest na 5 lat. Warto jednak wziąć pod uwagę, że stawki dopłat zależą od gatunku i rasy hodowanych zwierząt.

Termin kwalifikacji

Termin kwalifikacji stad i krów do programów ochrony upływa 15 marca w roku, w którym hodowca planuje ubiegać się o dofinansowanie. Na „Oświadczeniu-Wykazie” krów należy zaznaczyć kwadracik, do którego PROW będzie składany wniosek, oraz wpisać krowy, które będą zgłaszane do Agencji. Stawka dopłat do krów wynosi 1600 zł za sztukę. Wymagana jest minimalna liczba sztuk zgłoszonych do płatności - krów tej samej rasy powinno być 4.

Rolnicy, którzy dobrowolnie zdecydują się na zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w zakresie pakietu 7 „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie”, otrzymają dopłaty do lokalnych ras odpowiednich gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem, objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Płatności przyznawane są przez 5 lat. Przez cały okres zobowiązania należy spełniać m.in. obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo, stanowiących ostoje przyrody. Rolnicy, którzy chcieliby przystąpić do tego pakietu, muszą posiadać plan działalności rolnośrodowiskowej sporządzony przez uprawnionego do tego doradcę.

Bank genów

Rasy lokalne bydła przyczyniają się zachowania bioróżnorodności. Są one objęte programem ochrony zasobów genetycznych. Nasz kraj jest sygnatariuszem światowego programu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Hodowcy chcący uczestniczyć w programie muszą spełnić określone warunki. Mają obowiązek realizacji programu hodowlanego ochrony zasobów genetycznych, wpisu krów do księgi hodowlanej bydła danej rasy, objęcia stada kontrolą użytkowości mlecznej oraz prowadzenia dokumentacji hodowlanej. Stado powinno posiadać 4 krowy danej rasy uczestniczącej w programie. Hodowca musi inseminować swoje krowy nasieniem buhajów wskazanych przez prowadzącego księgę. 

W oparciu o hodowlę bydła tych ras możliwe jest pozyskiwanie bardzo dobrej jakości mleka i wołowiny. Hodowla zachowawcza prowadzona jest w gospodarstwach produkujących zdrową i wysokiej jakości żywność w warunkach ekstensywnych. Bardzo ważne jest odtworzenie autochtonicznych ras zwierząt i zachowanie ich genetycznego potencjału. Dużą rolę odgrywają tu cechy przystosowawcze, które zostały zatracone w czasie intensywnej selekcji na cechy produkcyjne. Bydło prymitywne charakteryzuje się wysoką płodnością, długowiecznością, doskonałym przystosowaniem się do trudnych warunków środowiska, niewybrednością w doborze pasz. Krowy ras zachowawczych bardzo szybko regenerują utracona kondycję w czasie niedoborów paszowych. 

Jak na obrazku

Rasy zachowawcze są bardzo ważnym elementem wiejskiego krajobrazu, stanowią świadectwo polskiej hodowli. Ustosunkowując się do przyszłości hodowli tych ras, należy zwrócić uwagę, iż produkują one zdrową żywność. 
 

W tabeli przedstawiono liczebność stad krów ras zachowawczych na przestrzeni lat: białogrzbietej, czarno-białej, polskiej czerwonej, polskiej czerwono-białej. Zestawienie pozwala ocenić zainteresowanie rasami zachowawczymi wśród hodowców. 

 

Liczebność stad krów ras zachowawczych na przestrzeni lat 

Rok

 

Liczba stad

 

Liczba zwierząt

 

Liczba stad

 

Liczba zwierząt

 

Liczba stad

 

Liczba zwierząt

 

Liczba stad

 

Liczba zwierząt

 

Białogrzbieta

 

Polska czerwona

 

Czarno-biała

 

Polska czerwono-biała

 

2004

 

2

 

33

 

64

 

468

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2005

 

10

 

75

 

105

 

735

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2006

 

12

 

79

 

125

 

963

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2007

 

17

 

111

 

139

 

1257

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2008

 

26

 

172

 

200

 

1572

 

86

 

641

 

276

 

1715

 

2009

 

30

 

193

 

247

 

1787

 

153

 

1367

 

389

 

2435

 

2010

 

38

 

265

 

271

 

2091

 

239

 

2227

 

445

 

3258

 

2011

 

38

 

322

 

286

 

2425

 

226

 

2070

 

441

 

3013

 

2012

 

36

 

318

 

290

 

2321

 

226

 

1945

 

439

 

3144

 

2013

 

37

 

366

 

271

 

2332

 

194

 

1802

 

394

 

3020

 

2014

 

36

 

388

 

255

 

2288

 

156

 

1603

 

361

 

3025

 

2015

 

40

 

424

 

256

 

2388

 

131

 

1489

 

334

 

3125

 

2016

 

46

 

474

 

280

 

2591

 

130

 

1575

 

341

 

3293

 

2017

 

48

 

518

 

263

 

2399

 

131

 

1679

 

344

 

3510

 

2018

 

58

 

610

 

259

 

2419

 

115

 

1640

 

330

 

3395

 

Źródło: http://bydlo.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/liczebnosc

 

kontakt1.jpg
dr inż. Katarzyna Gajownik-Łazuga
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO