KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
9 kwietnia 2019

Wiosenne nawożenie azotem RSM

Zgodnie z obowiązującym „Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu”, rolnicy z nawozami azotowymi mogą wyjechać w pole od 1 marca. Azot odgrywa bardzo znaczącą rolę w życiu rośliny. Jest on niezbędny do prawidłowego jej rozwoju oraz budowy plonu. Nawóz RSM zawiera trzy jego formy. Zobacz więcej w dalszej części artykułu.

Należy go jednak stosować zgodnie z zapotrzebowaniem roślin uprawnych oraz w odpowiednich terminach. RSM jest roztworem saletrzano-mocznikowym, w którego skład wchodzą trzy formy azotu:
- azotanowa (NO3-),
- amonowa (NH4-),
- amidowa (CO(NH2)2).

Dzięki tym 3 formom azotu, charakteryzuje się on zarówno szybkim,  jak i długotrwałym działaniem (stopniowe uwalnianie azotu z formy amidowej). Zapewnia on roślinom ciągły dopływ azotu podczas trwania okresu wegetacyjnego. Jego płynna forma przyspiesza przyswajanie azotu przez rośliny. RSM może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb. Może być aplikowany zarówno przedsiewnie, jak i pogłównie w uprawie zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, na użytkach zielonych oraz w uprawach warzyw i roślin sadowniczych. Warto podkreślić, iż jego działanie nie jest uzależnione od opadów i wilgotności gleby, roztwór saletrzano-mocznikowy wykazuje zadowalającą skuteczność także w okresach suszy. Stosowany jest w różnych okresach roku oraz fazach wegetacji roślin, a także po żniwach w celu wspomagania rozkładu resztek pożniwnych. 

Wysokoskoncentrowany nawóz RSM jest oferowany w trzech rodzajach, o różnych zawartościach azotu całkowitego. Wysoka jego koncentracja powoduje, że w niskich temperaturach RSM ulega krystalizacji.

- RSM 32%N krystalizuje w temperaturze 0 st. C.
- RSM 30%N krystalizuje w temperaturze – 9 st. C.
- RSM 28%N krystalizuje w temperaturze – 17 st. C.

Proces przywracania zachodzi w wyniku mieszania roztworu lub najskuteczniej pod wpływem wzrostu temperatury, co powoduje rozpuszczanie kryształów. Trzeba pamiętać, że nie należy przechowywać nawozu RSM w zbiornikach otwartych (może to spowodować odparowywanie wody z roztworu, co prowadzi do jego zatężenia). Jego płynna forma przynosi szereg korzyści. Umożliwia aplikowanie nawozu RSM przy pomocy opryskiwaczy. Pozwala to na lepsze wykorzystanie maszyn oraz mniejsze zaangażowanie sprzętu oraz ludzi w gospodarstwie. Użycie opryskiwacza pozwala na precyzyjny i równomierny rozkład składników pokarmowych na powierzchni pola. Dotyczy to również pól usytuowanych na skłonach, gdzie trudno jest uzyskać równomierne rozrzucenie nawozów w postaci granulowanej. RSM po zastosowaniu, natychmiast wsiąka w glebę w okolicach systemu korzeniowego przyspieszając i zwiększając efektywność jego działania.

Należy jednak pamiętać, że RSM jest roztworem agresywnym i nieumiejętnie zastosowany może przynieść więcej szkód niż korzyści. Na niektórych gatunkach, w późnych fazach wzrostu roślin, może powodować fitotoksyczność, a na niezabezpieczonych metalowych elementach roboczych opryskiwacza wywołać korozję. Do najbardziej wrażliwych na poparzenia roślin należą: kukurydza i ziemniaki, mniej buraki cukrowe, rzepak, natomiast największą tolerancję wykazują zboża i rośliny łąkowe. Duże ryzyko uszkodzeń występuje na roślinach uszkodzonych mechanicznie (np. przez grad, działanie maszyn oraz w okresach stresogennych – przymrozki, długotrwałe opady). 

Elementy robocze układu cieczowego współczesnych opryskiwaczy wykonane są zazwyczaj z materiałów odpornych na działanie RSM (tworzywa sztuczne, stal nierdzewna).  Należy również zwrócić uwagę na stan powłok lakierniczych, zabezpieczających przed korozją metalowe elementy opryskiwacza. Po każdym zabiegu z użyciem RSM należy dokładnie umyć opryskiwacz oraz w odpowiedni sposób zabezpieczyć jego elementy robocze. 

Aby zapobiec negatywnym skutkom dla roślin, RSM należy stosować w odpowiednich warunkach. Podstawowe zasady obejmują przeprowadzenie zabiegu:
- gdy rośliny są w dobrej kondycji zdrowotnej i całkowicie osuszone z deszczu lub rosy,
- gdy temperatura powietrza nie przekracza 20oC (maksymalnie 25oC), a wilgotność względna jest większa niż 60% (minimalnie 50%),
- najlepiej wieczorem lub w dni pochmurne,
- po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły,
- w sposób ukierunkowany na glebę będącą właściwym celem nanoszenia nawozu,
- z wykorzystaniem technik, które w minimalnym stopniu powodują zwilżenie roślin przez nawóz RSM, np. specjalistycznych rozpylaczy wytwarzających ekstremalnie grube krople, które łatwo staczają się z roślin (rys.) lub węży rozlewających, które nanoszą RSM bezpośrednio na glebę. 

RSM nie należy stosować przy pomocy rozpylaczy drobno- lub średniokroplistych, nawet na uprawach tak tolerancyjnych, jak zboża. Wrażliwość roślin na oparzenia przez RSM wzrasta z ich rozwojem. Dlatego w późniejszych fazach rozwojowych roślin zaleca się stosowanie węży rozlewających we wszystkich rodzajach upraw. Jedynie przedsiewnie i przedwschodowe zabiegi z użyciem RSM oraz zabiegi wykonywane niedługo po wschodach zbóż i rzepaku można bezpiecznie przeprowadzić przy pomocy typowych rozpylaczy grubokroplistych stosowanych do nanoszenia środków ochrony roślin.  Należy wtedy dobrać rozpylacze o odpowiednio dużym wydatku, który pozwoli zrealizować wymaganą dawkę RSM, przy możliwie najniższym ciśnieniu roboczym, aby wielkość kropel była jak największa.

Kiedy stosować roztwór saletrzano-mocznikowy w poszczególnych uprawach?

Roślina

Dawka nawozu l/ha

Termin stosowania

Zboża ozime

150-500


 

30% wiosną przed ruszeniem wegetacji

30% w fazie krzewienia

20% w fazie strzelania w źdźbło

20% przed kłoszeniem

Zboża jare

150-450


 

40% w fazie krzewienia

30% w fazie strzelania w źdźbło

30% przed kłoszeniem

Kukurydza

160-580

20% przedsiewnie

40% do fazy 4. liścia

40% do zawarcia międzyrzędzi


 

Rzepak ozimy

150-600

20% przedsiewnie

20% do fazy 4. liściach

30% do stadium wydłużenia pędów

30% w fazie pąkowania

Burak cukrowy

160-600

20% przedsiewnie

40% do stanu 7. liścia

40% do zawarcia międzyrzędzi

Ziemniaki

150-500

20% przed sadzeniem

40% w fazie rozwoju liściach

40% do zawarcia międzyrzędzi

Użytki zielone

150-550

40% wiosną przed ruszeniem wegetacji

30% po pierwszym pokosie/wypasie

30% po drugi pokosie/wypasie

 

*Tabela. Źródło: "Płynna formuła na sukces" za: oprac. dr. hab. J. Igras - IUNG-BIP Puławy
Na podstawie artykułu dr inż. Grzegorza Doruchowskiego

 

 

kontakt1.jpg
Cezary Mąkowski
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione