KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Azbest - cichy zabójca

Opublikowano 27.02.2017 r.

Azbest spotykamy niemalże na każdym kroku. Skutki jego użytkowania dotyczą każdego z nas. Oto kilka pytań i odpowiedzi, które mamy nadzieję, przybliżą Państwu tę ważną i ciekawą tematykę.

Czym jest azbest?

Azbest to minerał. A dokładniej to popularna nazwa handlowa grupy minerałów włóknistych, zwana potocznie eternitem. Dość powszechnie występuje w przyrodzie. W Polsce znajdują się naturalne złoża azbestu (np. na Dolnym Śląsku), jednak nie nadają się one do eksploatacji na skalę przemysłową.

Dlaczego azbest?

Azbest posiada unikalne i w wielu przypadkach niezastąpione właściwości chemiczne i fizyczne. Jest odporny na działanie chemikaliów oraz wysokie temperatury (temperatura rozkładu i topnienia to 1500°C!) posiada jednocześnie dużą sprężystość i wytrzymałość mechaniczną. Z uwagi na tak korzystne cechy występujące w jednym materiale, azbest znalazł zastosowanie  w ponad 3 000 dziedzinach.

Dlaczego zatem azbest jest szkodliwy?

Wyroby zawierające azbest prawidłowo eksploatowane nie stanowią zagrożenia. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje dopiero wskutek wdychania włókien z powietrzem do płuc. Włókna azbestu przedostają się do powietrza przy uszkodzeniu jego struktury – czy w wyniku niewłaściwej eksploatacji - czy też demontażu wyrobów zawierających azbest. Azbest osadzający się w płucach jest przyczyną pylicy azbestowej (tzw. azbestozy), łagodnych zmian opłucnowych, nowotworów płuc oraz opłucnej i otrzewnej (tzw. międzybłoniaków). Objawy chorobowe mogą pojawić się nawet po 30 latach od kontaktu z azbestem, dlatego późno ww. choroby skojarzono z ich prawdziwą przyczyną.

Produkcja już nielegalna.

Produkcja płyt azbestowo-cementowych została zakazana ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest – do dnia 28 września 1998 r. produkcja płyt azbestowo-cementowych została zakończona, a od 28 marca 1999 r. obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.
W dniu 14 maja 2002 roku Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, w którym założono wycofanie z użytkowania wyrobów zawierających azbest z terenu całego kraju do roku 2032.


Azbest na dachu i co dalej?

Obowiązujące przepisy prawa nakładają na właścicieli, użytkowników wieczystych oraz zarządców nieruchomości, obiektów, urządzeń budowlanych, instalacji przemysłowych oraz innych miejsc zawierających azbest obowiązek przeprowadzania kontroli stanu wyrobów zawierających azbest, o wynikach której powinni poinformować powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Na podstawie przeprowadzonej oceny powinna podjęta być decyzja o dalszym użytkowaniu wyrobów zawierających azbest czy też ich usunięciu.

Dofinansowanie.

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu w latach 2009-2032 realizowany jest przez Narodowy oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, wespół z Ministerstwem Gospodarki. Najwięcej jednak zależy od sołtysów. To od nich zaczyna się inwentaryzowanie zagrożeń związanych z azbestem. Na tej podstawie gminy tworzą programy usuwania azbestu. A dalej już wszystko jest proste. Gminy uzyskują dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest, ogłaszają przetarg i do akcji wkraczają fachowcy.

Jeżeli na Waszych dachach znajduje się ten trujący minerał możecie uzyskać dofinansowanie na jego utylizację. Dofinansowanie w całości pokrywa utylizację niebezpiecznego odpadu: prawidłowe zdjęcie eternitu z dachu, jego zapakowanie  i przetransportowanie na autoryzowane składowisko.
Im szybciej to zrobimy, tym lepiej dla naszego zdrowia. Eternit, podobnie jak inne materiały zawierające azbest, składa się z biologicznie czynnych minerałów inwazyjnych dla żywych tkanek, powodujących włóknienie płuc oraz wywołujących choroby nowotworowe.

Do kiedy mamy czas?

Azbest ma na trwałe zniknąć z Polski do 2032 roku, i aż do tego terminu będą udzielane bezzwrotne dotacje na jego usuwanie. Jednak w trosce o zdrowie nie warto z likwidacją eternitowych dachów czekać tak długo.

 

 

kontakt1.jpg
Redakcja WDR
 

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO