KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Jakie nasiona kukurydzy wybrać?

Opublikowano 10.04.2019 r.
Uprawa kukurydzy z każdym rokiem cieszy się większym zainteresowaniem polskich rolników, a rynek kukurydzy to jeden z najszybciej rozwijających się rynków branży rolniczej. Kukurydzę wysiewa się stosunkowo późno, jednak szeroki wybór odmian i duża liczba zmiennych nakazują znacznie wcześniejsze poszukiwanie nasion. 

Duże zainteresowanie uprawą kukurydzy wynika z jej wszechstronnego zastosowania. Roślina wykorzystywana jest do celów spożywczych, paszowych, a ostatnio także energetycznych – do produkcji bioetanolu oraz biogazu. Zastosowanie paszowe pozostaje najważniejszym kierunkiem uprawy kukurydzy. Ze względu na wysoką wydajność, możliwość zakiszania całych roślin i ich poszczególnych części, dobrze sprawdza się jako surowiec wykorzystywany na cele paszowe. Bez niego trudno wyobrazić sobie intensywny chów drobiu czy trzody chlewnej. Także hodowcy bydła mlecznego i opasowego nie mogą obejść się bez wysokoenergetycznej paszy, jaką jest kiszonka z całych roślin kukurydzy. Zapewnia ona wysoką produkcyjność mleka i mięsa.   
Różne kierunki użytkowania wiążą się z różnymi cechami morfologicznymi roślin kukurydzy, dlatego przy wyborze odpowiedniej odmiany powinniśmy zwrócić uwagę na nieco inne cechy charakterystyki.

Przy wyborze odmian do zbioru na ziarno, podobnie jak w przypadku pozostałych kierunków wykorzystania kukurydzy, powinniśmy przede wszystkim kierować się plennością: wyższy plon oznacza wyższy dochód dla rolnika. Potencjał plonowania odmian jest związany z ich wczesnością – wcześniejsze odmiany plonują na niższym poziomie niż odmiany późniejsze, o dłuższym okresie wegetacyjnym. Równie ważna jak wysokość plonowania jest także stabilność, czyli zdolność odmiany do uzyskiwania wysokich plonów w różnych warunkach uprawowych, co w znaczący sposób podnosi bezpieczeństwo uprawy. Wierność plonowania sprawdzamy poprzez analizę wyników danej odmiany na przestrzeni kilku lat o możliwie różnym przebiegu warunków pogodowych.

Uprawa nie wymaga pracochłonnych zabiegów agrotechnicznych ani wysokich kosztów.  Kukurydza to roślina o niewielkich wymaganiach glebowych, która zwykle bardzo dobrze gospodaruje wodą. Na wielkość plonu ziarna wpływają 3 czynniki: wybór odmiany, zabiegi uprawowe (przede wszystkim nawożenie i technika odchwaszczania) oraz warunki pogodowe (przede wszystkim okresowe susze, które są głównym czynnikiem limitującym plon wszystkich upraw, nie tylko kukurydzy). 

Ważna wczesność 

W zależności od regionu Polski, na etapie wyboru odmiany ogromne znaczenie ma liczba FAO, która określa wczesność. Odmiany z niższym FAO mają krótszy okres wegetacji, szybciej dojrzewają, dają niższy, ale pewny plon. Z kolei te z późniejszym dają wyższe plony, ale w latach o niższych temperaturach ich uzyskanie nie jest pewne. Zazwyczaj bardziej cierpią one podczas suszy i są narażone na ataki chorób i szkodników. W naszym regionie na ziarno warto wybierać odmiany z FAO 180–250, a na kiszonkę z całych roślin – z FAO do 280. 

Parametry ziarna

Na rynku dostępne są odmiany o ziarnie typu flint, dent oraz pośrednim typie flint-dent. Dzięki hodowli, udało się wprowadzić odmiany semi flint (zbliżone do flint) oraz semi dent (zbliżone do dent). Ziarno typu flint jest okrągłe, wyróżnia się wyższą zawartością skrobi szklistej. Kukurydza lepiej znosi wiosenne chłody, szybciej kwitnie, ale słabo oddaje wodę. Zwykle przeznaczona jest na grys, ale sprawdza się jako odmiana na kiszonkę. Typ dent jest wrażliwszy na wiosenne chłody, wolniej rośnie, ale szybciej oddaje wodę, co umożliwia zbiór ziarna kukurydzy o niższej wilgotności. Największą zaletą odmian typu dent są wyższe plony. Kukurydzę spośród większości roślin uprawnych wyróżnia inny typ fotosyntezy, dlatego roślina ta znacznie lepiej gospodaruje wodą i dość dobrze znosi suszę. Należy pamiętać, że nie wszystkie odmiany tolerują słabsze gleby  z deficytem wody. Dlatego podczas dokonywania wyboru warto zwrócić uwagę na polecany typ gleby. 

Na uwagę zasługuje również kwestia zdrowotności roślin. Choroby występujące na kolbach i łodygach kukurydzy mogą w istotnym stopniu zmniejszyć poziom plonowania roślin lub pogorszyć jakość ziarna. Przy dużym porażeniu kolb grzybami z rodziny Fusarium następuje kumulacja szkodliwych mikotoksyn w ziarnie, co sprawia, iż nie nadaje się ono do celów konsumpcyjnych.

Rynek kukurydzy jest bardzo zróżnicowany warto więc, aby producenci dobrali najlepsze odmiany dla swoich potrzeb. Wybierając odmiany, które są zarejestrowane w naszym kraju, mamy pewność, że sito selekcyjne było bardzo gęste, a na rynek trafiają naprawdę odmiany sprawdzone.

 

 

kontakt1.jpg
Jarosław Puciński
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO